Büyüler

Canbar Aşk Büyüsü

Canbar Aşk Büyüsü; özellikle kendine bağlama, aşık etme, geri getirme ve benzeri amaçlarla uygulanan başlıca büyü pratiklerinden bir tanesi olmakla beraber, aşk büyüsü denildiğinde akla ilk gelen büyü uygulamalarından bir tanesidir. Büyünün temeli, diğer pek çok büyü çeşidinde olduğu gibi Orta Asya Türk Toplumlarına kadar uzanır. Sosyolog, tarihçi ve edebiyat tarihçilerinin araştırmalarına göre, Orta Asya’da bulunan göçebe milletler özellikle çeşitli işlemler için büyü ve büyü pratiklerini kullanmışlardır. Büyünün günlük hayatta; evlilik veya savaş hallerinde kullanılmasına Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde dahi rastlanmaktadır. Bununla beraber, dünyada profesyonel medyum ve psişikler tarafından kullanılan pek çok büyünün dini bir tarafı olsa da, kökenlerinin özellikle pagan yani çok tanrılı dinlere dayandıkları söylenebilir.

Semavi dinlerin yaygınlaşması ile birlikte, pek çok büyü tarihe karışmış, bazı büyüler ise, semavi dinlerin unsurları ile birleşerek varlığını sürdürmüştür. Büyüler ile ilgili dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da, dinimizde büyü yaptırmanın son derece günah olması ve büyülerin veya büyü bozma işleminin mutlaka ama mutlaka bir profesyonel tarafından yapılması gerektiğidir. Medyum Saddam Ali ve daha pek çok profesyonel medyum bu büyünün yapılış şeklinde veya büyü bozma işlemlerinde deneyim ve de bilgi sahibidir. Sizler için, sık sık büyü ile ilgili kaynaklarda aşk büyüsü olarak da anılan ve en tesirli aşk büyüsü olarak bilinen bu büyünün detaylarından çok ayrıntıya girmeden söz edecek, korunmak için neler yapabileceğinizden ve büyü uygulamasının tarihçesinden bahsedeceğiz.

Canbar Aşk Büyüsü Nedir?

Canbar Aşk Büyüsü, birbirinden ayrılmış evli veya evli olmayan çiftlerin bir araya getirilmesi için uygulanan büyü türlerinden bir tanesidir. Ancak günümüzde bu büyü, Medyum Saddam Ali gibi ülkemizde ve dünyada faaliyet gösteren pek çok profesyonel medyum tarafından uygulanmakta olan büyü türlerinden bir tanesidir. Modern dünyanın imkânları, aile ve birlikteliklerin korunmasının eski dönemdekilere nazaran daha zor olması, aşk büyüsü veya bağlama büyüsü olarak da anılan bu büyünün dijital mecralarda hakkında en fazla araştırma ve sorgu yapılan büyülerden bir tanesi olduğunu ortaya koymuştur. Bugün, internette en çok aranan büyü tiplerinden birisi bu büyüdür. Şimdi dilerseniz, biraz da bunun nedenlerinden söz etmeye çalışalım.

Canbar Aşk Büyüsü, kökeni Orta Asya’ya dayanan ve bu coğrafyada özellikle Şamanlar tarafından gerçekleştirilen büyülerden bir tanesiydi. Özetle, geçmişteki Türk Kavimlerinin de büyülerden faydalandığını ve bu aşk büyüsü çeşidinin kültürümüze ait olduğunu söylemek mümkündür. Aşk büyüsünün uygulanmasında özellikle ceylan derisi gibi malzemeler kullanılırken Havas İlmi, Esma ve Ayetlerden – Surelerden ciddi anlamda yardım alınır. Eğer büyüyü yaptıran kişi ailesinin dağılmasını istemiyorsa yani büyüyü iyi bir niyetle gerçekleştiriyorsa büyü bir tür şifa niteliği taşıyabilir. Canbar Kelimesine gelirsek… Canbar ne demektir? Göktürkçe ve Uygurca’ da, “bar-“ bugün de kullandığımız “ver-“ fiilinin eski halidir. Buradan hareketle büyü isminin “can verme büyüsü” ve benzeri bir anlama geldiği söylenebilir. Ya da bu kelime ile, etkilemek istediğiniz kişinin canını sizin için verecek kadar vereceği / vermesi temenni edilmesi de mümkündür.

Bildiğiniz gibi günümüzde de kullandığımız “can” aslında Arapça “cin” kelimesinin çoğuludur. Büyü yapılırken cinlerden yardım alınması gibi bir anlam da Canbar Kelimesinin kökeni olarak görülebilmektedir. Ancak elbette büyüler, kültür ve tarih gibi beşeri bilimlerin çok az bir kısmınca araştırılırlar. Çünkü bilimsel düşünce, büyünün varlığını tanımaz. Buna karşın, İslam ve diğer dinlerde büyü ve büyücülük, yaşadığımız kâinatın bir gerçeği olarak kabul edilir. Bununla beraber büyü ve büyücülük semavi dinler tarafından lanetlenmiştir. Büyüler, kimi zaman doğayı kimi zaman insanı etkilemek için kimi zaman da insanları etkilemek için günümüzde özellikle Yahudiler, Ezoterik Cemiyetler, Masonlar ve cadı kovanları tarafından kullanılırlar. Elbette bu listeye Medyum Saddam Ali gibi büyüler konusunda uzman kişileri de dahil edebiliriz.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Domuz Yağı Büyüsü

Canbar Aşk Büyüsü Tarihçesi

Canbar Aşk Büyüsü, bizim öz kültürümüz olan Orta Asya Türk Kültürü’nün önemli unsurlarından bir tanesidir. Büyüler bu devirde özellikle Şaman adı verilen şifacılar – büyücüler tarafından yapılmaktaydı. Şamanların aynı zamanda büyü bozma, gelecekten haber verme ve kehanette bulunma, rüya yorumlama, hastaları iyileştirme gibi güçleri de bulunmaktaydı. Günümüzde bu görev, profesyonel medyum veya büyü konusunda uzman hocalar tarafından yürütülmektedir. Modern dünyada büyülerin yaygın olarak kullanılmadığını düşünenlerdenseniz, yanılıyorsunuz.

Özellikle ABD gibi ülkelerde dahi büyülerden korunmak veya büyü yaptırmada başvurulan profesyonel medyum ve kişiler bulunur. 1954 Yılında ABD’de “Witchcraft Today” adlı dergi, ABD’deki büyü meraklıları için çıkarılan bir dergiydi. Bununla beraber, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Napolyon, Borris Yeltsin gibi pek çok liderin de medyum ve büyülere olan inançları olduğu bilinmektedir. Özetle, büyü gerçektir ve günümüzde de varlığını sürdüren bir olgudur. Büyüler, insanlık ile aynı yaşa sahiptir ve ilk çok tanrılı kabilelerde dahi büyü yapıldığı – tılsımlar uygulandığı bilinmektedir.

Canbar Aşk Büyüsü dışında “Yağmur Büyüsü” gibi pek çok ritüel ve uygulamanın Eski Türklerde bulunduğu söylenebilir. İslamiyet Öncesi Türkler, doğanın belli başlı güçlerinin olduğuna inanırlardı. Ancak bunlara ek olarak doğaya hükmeden ve gözle görülmeyen güçler de bulunmaktaydı. Büyü, bunları kontrol etmenin yoluydu. Göktürklerde bu tip güçlere “iye” – “eye” ismi verilir ve “bizden iyiler” – “bizden üstünler” anlamında bu tip güçleri tanımlamak için kullanılırdı. Yine Orhun Kitabelerinde ve Uygurlarda “ıduk” adı verilen gizli bir güçten söz edilir, yerin – ağaçların – hayvanların bu güçlere sahip olduğundan söz edilirdi. İlginç gelebilir ancak günümüzde Çin ve Japon Kültürlerinde dahi büyü ve kara büyü uygulamalarına veya büyü bozma metotlarına rastlanmaktadır.

Canbar Aşk Büyüsü, İslamiyet Öncesi Türkler tarafından “şaman”, “bahşı” veya “cinkeş” adı verilen kişilerce gerçekleştirilen büyülerden birisiydi ve büyücüler çoğu zaman yeşim taşı olarak da bilinen Yada Taşını, büyü gücünü arttırmak için kullanırlardı. İngilizce ve diğer dillere bu değerli taş “Jade” olarak geçmiştir. “Jade” kelimesi size tanıdık geldi mi? İngilizce’ de büyücü ve medyum tarafından kullanılan değerli taş “Cadu Taşı” olarak bilinirdi ve İngilizceye de “Jade” olarak geçmiştir. Aşk büyüsü olarak da bilinen bu büyünün tarihçesi ile ilgili anlatılanlar, bizlere büyünün Medyum Saddam Ali gibi profesyonel medyum ve hocalarca nasıl ve ne şekilde uygulandığını göstermektedir.

Büyü Nasıl Etki Eder?

Canbar Aşk Büyüsü, günümüzde farklı büyü ritüelleri ile uygulanan diğer pek çok büyüdekine benzer bir şekilde etki gösterir. Çiftler veya etki altına alınacak olan kişi, büyüyü yaptırana karşı pozitif duygular beslemeye başlar ve sonrasında ona delicesine aşık olur. Evli çiftlere yapılan bu büyü özellikle çiftler arası muhabbetin artması için uygulanır. Büyü güçlü ve tesirli olması bakımından Kabala Büyüsü ile benzerlikler taşır ve tıpkı Yahudi Büyüsü olarak da bilinen Kabala Büyüsü pratiğinde olduğu gibi size büyü yapılıp yapılmadığını anlamazsınız bile.

Canbar Aşk Büyüsü başta olmak üzere, aşık etme büyüsü ve benzeri pratikler için hayvan kemiklerinin, hayvan uzuvlarının, organlarının kullanıldığından sık sık söz etmiştik. Bu büyü için çoğu zaman Havas, Esma ve Ayetlerden faydalanılabilir. Bununla beraber, ceylan derisi üzerine çeşitli semboller çizilir ve tılsım hazırlanmış olur. Büyü ile, kendinize aşık etmek istediğiniz kişiyi kısa zamanda, uzun süreli olarak kendinize aşık edebilirsiniz.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Kabala Büyüsü

Ancak okunacak ayet, Esma, dua ve benzeri uygulamaların büyük bir ciddiyetle ve Medyum Saddam Ali Hoca veya profesyonel medyum tarafından yapılması şarttır. Örneğin büyü yapılırken “Canbar” yerine “Cabbar” kelimesini kullanırsanız, cinler âleminin en güçlü ve kötücül cinlerinden birisi olan Cabbar’ın size musallat olmasına neden olabilirsiniz. Bu nedenle uzman medyum ile çalışmak, büyünün başarıya ulaşması için en gerekli şeylerden birisidir. Büyü bozma gibi işlemlerinizin başarıya ulaşması için Medyum Saddam Ali’yi tercih edebilirsiniz.

Canbar Aşk Büyüsü uygulandığında etki altındaki kişi, büyüyü yapandan başkasını görmez, ona aşık olur ve ona karşı sevgi ve muhabbet beslemeye başlar. Tesir altındaki kişinin rüyasında büyü yaptıran kadın veya erkeği görmesi, sürekli onu düşünmesi ve daha pek çok eylem tesir altına alınmış kişi tarafından gerçekleştirilebilir. Tüm bunlara ek olarak büyünün yapılması sırasında kullanılan ceylan ve hayvan figürlerine ve hayvan parçalarına farklı kültürlerde farklı şekillerde de rastlanır.

Örneğin Anadolu’nun kuzeyinde yaşayan Hristiyan bir Türk Halkı olarak yaşamını devam ettiren Kıpçak Türkleri, cadıları yani büyücüleri çoğu zaman ceylan veya koç üzerine binmiş çıplak kadınlar olarak betimlemişlerdir. Yine üzerlik tohumu, iplik ve kumaşlar, değerli taşlar, metaller, (özellikle kurşun sık sık büyülerde kullanılan bir metal olup, “kurşun döktürmek” de Eski Türklerde uygulanan bir işlemdir) hayvan derisi gibi malzemeler de Kıpçak Türkleri tarafından büyü yapma ve büyü bozma işlemlerinde kullanılan malzemeler arasında gelmektedir.

Büyünün Özellikleri Nelerdir? Kimler Tarafından Yapılmalı?

Canbar Aşk Büyüsü özellikleri ve detaylarından kısaca söz etmeden önce, bu tip ciddi ve etkili bir büyü için mutlaka ama mutlaka profesyonel medyum desteği almanız gerektiğin ve Medyum Saddam Ali Hoca’nın bu konuda uzman olduğunu belirtelim. Unutmayın ki, şifa ve iyi niyetle yapılmayan büyü pratikleri, dinimizce lanetlenmiştir. Ayrıca sevdiğinizi kendinize aşık etmek, ilişkinizi veya yuvanızı kurtarmak ve sürekliliğini devam ettirmek için tercih edip kullanabileceğiniz pek çok farklı yöntem ve metot bulunmaktadır. Bu çalışmalar konusunda da Medyum Saddam Ali’den bilgi alabilirsiniz. Özellikle kara büyü ve kara büyü bozma gibi işlemleri asla evinizde ve kendi kendinize denemeyin. Tüm bunlardan söz ettikten sonra, deneyimli medyum ve hocalar tarafından aşk ve bağlama büyüsü çeşitlerinin babası olarak kabul edilen büyünün özelliklerine geçelim.

Canbar Aşk Büyüsü, pek çok deneyimli medyum tarafından özellikle ülkemizde uygulanan büyü pratiklerinden bir tanesidir. Deneyimli medyum veya hoca, bu büyünün etkisi ve gücü hakkında bilgi sahibidir. Sizlere büyü çalışması hakkında bilgiler verirken özellikle ceylan derisi kullanıldığından söz etmiştik. Genellikle bu büyü, ceylan derisi üzerinde çeşitli sembollerin çizilmesi ile yapılır. Ancak günümüzde ceylan derisi ulaşması zor olan malzemelerden birisi olduğu için, kurşun levhalar da sıklıkla büyü çalışması ve vefkler için tercih edilen malzemeler arasında gelmektedir. Bildiğiniz gibi kurşun aynı zamanda kolay eriyen bir madendir ve negatif enerjileri emdiği için, “kurşun dökme” çalışması da profesyonel medyum veya falcılar tarafından sıklıkla uygulanan pratikler arasında gelmektedir.

Bu büyü tipi, genellikle aşk büyüsü – bağlama büyüsü – geri getirme veya sevgiliyi geri döndürme büyüsü gibi ilişkilerle ilgili her şey için tercih edilir. Buna karşın, bu büyünün geri getirme veya terk eden sevgiliyi – eşi geri getirme işlemi için kullanılması tavsiye edilmez, çünkü bu tip bir çalışma çoğu zaman başarısız olur. Tüm bu özelliklerine ek olarak büyünün uygulanması, 3 – 4 günü bulabilir. Aynı şekilde büyü yapıldıktan 1 – 2 hafta içinde etkisini göstermeye başlar. Kimi zaman bu süreç 17 günü kapsayabilir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Yıldızname

Canbar Aşk Büyüsü gibi ciddi büyülerin yapılması için mutlaka ama mutlaka gerçekten bu işe gönül vermiş, deneyimli medyum seçmeyi unutmayın. Günümüzde bazı yalancı ve dolandırıcılar kendilerini deneyimli medyum, uzman medyum ve benzeri şekillerde lanse etmekte ve insanların para, namus ve zamanlarına mâl olmaktadırlar. Öncelikle deneyimli medyum – profesyonel medyum, zor bulunan ve çoğu zaman bulduğunuzda kendinizi şanslı olarak görmeniz gereken uzmanlardan birisidir. Bu kişiler, çocukluktan itibaren altıncı duyusu gelişmiş, kalp gözü açık çocuklar arasından seçilirler.

Sonrasında, başta Havas İlmi olmak üzere ezoterik öğretiler hakkında eğitime tabii tutulurlar. Elbette burada şu noktaya dikkat etmekte fayda var; deneyimli medyum İbranice, Süryanice, Arapça bilgilerine sahip olmalı ve özellikle de büyü sembolizminden, Yahudi Sembolizminden, Yıldızname ve astroloji gibi dallarda da bilgi sahibi olmalıdır. Bu konularda bilgi sahibi olmak, bir okul veya kurs ile genellikle sağlanmaz ve profesyonel medyum yetişme sürecinde pek çok disiplinden bilgi edinerek, deneme – yanılma yöntemi ile kendini geliştirir. Büyüler ile ilgili bilgiler; vefk, Yıldızname, muska, Esma, dua, ayet, astroloji gibi özellikle Havas İlmi ile ilgili kaynaklarda bulunurlar. Bu tip büyüler –özellikle de kara büyü- çalışmaları için Medyum Saddam Ali Hoca’yı tercih edebilirsiniz.

Canbar Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur?

Canbar Aşk Büyüsü, etkisi uzun süre devam eden en önemlisi de yapılıp yapılmadığı zor anlaşılabilen büyü uygulamalarından bir tanesidir. Büyünün uygulanabilmesi için, büyü ile tesir altına alınacak kişinin ismi, burcu, anne ismi gibi bilgilerin bilinmesi gereklidir. Sizlere bu büyü uygulaması hakkında daha fazla bilgi veremiyoruz. Çünkü büyüler ve özellikle de kara büyüler ile ilgili bilgiler, herkesle paylaşılmaz, bu uygun bir hareket değildir. Bununla birlikte, sosyal medya veya internette büyü pratikleri ile ilgili bilgiler, pek çok kişi tarafından paylaşılmaktadır. Bunlara kesinlikle güvenmeyin veya itibar etmeyin. Deneyimli medyum seçmeden öce, özellikle internet sitelerinde bulunan yorumlara dikkat etmeniz önerilir. Medyum Saddam Ali Hocanın da sitesini inceleyebilir ve okuyucu yorumların okuyabilirsiniz.

Canbar Aşk Büyüsü nasıl bozulur sorusunun yanıtını vermek için öncelikle bu büyünün size yapılıp yapılmadığını anlayacak medyuma ihtiyacınız vardır. Medyum Saddam Ali, sizde büyü bulunup bulunmadığını rahatlıkla görebilecek profesyonel medyum ve hocalardan bir tanesidir. Eğer büyü, uygunsuz bir niyet için yapıldıysa, kara büyü uygulamaları arasında görülür ve büyünün bozulması için yine doğaüstü varlıklardan büyük oranda yardım alınır. Büyülerin yapılma aşamasında olduğu gibi bozulurlarken de, profesyonel medyum desteği almayı sakın ama sakın ihmal etmeyin.

Canbar Aşk Büyüsü veya benzeri bir aşk büyüsünün sizlere uygulandığından şüphe duyuyorsanız, Kuran Surelerini, ayetlerini ve özellikle de Esmaları büyüden korunmak için kullanabilirsiniz. Büyüden korunmak ve büyü bozmak için yapılan çalışmalar birbirlerine benzemelerine karşın, özellikle büyü bozma çalışmalarının deneyimli medyum tarafından yapılması çok daha yerinde bir karardır. Aşık etme büyüsü olarak da bilinen, bağlama büyüsü tiplerinin (büyüler pek çok farklı ritüelle yapılabilirler) babası olarak görülen bu büyünün bozulması için Medyum Saddam Ali, sizlere yardımcı olabilir.

Canbar Aşk Büyüsü ve farklı büyü uygulamaları için, deneyimli medyum olarak bulduğunuz kişiler hakkında yapılan yorumlara dikkat edin. Bu yorumları dikkatli bir şekilde okuyun. Aynı zamanda profesyonel medyum bulmak ve kara büyü bozma gibi benzeri işlemler için tecrübeli medyum arıyorsanız, sosyal medya kanallarından daha çok medyumların web sayfalarını ziyaret etmeyi ve incelemeyi sakın ama sakın ihmal etmeyin.

İlgili Makaleler

11 Yorum

 1. Merhabalar herkese hayırlı haftalar dilerim sıkıntım eşimle alakalıydı eşim eve gelmiyordu ailebi sıkıntılarımız vardı çocuklarımızdan benden alaksını kesmişti gözünden çıkarmıştı çaresiz kaldım internetten araştırma yapmaya başladım ve Saddam Ali hocamla tanıştım hocam sağolsun benimle çok ilgilendi çok yardımcı oldu dedikleri birer birer herşey çıktı çok iyi bi hoca allah razı olsun kendisinden herkese tavsiye ederim

 2. Herkese iyi günler arkadaşlar size kendimden bahsediyim biraz 3 yıllık erkek arkadaşım vardı herşeyimiz çok iyyidi evimizi düzmeye başlamıştık evlenecektik ama birden bire ne olduysa herşey değişmeye başladı kendisi çok değişti bir anda bana çok değer veriyordu ama bir anda görmezden gelmeye başladı umursamıyordu artık beni hayatında yokmuşum gibi davranıyordu bende düşünmeye başladım ne yapıyım diye internete girip araştırmaya başladım ve Saddam Ali Hocamla tanıştım ve hemen kendimden ve erkek arkadaşımdan bahsettim ve çok yardımcı oldu tavsiye de bulunuyorum hepinize arkadaşlar herşeyi çözebiliyor anlıyor Saddam Ali hocam

 3. Arkadaşlar hayırlı günler 6 ay önce ayrıldığım sevgilimle geri barışmak istiyordum tekrar kendime bağlamak istiyordum ama kız istemedi ve bende ne yaptıysam başaramadım son bi hakkım kalmıştı intertten araştırmalarım sonucunda Medyum Saddam Ali hocamı buldum derdimi anlattım ve çözdü çok iyi bi hoca çok iyi ilgileniyor ve kızı bana tekrarda bağladı tekrardan sevgili olduk iyi günler

 4. Herkese merhaba arkadaşlar öncelikle herkese şunu söylemeliyim herkese inanıp güvenmeyin iyice bir araştırma yapın karar verin benim başıma geldiği için söylüyorum daha önceden inanıp güvendiğim hoca adındaki düzenbazlar beni kandırıp paramı aldı son çare olarak Medyum Saddam Ali hocamla tanıştım sıkıntımdan bahsettim tabi sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yermiş ilk önce içimde kuşku vardı fakat hocamla görüştükçe içimdeki kuşku da aklımdaki soru işaretleri de ortadan kalktı kendisi çok babacan bir insan Allah razı olsun

 5. Herkese merhabalar arkadaşlar öncelikle 4 yıldır evliydim 2 yaşında bi çocuğumuz vardı eşim beni çok seviyordu ama birden bire ilişkimiz kesildi her gün eve geldiğinde tersliyordu beni yan yana bile gelemiyorduk her yolu denedim tek bi çarem kalmıştı o da araştırmaşarım donucunda Medyum Saddam Ali hocamı buldum ve benimle çok ilgilendi çok yardımcı oldu dedikleri tek tek hepsi çıktı hepinize tavsiye ediyorum iyi günler dilerim

 6. Arkadaşlar iyi günler 3 yıllık sevgilimden ayrıldım evlenecektik ama ayrılmak istedi ve son zamanlarımızda bana çok kötü davranmaya başlamıştı ne yaptıysam olmadı ne denediysem olmadı sadece onu istiyordum benimle olsun istiyordum ohu tekrardan kendime aşık edip bağlamak istiyordum ve bir gün araştırmaya başladım ve Medyum Saddam Ali hocamla tanıştım benimle çok iyi derecede ilgilendi çok yardımcı oldu dedikleri birer birer herşey çıktı ve sevgilimi bana geri bağladı hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar hayırlı günler

 7. 6 yıldır görüşmekte olduğum fakat işin ciddiyete binmesini istemeyen bi ilişki içerisindeydim sürekli kedi köpek gibi kavga ediyorduk piskolojim alt üst olmuştu bir iyiyse beş kötü davranıyodu ne yaparsam yapayım vazgeçemiyordum çaresizdim internetten araştırma yaptım ama inanasımda gelmiyordu araştıma ve tavsiyeler üzerine Medyum Saddam Ali HOCAMLA TANIŞTIM bakımlarımızı yaptı yapmamız gerekenleri anlattı bana 14 gün süre verdi işlemlere başladıktan 5 gün sonra fark anlaşılmaya başlanmıştı eskisi gibi davranışlar olmuyordu sanki farklı bi insan vardı karşımda Allahın izni ile yarın işlemimizi kapatıyoruz şuan herşey çok çok güzel Medyum Saddam Ali gerçekten işinin ehli. bana yararı fazla fazla oldu şiddetle tavsiye ediyorum. iyi günler

 8. Herkese iyi günler arkadaşlar ben 2 yıldır birini seviyordum ama o benimle ilgilenmiyordu ve ben onu kendime aşık etmek istiyordum kendime bağlamak istiyordum ne yaptıysam olmadı denemediğim bişe kalmadı internetten araştırmalarım sonucunda Medyum Saddam ali hocamı buldum konuştum derdimi anlattım ne dediyse birer birer hepsini yaptım ve çok kısa bi sürede o çocuğu bana bağladı ve şu an evlenmeyi düşünüyoruz tavsiyede bulunuyorum hepinize arkadaşlar iyi günle

 9. Hepinize iyi günler arkadaşlar ben eşimden ayrılmıştım 1 yıl önce ve geri barışmak istiyordum herşeyi yaptım her yolu denedim ama olmuyordu tek çarem kalmıştı son şansımı kullandım ve Medyum Saddam ali hocamı buldum ve derdimi anlattım bütün herşeyi çözdü her dediğini birer birer yerine getirdim ve eşimi tekrar bana bağladı ve barıştık hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar

 10. Arkadaşlar merhaba beraber çalıştığım hoşladığım bi arkadaşım var aşık olmuştum konuştuk derdimi anlattım olmadı ne yaptıysam olmadı ve bakınmaya araştırmaya başladım nasıl yapabilirim diye ve Medyum Saddam Ali hocamıza denk geldim ve aradım konuştum derdimi anlattım baktı herşey dediği gibi çıktı be benden istediklerini yerine getirdim ve o çocuğu bana bağladı aşık etti gerçekten tavisye ediyorum hepinize arkadaşlar

 11. Arkadaşlar hepinize iyi günler ben bi kıza aşıktım ve onu çok seviyordum her gün bi caddede denk geliyorduk konuşmak istedim konuştum derdimi anlamadı istemedi beni ama ben bir tek onu istiyordum her yolu denedim ama olmadı ve araştırmaya başladım nasıl yapabilirim diye ve Medyum Saddam Ali hocamı buldum derdimi anlattım dedim bu kızı kendime bağlamak istiyorum ve konuştuk herşeyi biliyordu çözüyordu ve dediklerini tek tek yerine getirdim ve şimdi kızla sevgiliyiz ve bana çok bağlı çok seviyor beni tavisye ediyorum arkadaşlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu