Bağlama Büyüsü

Bağlama büyüsü, sevgi ve aşk duyguları ile birleşmiş çiftleri, birbirlerinden ayırmak için yapılan kötü niyetli büyülere verilen isimdir. Günümüzde bu büyü özellikle sevgiliyi veya eşi kendine bağlamak için kullanılır. Büyü, kırmızı ve kara büyü çalışmalarına benzer. Büyünün ismi, bir büyü grubunu tanımlamak için kullanılır ve alt kolları da bulunur; âşık etme büyüsü, şirinlik büyüsü, aşk büyüsü ve benzeri büyü çalışmalarının hepsi, birbirlerinden bir nedenden ötürü hoşlanmayan, sevgi ve muhabbet hissetmeyen çiftler için gerçekleştirilir. Güvenilir medyum ve uzmanlar için bu büyü de yine “ak büyü” sınıfı içinde yer alır çünkü amaç, çiftleri tekrar birleştirmektir. Ancak talepte bulunan kişilere genellikle önce diğer aklî ve bilimsel yolları denemeleri tavsiye edilir. Bahsi geçen büyü de dâhil olmak üzere, pek çok farklı büyü için temel bazı unsurlar geçerlidir.

Çeşidi veya adı ne olursa olsun, insanlara bahşedilmiş özelliklerin en güçlüsü akıl ve sabırdır. Bu nedenle farklı nedenlerden (ki bu nedenler arasında kötü niyetli büyüler de bulunabilir) ayrılmış veya ayrı kalmış çiftlere önce diğer yolları denemeleri, son çare olarak bağlama çalışmaları önerilmektedir. Eğer güvenilir medyum sıfatı ile görüştüğünüz kişiler sizlere bu tipte bir telkinde bulunmuyorsa ve hemen paraya getiriyorlarsa bu kişilerle irtibatınızı hemen kesin. Sosyal medya hesapları bulunmayan Medyum Saddam Ali, her gün büyü ve büyü bozma konusunda kendisine danışan insanlara yardımcı olmaktadır. Yapılan yorumları referans alarak, kendisinin yuvaların dağılmasını önleyen bu büyüde olduğu kadar, bu tipteki büyülerin bozulmasında da mahir bir uzman olduğunu kendiniz de görebilirsiniz.

Büyü çalışmaları, uzman ve deneyimli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Aksi halde istenmeyen ve ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Ayrıca büyü, sevdiğini bağlama, sevgiliyi bağlama, eşi bağlama, kocayı bağlama gibi çok farklı isimlerle de anılmaktadır.

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Bağlama büyüsü nasıl yapılır sorusunun cevabı genellikle detaylı ve tam olarak güvenilir medyumlar tarafından verilmez çünkü büyü, iyi niyetli kişiler tarafından kullanılacağı gibi kötü niyetli kişilerce de uygulanabilir. Anadolu Kültürü içinde, eşi tutma nasıl yapılır sorusunun cevabını görebilse de, bu uygulamanın da Medyum Saddam Ali gibi deneyimli bir uzman tarafından gerçekleştirilmesi şarttır. Büyü nasıl yapılır sorusu kadar önemli olan bir diğer soru da, büyünün kimler için ve hangi şartlar altında yapıldığıdır. Büyü, sevgiliyi bağlama, eşi bağlama, kocayı bağlama gibi isimler alır ve günümüzde özellikle Anadolu Coğrafyasında sık sık tatbik edilir.

Sizlere sevdiğini geri getirme tılsımı ve benzeri uygulamaların, tercih edilen farklı büyü çeşitlerinin genel ismi olduğundan söz etmiştik. Yani sevileni geri getirme – çağırma büyüsü aynı zamanda adet kanı büyüsü olarak da bilinir. Buna karşın büyünün yaşadığımız fiziksel hayatın bir parçası ve de gerçek olduğu da bilinmektedir. Büyüler sanılanın aksine her zaman düşmanlıkla ve kötü niyetlerle yapılmazlar; kimi zaman bozuk giden bir ilişkiyi düzeltmek, bir yuvanın dağılmasını önlemek, çiftleri birbirlerine yakınlaştırmak için de geri getirme büyüsü, şirinlik büyüsü, geri getirme ve aşık etme büyüleri kullanılabilir.

Büyü ritüeli uygularken veya yapılmış büyünün bozulması için Medyum Saddam Ali gibi uzmanlardan yardım almalısınız. Unutmayın büyü ve tılsım fal, astroloji, olumlama, çakra açma, meditasyon, telkin ve benzeri çalışmalardan çok ama çok daha ciddi ve güçlü bir çalışmadır. Elbette bu tip uzmanların da tavsiyelerine kulak verebilirsiniz. Ancak söz konusu tılsım ve büyü olduğunda, mutlaka bu konuda uzman kişilerden destek almanız gerekmektedir. Aynı durum, büyünün bozulması için de geçerlidir.

Sevgiliyi Bağlama Büyüsü

Sevgiliyi bağlama büyüsü, özellikle aralarında sevgi bağı bulunan insanlar tarafından yapılması istenen büyü çalışmalarından bir tanesidir. Bu büyü, sevgili gibi aralarında sevgi bağı bulunanlara uygulanabilir. Genellikle çiftler, zaman geçtikte veya çeşitli nedenlerden birbirlerine duydukları sevgiyi kaybederler. Sevgi ve aşk duyguları nazar, haset, anlaşmazlık, kötü niyetli büyüler ve benzeri nedenlerden dolayı çiftler arasında giderek azalır. Bu durumda, sevgi bağı ile birbirlerine bağlanan çiftlerin her biri, mutluluğu başka çevrelerde, başka insanlarda aramaya başlar. Tüm bu olanlar aynı zamanda evli çiftler arasında da gerçekleşebilir. Temelde, büyü ritüeli tarifi ve de nasıl bozulacağı bariz olarak açıktır. Ancak yine de kültürümüzde sevgililik ilişkisi içinde bulunanlar veya evli çiftler, büyünün yapılmasını güvenilir medyum olarak tercih ettikleri kişiden talep edebilirler.

Eşi Bağlama Büyüsü

Eşi bağlama büyüsü, evli veya aralarında nikâh akdi bulunan çiftlerdeki taraflar tarafından yapılması istenen büyülerden bir tanesidir. Genellikle insanlar, bu tip kırmızı (aşk, şehvet veya sevgi ile ilgili büyüleri) veya negatif, kötücül kara büyüleri kendileri yapmak isterler. Ancak bu teşebbüs son derece zararlı ve de yanlıştır. Büyünün amatör olarak evde yapılmaya çalışılması, sakıncalı ve zararlı sonuçları meydana getirebilir. Bu nedenle ilk olarak büyüyü evde yapmayı denemeyin ve hangi niyetle olursa olsun, amatör bir çaba içinde olmayın. Evliler, aralarında nikâh akdi bulunan çiftler için de kırmızı büyü yani sevgi ve aşk büyüsü sınıfından sayılan bu büyü uygulaması uygulanabilir.

Bağlama Büyüsü Duaları Etkili Midir?

Bağlama Büyüsü Etkisi Ne Kadar Sürer?Bağlama büyüsü duaları etkili midir? Bunun cevabını vermek güç. Unutmayın ki kâinatta dua, esma çalışması ve telkinin açamayacağı kapı hemen hemen yok gibidir; elbette yaratanın izin vermesi şartı ile. Takdir-i ilahide sizlerin sevdiğiniz kişi ile ayrılacağınız bir kere yazılmış ise, en güçlü büyü dahi işe yaramayacaktır. Bununla beraber, bazen samimiyetle edilen bir dua ya da uygun şartlarda gerçekleştirilen bir esma çalışması, istek ve dileklerinizin yerine gelmesini sağlayabilir. Bugün Medyum Saddam Ali ve deneyimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilen çeşitli büyü ve tılsımların ve büyülerin bozumunun temelinde de dua ve telkin yatmaktadır. Ancak özellikle geri getirme veya aşk büyüsü gibi ciddi büyülerin yapılması için aynı zamanda çoğu zaman açıkça ve detaylı bir şekilde anlatılmayan yöntemler de sıklıkla kullanılmaktadır.

Eğer tılsımın muhatabı bir tür büyü bozma işlemi gerçekleştirirse, büyü bozulabilir ve dualar burada da önemli bir rol oynamaktadır. Bizim tavsiyemiz sevdiğini bağlama gibi ciddi bir mesele için deneyimli, hakkında olumlu referanslar bulunan Medyum Saddam Ali gibi uzmanlardan destek almanızdır. Bazen bu kişilere arkadaş veya akraba tavsiyesi ile ulaşmanız da mümkündür. Şimdi sorumuza tekrar geri dönelim; geri getirme büyüsü duaları etkili midir? Sevdiğini kendine bağlamak isteyen pek çok insan, büyü ve tılsım gibi yöntemlerinin bir tür kestirme yol olduğuna kendilerini inandırmışlardır. Aslında tılsım ve büyü metotları, başvurulacak son çaredir ve tamamen garantili olduklarını kimse söyleyemez. İnsan aklı ile üretilen son teknoloji cihazlar bile garanti verilmesine rağmen sık sık bozulurlar.

Bu durumda, büyü gibi hassasiyet gerektiren bir işin %100 işe yarayacağını garanti etmek son derece yanlıştır. Kendisini medyum olarak tanıtan ve sahte bir güvenilirlik ve uzman maskesi takan kişiler sizlere tersini söylerlerse kesinlikle ama kesinlikle bu kişilere itibar etmeyin; iletişimi kesin ve sizleri etkilemelerini engelleyin.

Bağlama Büyüsü ve Medyum Saddam Ali

Bağlama büyüsü ve Medyum Saddam Ali ile ilgili söylenebilecek en önemli şeylerden birisi de hocamızın özellikle bu tip büyüler konusunda uzman olduğudur. Hocamız, gerçek ve güvenilir medyum olarak çalışan birinin sahip olması gereken her türden bilgi ve birikime sahiptir. Söz konusu, birlikteliklerin kurtulması için koca veya kadının bağlanması olduğunda, hocamız sizlere gereken şekilde yardımcı olabilir. Büyü; ilim, beceri ve deneyim isteyen işlerin başında gelir. Bu büyünün yapılması için güvenilir olmayan birine güvenmek, son derece yanlış ve de sakıncalı olabilir. Eşi bağlama, kocayı bağlama veya sevgiliyi bağlamak için, büyüyü amatör olarak denemeyin ve mutlaka uzman desteği alın. Hocamız, sizlere tüm uzmanlık ve bilgisi ile yardımcı olabilir.

Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur?

Bağlama büyüsü nasıl bozulur sorusu da pek çok kez sorulan sorulardandır. Büyünün yapılış şeklinde mısır koçanı, fişek çekirdeği, misina – ip kullanıldığından söz etmiştik. Büyünün bozulması için genellikle sihir amacı ile yapılan tılsım malzemesinin tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ancak gerek büyünün yapılması gerekse bozulması için her zaman bir uzmanın ve deneyimli olduğu kadar güvenilir uzmanların gözetiminde gerçekleştirilmesi şarttır. Üzerinde bu tip bir çalışma yapılmış kişiler için kullanılan büyü bozma duaları da son derece önemlidir. Büyü bozma, güvenilir medyum gerektiren işlerden birisidir.

Nasıl ki ciddi bir büyünün yapılması için alanında uzman bir medyum tarafından yönlendirilmek isterse, aynı şekilde büyünün bozulması için de buna benzer bir uzman şartı her zaman ama her zaman bulunmalıdır. Medyum Saddam Ali’yi dilerseniz büyü bozma için de tercih edebilirsiniz. Diğer sihir tiplerinde olduğu gibi, bu büyü çeşidinde de büyü bozma kolay ve herkesin yapabileceği bir iş değildir. Evde, kendi başınıza ve yarım bilgilerle yapacağınız büyü ritüelleri başınıza ciddi sorunların açılmasına neden olabilir. Bu nedenle alanında uzman olan kişiler sizlere sürekli olarak, bu tip ritüellerde bir uzmanın bulunması gerektiğini hatırlatırlar. Büyü, yanlış ve eksik bilgilerle kalkışılacak bir şey kesinlikle değildir; çoğu zaman göremediğimiz âlemlerde bulunan rahmani veya şeytani varlıklardan yardım istenir ve gerektiği gibi yapılmadığında başta musallat olmak üzere istenmeyen kimi bazı durumların gerçekleşmesi kaçınılmazdır.

Bağlama Büyüsü Yapıldığını Nasıl Anlarım?

Bağlama büyüsü yapıldığını nasıl anlarım? Bu soru genellikle bir tür tılsım materyaline rastlayan kişiler tarafından sık sık sorulan sorulardan bir tanesidir. Çoğu zaman bu kişiler, yaşadıkları mekânın alakasız kısım ve köşelerinde üzerinde dua yazılı nesneler bulurlar. Bunlar muska veya başka türde nesneler olabilmektedirler. Aralarında Medyum Saddam Ali’nin de bulunduğu deneyimli medyumlar için bu materyaller genellikle “tılsım” veya “tılsım materyali” olarak isimlendirilirler.

Çoğu tılsım nesnesi, alakasız bir takım malzemeler kullanılarak elle yapılmış olabilir. Kumaş ipi, mısır püskülü, muska, misina ile düğümlenip kapatılmış olan çeşitli nesnelerin bulunması, bulan kişinin “acaba bana büyü yapılmış olabilir mi?” sorusunu sormasına neden olur. Bu tip bir nesne ile gelen insanlara cevabımız genellikle evet olur. Büyü, uygulanış bakımından da diğer büyülerden farklı bir yol izler. Kimi büyülerin nasıl uygulandığı bilgisini paylaşmak uygun olmayabilir. Temelde büyü tarifi ve özellikle de büyü bozma ile ilgili uygulanacak olan tarif ve atılacak adımlarla ilgili bilgiler gizli ve saklı kalmalıdır. Güvenilir ve gerçek bir medyum, özellikle kara büyü veya kırmızı büyü ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaz. Büyü ilmi ve büyü ile ilgili atılacak adımların detayı gizlidir.

“Bağlama Büyüsü Yaptım, Tutmadı!” Şimdi Ne Yapmalıyım?

Bağlama büyüsü yaptım, tutmadı gibi şikâyetler ile pek çok kişi medyumların kapılarını aşındırmaktadırlar. Sevdiğiniz bağlama, şirinlik veya aşk büyüsü; çeşidi ne olursa olsun büyü ve sihir uygulanması gereken son çözümdür ve işe yaramadığı takdirde bu niyet ve arzudan mutlaka ve mutlaka vazgeçilmelidir. Sabır ve inanç, hayat boyunca karşımıza çıkan sorunları çözmekte çoğu zaman çok ama çok daha etkilidir. Bu nedenle büyünün tutmaması durumunda da kesinlikle inat edilmemelidir. Ancak yuvanızın dağılmasını, birlikteliğinizin sonlanmasını istemiyorsanız geri getirme, şirinlik ve âşık etme büyüsü yapılış yöntemlerine ve metotlarına dikkat etmeniz gerekir. Büyü tutmuyorsa, daha güvenilir ve gerçek bir medyum ile irtibata geçmeyi düşünebilirsiniz. Medyum Saddam Ali Hoca, sizlere büyünün yapılması ya da bozulması noktasında yardımcı olabilir.

Bu büyü gibi ciddi ve önemli büyüler yapmak veya bozmak için kesinlikle kendiniz amatörce girişimlerde bulunmayın. İlk olarak kulaktan dolma ve yarım bilgi ile kesinlikle yola çıkmayın. Hayatta herkesin bir uzmanlık alanı vardır ve büyü – sihir ve tılsım için de bu geçerlidir. Deneyimli kişilerden usta – çırak eğitimi ile el almış güvenilir medyum ve uzmanlar sizlere yol gösterebilirler. Bu tip ciddi ayin ve işlemleri gerçekleştirmeden önce, bu kişiler ile irtibat kurun ve dediklerini yapmaya özen gösterin. Burada elbette bu işi gerçekten yapmış ehil kişilerden, ehliyet sahibi kişilerden söz ediyoruz. Bu büyü, özellikle hassas büyü çalışmaları arasında gelir. Bu gibi çalışmalar oldukça hassastır, tılsımın uygulanacağı kişi, kişinin içinde bulunduğu hal ve vaziyet çok önemlidir. Her büyü her zaman aralığında yapılmaz.

Aynı şekilde her kişi için büyü yapılmaz ve yapılmamalıdır. Bu tip ritüellerin uygulamasında her zaman rahmani – şeytani terazinin rahmani, iyi ve “ak” kısmında kalınması gerekmektedir. Şeytani unsurlarla irtibata geçip işlemleri gerektiği gibi yapmaz, kendi başınıza ve bilip bilmeden hareket ederseniz, başınıza ciddi sorunların gelmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle dikkatli olunmalı ve özellikle deneyimli ve güvenilir medyum olduğuna inandığınız kişilerden yardım ve rehberlik almanız gerekiyor. Büyünün tutması için Medyum Saddam Ali Hoca ile irtibata geçebilir ve kendisinden büyüyü yaptırmak veya aynı şekilde bozulması için yardım talep edebilirsiniz. Hocamız sizlere elinden geldiği kadar yardımcı olacak, özellikle kırmızı büyüler sınıfında değerlendirilen bu büyü için, tüm enerji ve birikimini kullanacaktır.

Bağlama Büyüsü Bozma Duası Nedir?

Bağlama büyüsü bozma duası, adından da anlaşılacağı gibi bu tip bir büyü işlemine maruz kalan insanların tılsımın etkilerinden kurtulmak adına okudukları duaya verilen isimdir. Kâinatta, samimiyet ve kalpten edilen bir duanın açamayacağı kapı yoktur ve çoğu zaman büyü ve tılsım işlemlerinin temelinde de telkin, zikir ve dua bulunmaktadır. Medyum Saddam Ali ve diğer uzmanlar bu duayı çoğunlukla büyü bozma için de tercih ederler. Hatta eskiler bu nedenle çoğu zaman beddua edilmesini zararlı ve faydası olmayan bir davranış olarak görürler çünkü kabul görmesi temenni edilen dualar kimi zaman birinin zarar görmesi şeklinde de kendisini gösterebilmektedir.

Bu nedenle beddua etmek, ne kadar haklı olursanız olun gerçekleştirilmesi gereken yerine bir davranış olarak görülmezler. Kendiniz ve sevdikleriniz için esma ve dua çalışmaları elbette yapabilirsiniz. Hatta bu tip bir gayretten sonra büyü veya sihre, tılsım ya da başka bir şeye hiç ama hiç gerek kalmayabilir. Bu önemli dua, büyü bozma için de sık sık kullanılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu