Büyüler

Kabala Büyüsü

Kabala Büyüsü kelimelerini ilk duyduğunuzda bu büyünün sadece Yahudiler ile ilgili olduğunu düşünmeniz normal. Buna karşın, Papaz Büyüsü veya Süryani Büyüsü gibi farklı büyü ritüelleri ve uygulamalarında olduğu gibi, bu büyü de günümüzde Hristiyan, Yahudi veya Müslümanlar tarafından uygulanmakta olan bir büyü çeşididir ve en az diğer büyü çeşitleri kadar etkili ve güçlüdür. Sizlere ritüellerden, ayinlere, büyünün uygulanma şeklinden diğer ayrıntılara kadar her meseleden çok ayrıntıya girmeden bahsedeceğiz. İlk olarak büyü yaptırmanın veya büyü yapmanın, dinimizce büyük günahlar arasında yer aldığını kesinlikle unutmamalısınız. Günümüzde, kendini profesyonel medyum veya uzman medyum gibi tanıtan bazı şarlatan ve yalancılar, büyülerin nasıl yapılacağına dair tüm bilgileri tüm çıplaklığı ile paylaşırlar ki, bu son derece yanlıştır.

Bunun neden yanlış olduğundan söz etmeden önce, Medyum Saddam Ali gibi profesyonel medyum ve hocalardan yardım alabileceğinizi sakın ama sakın aklınızdan çıkarmayın ve özellikle kara büyü çeşitlerini evde kendi başınıza denemeye çalışmayın. Şimdi, sözü daha fazla uzatmadan Kabala Büyüsü hakkında sizlere bilgi vermeye başlayalım.

Kabala Büyüsü Nedir?

Kabala Büyüsü uygulamalarının da aralarında bulunduğu bazı büyü çeşitleri “çift ağızlı” veya “çift taraflı” olarak bilinirler. Bu ne anlama gelir? Açıklayalım, büyü dünyasında bazı büyüler birine zarar vermek, bir çifti ayırmak, kısmetini bağlamak, delirtmek ve hatta öldürmek – sakat bırakmak için yapılabileceği gibi aynı zamanda büyü bozma, büyüden korunma ve çeşitli iyi şeylere vesile olması için de büyülerden ve profesyonel medyum ve hocalardan faydalanılır. Büyü; yani doğanın görünen ve görünmeyen güçlerinden faydalanılarak bir şeyin olmasını sağlamak, Antik Mısır’dan Hititlere, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi’nden, 2. Dünya Savaşına kadar insanlar tarafından uygulanan bir çalışmadır.

Zaman içinde, özellikle Semavi Dinler Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlığın yayılması ile büyü ve büyücülere karşı her ne kadar bir savaş açılmış olsa da, büyüler o veya bu şekilde varlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Büyüler ile ilgili bilgi ve deneyimler de zaman içinde deneme – yanılma yolu ile birikmiş ve uygulanmakta olan bir pratik haline gelmiştir. Günümüzde, her ne kadar bilim için büyü, cin, peri, melek, esma, tılsım, muska gibi kavramlar psikolojinin, edebiyatın veya tarihin bir parçası olarak görülüp bir tür hurafe olarak sayılsalar da, büyünün gerçek olduğu en akılcı insanlar tarafından dahi bilinir. Medyum Saddam Ali ve daha pek çok medyum, büyülerin gerçek olduğunu bilir, büyü bilgilerinin safsata olmadığını bilirler ve özellikle kara büyü bozmak için bu bilgileri kullanırlar.

Kabala Büyüsü, Yahudi Mistisizmi, Sembolleri ve Duaları kullanılarak meydana getirilen büyü çeşitlerinden birisidir. Yaygın olarak büyü çoğu zaman çiftleri birbirlerinden ayırmak veya onları aşık etmek, herhangi birini aşık etmek için kullanılıyor olsa da, bu büyü çeşidi aynı zamanda insanların geleceğini görmek için de kullanılan bir büyüdür. Köklü büyü çeşitlerinden birisi olan bu büyünün en tehlikeli özelliklerinden birisi de, çok farklı ve basit şekillerde büyü ritüelinin gerçekleştirilebilmesi ve büyünün yapıldığından çoğu zaman kimsenin haberinin olmamasıdır. Ritüel ve ayinler gerçekleştirildikten ve uygun şekilde işlemler yapıldıktan kısa bir zaman sonra büyü etkilerini göstermeye başlar.

Elbette başarılı bir ayin ve büyü ritüeli için deneme – yanılma yolu ile edinilmiş bilgilere sahip, alanında deneyimli bir uzman medyum, şarttır. Büyüyü yapmak veya bozmak için medyum ya da hocadan Havas İlmi, büyü pratikleri, Vefk, muska yazma, tılsım, İbranice, Süryanice ve Arapça bilmesine ek olarak büyü tarihi ve psikoloji, İslam Tarihi ve çeşitli konularda bilgi sahibi olması beklenir. Medyum Saddam Ali gibi profesyonel medyum ve hocalar, talep ettiğiniz büyülerde veya büyü bozma işlemlerinde sizlere yardımcı olabilirler.

Kabala Büyüsü Özellikleri Nelerdir?

Kabala Büyüsü, tüm etki gücünü Yahudi Mistisizminden alır ve büyünün uygulanması için Yahudi Sembolleri kullanılır. Bu büyü, daha önce de söz ettiğimiz gibi iyi amaçlarla uygulanabildiği gibi hasmınıza zarar vermek için de tercih edilebilen büyülerden bir tanesidir ve diğer büyü çeşitlerinde olduğu gibi, yapılma aşamasında sembol, ayin, sayılar, malzemeler ve çeşitli maddelerden faydalanılır. Çoğunlukla bu büyünün uygulanması için sık sık tercih edilen malzemelerin başında kırmızı mürekkep gelmektedir. Aynı şekilde kırmızı renkteki iplik, Kabala Öğretisi için manası son derece derin olan malzemelerdendir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Sevgi Büyüsü Nedir?

Peki, büyüye adını veren, geleceği görmek veya çiftleri birbirinden ayırmak için olduğu gibi aynı zamanda onları bir araya getirmek için de kullanılan büyünün temeli nereye dayanmaktadır? Burada kısaca bir noktaya değinmekte fayda var; eğer Yahudi Büyüsü olarak da anılan bu büyüyü uygulamak günahsa, neden profesyonel medyum ya da hocalarca yapılır? Öncelikle şifa için büyü bozmak için yapılan çalışmalar, büyü olarak anılmazlar. Bununla beraber, büyünün tüm sorumluluk ve günahı yaptırana aittir.

Kabala Büyüsü için, Kabala Öğretisi hakkında bilgi sahibi olmak şarttır. Yahudi Büyüsü olarak da bilinen büyülerle yakın bir akrabalığı bulunan büyünün uygulanması için gerekli şeylerden birisi de bilgi birikimi ve sembolizmdir. Papaz Büyüsü, Sabun Büyüsü gibi kara büyü çeşitlerinde sık sık İbranice’nin kullanıldığından söz etmiştik. Aynı şekilde, profesyonel medyum için Havas İlmi, Hüddamlık, Batınilik, Vefk gibi konularda bilgi sahibi olunması gerektiğinden de uzun uzun söz ettik. Söz konusu bu büyüde, bu tip bilgi ve pratiklerin rolü hiç olmadığından daha fazladır. İbranice bir kelime olan “Kabala”, günümüzde aynı zamanda kendi ruhsal yolculuğuna çıkan ve meditasyon ve benzeri şeylerle ilgilenenler tarafından da sıklıkla anılan bir terimdir. Anlamı, “gelenek”, “yazma”, “yazışma” dır ve anlam olarak karşılığı “Ezoterik Disiplin” dir. Medyum Saddam Ali ve farklı ülkelerde hizmet vermekte olan pek çok profesyonel medyum, bu “Ezoterik Disiplin” hakkında derinlemesine bilgi sahibidir.

Kabala Büyüsü, büyü ritüelleri hakkında Kabala Öğretisinden alınan bilgilerle yapılan büyüye verilen isimdir. Aslen, Kabala da zaten büyü, büyücülük, kara büyü ve benzeri konular hakkında tarih boyunca Yahudi Toplumu tarafından derlenen bilgilerden oluşmaktadır. Öyle ki Yahudiler, özellikle Ortaçağ Avrupa’sında “büyücü toplumu” olarak da bilinirlerdi. Kabala aynı zamanda evrenin işleyişi, maddenin atomik yapısı, kâinatın nasıl işlediğine dair bilgiler de içerir. Kimilerine göre, İslam’da, Kabala inanışına sahip olmak günahtır. Öncelikle Kabala bir tür Yahudi Öğretisidir. Bununla beraber, Kabala özellikle kara büyü ile kara büyü uygulamaları ile ilgili pek çok bilgi içerdiğinden büyülerin dışında bu öğretinin yolunda olanlar da büyük günahlar işlemektedirler.

Bazı uzmanlara göre Kabala’da yer alan büyü pratiklerinin kökeni Raziel adında bir melektir ve bu melek, Cennet’ten kovulmuştur. Bunun üzerine melek, büyü ve kara büyü ile ilgili bilgileri insanlara vermektedir. Kabala kelimesinin temel mana ve anlamı incelendiğinde, bu uzman görüşünün büyük oranda doğru olduğu söylenebilir. Çünkü Kabala, üst dünyaların kapısını aralayan bir tür yol, öğreti olarak görülür. Manevi dünyanın çalışma şekli ve diğer insanlardan gizli olan pek çok bilgi, Kabala’da bulunur. Günümüzde bu kelime denilince akla ilk gelen nesnelerden bir tanesi elbette kırmızı iplik bilekliktir.

Kabala Büyüsü uygulanırken İbranice’den ve Talmuttan, Zebur ve Kabala’nın kitabı olduğu söylenen Zohar’dan yardım alınır. Bu büyü tesirli ve etkili bir büyü pratiği olduğu için şarlatan veya yalancı medyumlarca uygulanamaz. Profesyonel medyum olarak çalışan hoca veya kişinin, İbranice ve Kabala hakkında bilgi sahibi olması beklenir. Yahudi Büyüsü olarak da anılan bu büyünün Kabala ile ilgili olduğunu be bu kelimenin insanlarda ilk olarak kırmızı iplikten bilekliği çağrıştırdığından söz etmiştik. Kırmızı iplik bileklik, İbrani Kraliçesi Rachel’in kırmızı renkteki türbe örtüsüne yapılan atıftan ibarettir ve 7 düğüm atıldıktan sonra, iplik bileklik haline getirildikten sonra kullanılmaya hazır hale gelir. Burada, “düğüm”, “kırmızı renk” gibi konulara dikkat ederseniz, büyülerin sık sık sembolizmden faydalandıklarını da görebilirsiniz.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Büyü Bozma Nedir?

Büyünün özellikle kırmızı mürekkep ile yapılması, kırmızı bileklik… Bunların hepsinin Yahudi Sembolizmine ait unsurlar olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yine Türkiye Sınırları içinde bulunan Mardin İlinin bir ilçesi de “Kabala” olarak anılır. Mardin, aynı zamanda Süryani gibi pek çok farklı dinden millete ev sahipliği yapmaktadır. Süryani kelimesi size tanıdık geldi mi? Süryani Büyüsü de uzun zamandan bu yana profesyonel medyum ve hocalar tarafından uygulanan büyü pratiklerinden bir tanesidir. Süryani Büyüsü, Yahudi Büyüsü, Papaz Büyüsü için koruma elde etmek veya büyüleri bozmak için Medyum Saddam Ali’nin bilgi ve tecrübelerinden faydalanabilirsiniz.

Kabala Ne İçin Kullanılır?

Kabala Büyüsü ile ilgili pek çok pratiğin temelinde Zohar Kitabı bulunur. Tarihteki pek çok efsane ve söylenti, Kabala ve büyülerle ilgili söylentilerin artmasına neden olmuştur. Bunlardan en dikkat çekeni, Fransa’nın Güneyindeki bir grup kişinin, Yahudilerden kalma büyü metinlerini buldukları ve büyücülüğü kullanarak ölülerle konuşma, bakışla insanı öldürme, gelecekten haber alma, etki meydana getirme gibi konularda başarı sağladıkları yönündeki iddialardır. Gerçekten de büyü pratikleri konusunda başarı sağlamak için profesyonel medyum veya hocanın büyü pratiklerini içeren kitaplara sahip olması ve bu kitapları okuyabilecek durumda olması beklenir. Medyum Saddam Ali Hoca gibi bazı medyumlar ise, Kabala’nın temel unsurlarından birisi olan “ağızdan kulağa” şeklinde aktarılan ve tecrübe edilmiş bilgilerle hareket ederler. Medyum Saddam Ali başta olmak üzere pek ok profesyonel medyum, büyülerin nasıl uygulanacağını ve ne şekilde uygulanacağını bilirler.

Kabala Büyüsü Kurtlar Vadisi de başta olmak üzere pek çok dizide işlenmiş ciddi konulardan birisidir. Popüler bir büyü pratiği olduğu için, bu büyü ve benzeri büyü pratiklerinde uzmanlaşan tarihte pek çok profesyonel büyü uzmanı bulunur. Ayrıca büyü hakkında pek çok rivayet ve söylenti, popüler kültürde özellikle komplo teorileri içinde büyünün yer almasında büyük rol oynamıştır. Yine, dünyaca ünlü medyum ve parapsikoloji uzmanlarının büyüden sıklıkla yararlandıkları görülebilir. Bunlardan en ünlüsü, Aleister Crowley adındaki büyü uzmanı ve mistiktir. Kabala ile de yakından ilgilenmiş olan Aleister Crowley, aynı zamanda bu büyü çeşidinde de uzman sayılan isimlerden birisiydi. Günümüzde dünya çapından pek çok dine ve kültüre sahip kişi tarafından uygulanan bu büyü çeşidi, parapsikoloji ve mistik dünyada popüler olduğu için hakkında pek çok farklı rivayet ve söylenti bulunmaktadır.

Kabala Büyüsü için “çift taraflı” bir büyü tanımlaması yapmıştık. Bu da şu anlama geliyor; büyü dilenirse iyi amaçlar dilenirse şeytani amaçlar doğrultusunda rahatlıkla kullanılabilir. Aynı zamanda gelecekten haber almak amacı ile de kullanıldığı için, falcılar ve astrologlar tarafından da sıklıkla kullanılan büyü pratiklerinden birisidir. Büyü, çiftleri ayırmak veya bir araya getirmek için yaygın olarak kullanılır. Ancak Medyum Saddam Ali veya başka bir hocaya – profesyonel medyuma Yahudi Büyüsü veya benzeri bir büyü yaptırmadan önce, negatif ve insanlara zarar veren uygulamaların günah olduğunu da sakın aklınızdan çıkarmayın.

Kabala Büyüsü Nasıl Bozulur?

Kabala Büyüsü nasıl bozulur, insanların sıklıkla sordukları sorulardan bir tanesidir. Bu büyü, özellikle negatif ve zarar verme amacı ile yapıldığında çok ciddi sonuçlar meydana getirebildiği gibi aynı zamanda bozulması da oldukça zordur. Çift taraflı bir büyü olduğu için, negatif amaçlarla uygulandığında bir tür kara büyü uygulamasına dönüşen bu büyünün bozmak için ilk olarak profesyonel medyum veya hocaya danışmanız gerekmektedir. Büyüler, doğanın ve doğa üstü güçlerin kullanılmasını gerektirir. Bu nedenle büyüler çocuk oyuncağı değildirler. Özellikle kara büyü ve tılsımların bozulması ciddi anlamda zor olabilir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Bağlama Duası

Bunun için Medyum Saddam Ali gibi uzman medyum veya profesyonellerden yardım alabilirsiniz. Kara büyü olarak uygulandığında büyünün bozulması için pek çok şeye ihtiyaç duyulabilir. İlk olarak büyüyü bozacak profesyonel medyum ya da hocanın, uzmanın İbranice ve Yahudi Sembolizmi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olması gerekmektedir. Sonrasında, büyü bozma ritüeli gerçekleştirilir ve büyü bozulur. Büyünün bozulması, 1 hafta veya 10 günlük bir süreci bulabilir.

Bu büyü tipinde esas olan, büyünün meydana getirdiği etkilerle kişiyi etkileyip etkilemediğidir. Günümüzde, kendisini profesyonel medyum olarak tanıtan pek çok kişi, üzerinde büyü olmamasına karşın insanlardan para almak için “sende büyü var” diyebilmektedir. Büyünün etkilerini ciddi olarak hissediyorsanız bu tip şarlatan ve yalancılardan uzak durmanız gerekmektedir. Kara büyü çeşitlerinde büyüyü kendiniz bozmak gibi bir girişimde bulunmayın. Büyülerin uygulanması için doğaüstü varlıklardan faydalanılır ve pratikte yapacağınız hatalardan sonra ciddi sorunlarla karşı karşıya gelmeniz kaçınılmazdır.

Kırmızı Bileklik Bizi Büyüden Koruyabilir Mi?

Kabala Büyüsü denildiğinde akla ilk gelen Yahudi Simgelerinden birisinin de kırmızı iplikten üretilmiş bileklikler olduğundan söz etmiştik. Ancak büyülerden korunmanız için maneviyatınızı güçlü tutmanız gerekir ve çoğu zaman bu bileklik sizleri büyülerden korumazlar. Kabala Kırmızı Bilekliği, daha çok Yahudi Mistisizminin sizlere sunduklarından faydalanmak için popüler olmuş bir simgedir. Kabala Kırmızı Bilekliği takan insanlar genellikle hayatlarına bolluk, bereket, zenginlik ve diğer şeyleri çekmek için kullanırlar. Büyüden korunmak için dua ve Esma çalışmaları yapabilir, şifalı taşlardan, uğur nesnelerinden, vefk ve muskalardan faydalanabilirsiniz. Özellikle Ayet’el-Kürsi, Felâk ve Nas Surelerinden yardım alabilirsiniz. Aynı şekilde büyünün etkilerinden korunmak için, profesyonel medyum desteği almanız da mümkündür. Büyünün bozulması veya büyü etkilerinden korunmak için, Medyum Saddam Ali’ den destek alabilirsiniz.

Kabala Büyüsü, çoğu zaman Yahudi Sembolizmini benimsemiş gizli tarikatlar tarafından kullanılır. Aralarında pek çok rivayet ve söylenti bulunmasına karşın, örneğin Masonların bu büyü tipini kullanmak ve geleceği görmek için kullandıkları bilinmektedir. Diğer büyü tiplerinde olduğu gibi Yahudi Büyüsü olarak da anılan bu büyüde uzmanlaşmak için, büyü ilmine derinlemesine sahip olmak gerekir.

Büyü Bozmak İçin Profesyonel Medyum Nasıl Bulunur?

Kabala Büyüsü bozmak için profesyonel medyum bulmanız gerekir. Burada ilk dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de, büyüler konusunda uzman olduğunu düşünen ve kendisini bu şekilde lanse edip tanıtan herkese inanmamaktır. Bu kişiler, büyü ilminin tabiatına zıt bir şekilde büyü ilmini tüm sırlarını paylaşarak kendilerinin uzman ve profesyonel olduklarını iddia etmektedirler. Gerçekte ise, büyüler konusunda uzman olan kişiler, büyüler ile ilgili bilgi ve pratiklerin uygulanış şekillerini, büyülerin uygulanış şekillerini özellikle de sosyal medyada açık açık anlatmazlar.

Kabala Büyüsü, Sabun Büyüsü, Papaz Büyüsü gibi inşalara zarar verme olasılığı yüksek olan büyülerin nasıl uygulanacağına dair bilgilerin kayıtlı olduğu çok az kitap vardır. Bu bilgiler, örneğin Yahudi Büyüsü pratikleri, “ağızdan, kulağa” yani “sözel” olarak aktarılırlar. Buna karşın, çeşitli dinlerde farklı isimlerle anılan pratikler mevcuttur. İslam’da Havas İlmi ve Batınilik, vefk, muska, büyü bozma gibi uygulama alanları ile ilgili disiplinler vardır. Yahudilikte ise, Batınilik ve Ezoterik Disiplin olarak Kabala kendisini gösterir. Hristiyanlıkta ise, özellikle pagan inanışından gelen çeşitli uygulamalar bulunur.

Özetle, her din için gizli kalması gereken disiplinler mevcuttur ve disipline ait bilgiler ulu orta paylaşılmaz. Profesyonel medyum olarak faaliyet gösteren kişilerin, büyü pratiklerinde uzman olması kadar büyü, parapsikoloji ve benzeri unsurlarda yetenekli olmaları gerekir. Medyum Saddam Ali gibi medyumlardan veya büyü konusunda uzman hocalardan yardım almanız, bu büyü çeşidi ile ilgili atacağınız en iyi adımlardan bir tanesidir. Sizler de bu temel kuraldan asla şaşmayın.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu