Büyüler

Bağlama Duası

Bağlama duası, günümüzde kadın veya erkekler tarafından terk eden eşi kendine bağlama, eski sevgiliyi geri getirme, terk eden sevgili veya eşi geri döndürme gibi pek çok farklı niyet için okunan dua ve zikir çalışmalarına verilen isimdir. Temel olarak aslında bir büyü uygulama, büyü bozma işlemi ile dua ve zikir işlemleri arasında çok büyük farklılıklar bulunmaz. Günümüzde sanılanın aksine kadınlar kadar erkekler de, terk eden sevgili ve eşlerini geri döndürmek için çeşitli dua, esma, telkin, olumlama çalışmaları yapmaktadırlar. Bu amaç ve niyetle okunan duaların okunurken belli şekillerde yapılması gerekir. Geri getirme büyüsü çalışmalarında da sık sık kullanılan bu dualar, günümüzde pek çok kişi ve deneyimli medyum tarafından etki meydana getirmek için okunurlar. Ülkemizde son yıllarda deneyimli medyum denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi olan Medyum Saddam Ali de bu tip duaları çalışmalarında – ritüel ve ayinlerinde kullanan uzmanlar arasında gelmektedir.

Bağlama duası ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi, dua çalışmasının dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğidir. Niyet net bir şekilde belirlenmelidir. Niyet, sadece geri getirme veya bağlama için değil, hemen her dua çalışması için en dikkat edilmesi gereken unsurların başında gelir. Bildiğiniz gibi, “dua, istek ve temennilerine dikkat et, çünkü bir gün gerçek olabilirler” sözü oldukça meşhurdur. Bu da bizlere, duanın gerek mistik öğretilerde veya hayatımızda ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Bağlama duası, sadece arası bozuk olan çiftler için kullanılmazlar. Bununla birlikte ne Hristiyanlık, Ne Yahudilik ne de İslamiyet için özel amaçlı dualar gibi bir madde yoktur. Buna karşın, yıllar içinde çeşitli esma, vakit ve dualar deneyimlenmiş ve bu deneyim ve bilgiler zaman içinde diğer insanlara aktırılmıştır. Aktarılan tüm bu bilgiler, geri getirme duası – sevgi ve aşk duası gibi mistik reçetelerin oluşmasında son derece etkili olmuştur.

Bağlama Duası Nedir?

Bağlama Duası, günümüzde geri getirme, aşık etme veya sevgi – muhabbeti arttırmak için uygulanan büyü ritüellerinde okunan veya kimilerince okunması tavsiye edilen dualara verilen isimdir. Pek çok açıdan bu duaların okunması, okunma zamanı, okunma sayısı ve söylenecek sözler değerlendirildiğinde dua çalışmasının büyüye benzediği söylenebilir. Buna karşın, büyülerde ayrıca çeşitli materyaller ve simgeler kullanılır. Dua çalışmalarında ise, belli materyallere veya malzemelere ihtiyaç duyulmaz. Bunun yerine sadece kişinin niyetini net ve doğru bir şekilde belirlemesi ve duasını etmesi gerekir. Dua çalışmaları bir büyü ritüeli ile karşılaştırıldığında basit veya etkisiz gibi görünebilir ancak gerçekte durum tam da böyle değildir. Duaların nasıl ve ne şekilde daha etkili olacağının bilgisi ise; büyüler, dualar ve esmalar ve bunların kullanımı hakkında bilgi sahibi olan Medyum Saddam Ali gibi profesyonel medyum ve hocalarca bilinirler.

Bağlama Duası, genellikle iyi niyetli dua çeşitlerindendir. Bildiğiniz gibi bunun tam tersine Farsça “kötü” anlamına gelen “bed” kelimesi ile birlikte kullanılan beddua ismi verilir. Beddua, birinin zarara uğraması veya canının yanması için yapılan bir dua çalışmasıdır ve dinimizce yapılması önerilmez. Bu dua ve ayetlerle yapılan dua ve zikirler bağlama büyüsünden farklı olsalar da, bazı noktalardan da ona oldukça benzerler. Nedir bu noktalar? Bu noktalardan duayı nasıl, ne zaman ve ne şekilde okuyacağınızdan söz ederken bahsedeceğiz. İlk olarak insanlığın yaratıldığı ilk zamanlardan günümüzde “dua”, “niyet”, “istek” ve “söz” ün aslında ne kadar önemli olduğuna vurgu yapacağız. Günümüzde bu dualar Medyum Saddam Ali gibi deneyimli medyum ve hocalar tarafından bağlama büyüsü için de kullanılırlar.

Bağlama duası ya da başka amaçlarla… “Söz” insanlığın ilk zamanlarından bu yana en sırlı ve merak uyandıran kavramlardan birisi olmuştur. İnsanlığın yaratıldığı ilk dönemlerde iyi söz söylemenin ve bu şekilde insanları etkilemenin “büyü” veya “sihir” ile aynı anlama geldiğini hatırlatmak isteriz. İslamiyet ile “söz” ve “dua”, aynı gizemli yapısını korumaya devam etmiştir. Örneğin Ledûn İlmi gibi çeşitli gizli ilimlerde “dua” veya “söz – sözler” oldukça önemlidir. Kuran-ı Kerim’in Bakara Suresi’nde bulunan “Elif” – “Lâm” ve “Mim” harflerinin sırrı çözülememiştir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Yahudi Büyüsü

Bununla beraber, Bakara Suresi’nin ilk beş ayetinin okunması zihin açıklığı için tavsiye edilen bir çalışmadır. Bakara Suresi’nin ilk beş ayetinin sabah namazına müteakip 21 kez okunması, mal ve mülk açısından zenginleşmek anlamına gelir. Eski Türklerde “bitig” yani “söz – yazı” kutsal sayılırdı ve anıtlara – taşlara sıklıkla unutulması istenmeyen sözler yazılırdı. Sözün kutsallığının, İslamiyet ile devam ettiğini yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirttik. Özetle, dualar çok kuvvetli olabilirler. Bir büyü ritüeli ile dua – zikir – söz söyleme çalışmasını prensipte birbirlerinden ayıran çok az şey vardır.

Günümüzde de söz, telkin ve büyü modernleşmiş yani şekil değiştirmiştir. Bir reklamcı, pazarlama uzmanı veya esnaf çeşitli sözlerle sizi etkilemeye – etki altına almaya çalışır. Yine sanat, insanlığın ilk zamanlarından bu yana büyü ile özdeşleştirilmiştir. İlkel kabilelerde büyücüler iyi söz söyleyebilen kişilerdir. Bu kişiler, söz ve dualarla doğa güçlerine dahi müdahale edebilirler. Büyülerde ise, dua ve söz ile metafizik (fizik ötesi) varlıklar ikna edilir ve çeşitli işler için kullanılırlar. Aşık etme büyüsü, geri getirme büyüsü ve benzeri şekillerde de anılan bu büyü türünde başarı sağlamak için Medyum Saddam Ali gibi uzman medyum ve bilirkişilerden yardım ve rehberlik alabilirsiniz.

Duayı Etmeden Önce Hangi Hazırlıklar Yapılmalı?

Bağlama duası etmeden önce yapmanız gerekenlerin başında abdest almak geliyor. Temizlenmek, her dini ve din dışı ritüel için en önemli unsurların başında gelir. Örneğin tesirli pek çok büyü yapılmadan önce deneyimli medyum belli bir süre et ve hayvansal gıdalar tüketmez. Bu kısıtlı oruç tutma hali pek çok açıdan Müslümanların Ramazan Ayı içinde oruç tutmalarına benzetilebilir. Yine Hristiyanlıkta ve Musevilikte de dini ritüellerden önce oruç tutmak, inzivaya çekilmek, kendini dünyevi unsurlardan soyutlamak gibi davranışlar bulunmaktadır. Medyum Saddam Ali gibi uzman medyum ve büyücüler, büyü ritüellerinden önce de benzeri bir çalışma yaparlar.

Bağlama Duası etmeden önce, abdest almanız gerekir. Daha sonra, duanız ile ilgili niyet ve isteğinizi tam olarak belirlemeniz gerekiyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde dua ederseniz, duanızın kabul edilme olasılığı artar. Ayrıca sadece bir kere edilen dua, kabul olmayabilir. Niyetinizi belirledikten sonra, dua etmeyi bir tür alışkanlık haline getirir ve duayı belirli sayıda okuyup sabır gösterirseniz, kendinize bağlamak istediğiniz kişide bu tip bir etki meydana getirebilirsiniz.

Bağlama Duası ve bağlama büyüsü, âşık etme büyüsü, geri döndürme büyüsü gibi ritüeller arasında daha önce söylediğimiz gibi, pek çok ortak taraf vardır. Mesela, büyü ritüelleri için çoğu zaman gecenin belli saatleri tercih edilir. Aynı şekilde sabahın erken saatleri de dua için ideal zaman dilimidir. Dua, esma ve büyü çalışmaları birbirine zaman tercihi açısından benzese de, büyü ritüelleri için çok daha spesifik – özel bir zaman aralığı gerekli olabilir. Ayın ve burçların konumu, özellikle kara büyü çalışmaları için son derece önemlidir.

Bağlama Duası İle Bağlama Büyüsü Aynı Şey Midir?

Bağlama büyüsü veya eşi bağlamak – geri getirmek için yapılan dua ve esma çalışmaları pek çok açıdan birbirlerine benzeyebilirler. Ancak dua çalışmaları büyü değildir. Büyüler ve büyülerin gerektirdiği ayin ve ritüeller, çok daha karmaşık olmakla birlikte günahtır ve genellikle negatif bir etki meydana getirmek için yapılırlar. Söz gelimi, eşleri veya çiftleri birbirlerinden ayırmak için kaşık büyüsü, papaz büyüsü, Süryani büyüsü gibi pek çok farklı büyü tipinin bulunmasına ek olarak aynı zamanda bu büyülerin ritüelleri de farklılık gösterebilir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Tırnak Büyüsü

Büyülerde –özellikle kara büyülerde- dua olarak genellikle İbranice, Ermenice, Süryanice İncil ve Tevrat Duaları kullanılır. Ancak dua etmenin bir günahı yoktur, hatta dua etmek ve Allah’tan medet ummak, dini bilginlerin de sıklıkla tavsiye ettikleri rutinlerin başında gelmektedir. Kısaca dua, bağlama büyüsü veya bağlama amaçlı büyü ritüellerinde elbette kullanılabilir, buna karşın büyü ile dua aynı şeyler değildir. Medyum Saddam Ali gibi uzman medyum ve hocalar, büyülerin daha karmaşık bir düzeni olduğunu bilirler.

Dua Nasıl Edilir?

Bağlama duası etmeden önce, tercihen sabahın erken saatlerinde sakin bir yere geçmeli ve sizlere verdiğimiz duayı, çeşitli esmalar okunduktan sonra Besmele çekerek üç defa peş peşe okumanız gerekir. Allah’ın 99 isminden oluşan esmalar, günümüzde hastalıkların tedavisinden büyü bozma işlemlerine kadar pek çok alanda kullanılmaktadırlar. Üstelik esmalar, şifa olacakları soruna göre özenle seçilirler. Ya Melik, Ya Selam ve Ya Batın. Esmalar genellikle büyülerin bozulması için tercih edilirlerken, büyü yapma veya benzeri işlemlerde asla kullanılmazlar. Bu Esmaların anlamlarından da kısaca söz ettikten sonra okumanız gereken duadan söz edeceğiz.

Ya Melik Esması, Allah’ın kâinattaki her şeyin sahibi olduğunu ve üstün olduğunu simgeleyen bir esmadır. Allah’ın her şeye gücü yeter anlamındaki bu esma, en imkânsız şeylerin dahi Allah nezdinde mümkün olduğunu belirtmek için tercih edilmektedir. Yine Ya Selam esması, esenlik verenin sadece Allah olduğunu belirtir. Şifa ve iyileşme sağlayan ancak O’dur. Son olarak üç kez tekrarlamanız gereken Esmaların başında Ya Batın gelir. Bildiğiniz gibi batın, “gizli, gizemli” anlamını taşır. Hatta İslamiyet’te “Batınilik” adında bir mezhep de bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak Ya Batın esması, Allah’ın kalplerde olup biteni bildiğini gösteren bir esmadır. Kalbinizde kime karşı sevgi duyduğunuzu, kimi kendinize bağlamak istediğinizi Allah bilir.

Bağlama duası ederken ikinci aşamada yanınızda bir teşbih bulunması sizler için daha iyi olacaktır. Bu teşbih sayesinde 77 kere “Yuhibbunehum kehebbüllezine amenü eşşedi hubblulahü ve cealeş şemse zıyaen vel kamere nuren Vallahi Alim-i bizatis sudur” duası okunur. Ardından da kalpten “Âmin” denilir. Duanın her kısmı, yani okunacağı zaman dilimi, hangi durumda okunacağı, okunurken abdest alıp almamış olmanız ve diğer tüm unsurlar önemlidir. Esmalar, Allah’ın her şeye gücünün yeteceğini, her şeyi bildiğini ve her şeyin meliki olduğunu belirtmek için okunur.

Dua, Allah’ın kalplere sevgi verebileceği – buna muktedir olduğunu belirtirken, “Âmin” diğer dinlerde olduğu gibi bizim dinimizde de “Öyle olsun!” anlamındadır. Hatta halk arasında bazı dua olmayan temenni ve isteklerden sonra da “Amin” denir ve dilimizde “olmayacak duaya amin demek” diye bir deyiş de vardır. “Âmin” aynı zamanda Hristiyanlık ve Yahudilikte de kullanılan bir tabirdir ve aynı anlamda kullanılır. Bağlama Büyüsü için de bu dua ve esma kullanılabilir ve genellikle uzman medyum, büyünün niyet ve amacına göre bu tip dua veya esmaları kullanabilir veya kullanmayı tercih etmeyebilir.

Bağlama Duası, bağlama büyüsü için de kullanılır. Özellikle Medyum Saddam Ali gibi medyumlar, duaları büyü niyeti ile kullanabilirler ve kimi zaman bu dualar, Arapça da olabilir. Her durumda duadan çok büyüye sığınmak ve büyüden medet ummak büyük günahlar arasında yer almaktadır. Yani sizlerin sevgilinizi elinizde tutmak veya terk etmiş sevgilinizi geri döndürmek için büyü yapmanız veya yaptırmanız günahtır, çünkü bu Allah’ın takdirine karşı gelmek maksadı taşımaktadır. Yine de günümüzde özellikle evli çiftler, yuvalarının dağılmasını önlemek için Medyum Saddam Ali Hoca veya diğer büyü konusundaki uzman hoca ve medyumlara danışmakta ve onlardan yardım almaktadırlar. Kara büyülerin günahı ise çok daha büyüktür ve bunlar için Arapça kullanılsa da Kuran kullanılmaz. Daha çok İncil ve Tevrat tercih edilir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Süryani Büyüsü

Bağlama Duası Ne Kadar Zamanda Etkili Olur?

Bağlama duası veya aşık etme duası gibi duaların ne kadar zamanda etkili olacağı veya etkili olup olmayacağı tamamen Allah’ın takdiridir. Bununla beraber dualar çoğu zaman farklı ve özel amaçlı duaların okunması ile ilgili kurallara uyulduğunda, çok daha etkili olabilirler. Duaların tutup tutmayacağı ile ilgili elbette kesin ve kimsenin bilmediği bir formül bulunmuyor. Buna karşın, kalpten edilen duaların, acele edilmeden metanet ve sabırla edilmeye devam edilen duaların daha fazla tuttuğunu da söyleyebilmek mümkün. Dualarınızın tutmasını isterseniz, bir hafta veya on gün süreyle veya dua etkisini gösterene kadar sabah saatlerinde, sakin bir ortamda, belli sayıda ve kalpten bir şekilde dua etmeli ve sabır göstermelisiniz.

Bağlama Duası ile ilgili çeşitli bilgiler paylaşan bazı insanlar bu duanın sevilen kişinin fotoğrafına karşı yapılması ve dualar bittikten sonra fotoğrafa doğru üflenmesi gerektiğinden söz etmişlerdir. Bu da, dua ile ilgili bir yöntemdir. Geri getirme büyüsü, âşık etme büyüsü ve aşk büyüsü gibi çeşitli uygulamalarda Medyum Saddam Ali gibi uzman medyum ve hocalar, bu tip dua çalışmaları yapabilirler. Bu tip özel amaçlı dualar ile ilgili bir diğer temel unsur da, dua kadar duayı eden kişinin de önemli olmasıdır. Yani uzman medyum veya hocanın edeceği duanın, sizinkinden daha etkili olacağını da söyleyebiliriz. Çünkü medyum ve hocalar, bir duanın nasıl ve ne şekilde okunacağını bilirler ve gerekli Esmaların hangi sayıda nasıl söylenmesi gerektiğini bililer. Bu nedenle onların edecekleri duaların daha etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Bağlama Duası Etkili Olması İçin Kaç Defa Okunmalıdır?

Bağlama Duası veya benzeri özel amaçlı dualarda; çeşitli sayılar dikkat çeker. Örneğin 77 kere dua edilmesi, bu duanın tesir göstermesinde etkilidir. Yine halk arasında “41 kere maşallah!” gibi deyişler bulunur. Bu rakamlar edebiyat, tarih ve sosyoloji uzmanları tarafından “formel sayılar” olarak isimlendirilirler. Bilimsel olarak bu sayıların belli bir gücü bulunmaz. Ancak büyü dünyasında, sayılar da en az esma, dua, söz kadar önemli bir unsurdur.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) örneğin sık sık tek sayıların daha uğurlu olduğundan söz eder. Yine Türk Tarihinde, “9” rakamı öne çıkar. Yahudilikte tüm kâinatın 6 günde yaratıldığından bahsedilirken, Hristiyanlık için “7 Ölümcül Günah” önemli bir konudur. Kuran ile ilgili fıkıh uzmanları “19” sayısının öne çıktığını belirtilerken, 13 sayısının uğursuz olduğunu bilmeyen yoktur, ancak elbette bu özellikle Hristiyan inanışında karşımıza çıkar. Özetle, büyü, dua ve esma çalışmalarında sayılar da belli bir anlam ve mana taşırlar. Büyülerde, ayin ve ritüellerde bu sayılara uyulması beklenir.

Bağlama Duası ederken, tespih kullanabilirsiniz. Bu arada hemen her teşbihin 99 adet tanesi bulunduğuna da dikkat etmekte fayda var. Uzman medyum ve büyüler konusunda uzman olan hocalar, dua ve büyü uygulamaları için ne kadar sayıda esma veya dua okunması gerektiğini bilirler ve bunu kullanırlar. Medyum Saddam Ali, sizler için bu dua konusunda da yardımcı olabilir. Dilerseniz, aşk büyüsü veya geri getirme büyüsü olarak da anılan bu büyü uygulaması için kendisiyle irtibata geçebilir ve yardım alabilirsiniz. İyi niyetlerinizin suiistimal edilmemesi için özellikle sosyal medyada kendilerinden söz ettiren sözde medyum ve hocalardan mutlaka ama mutlaka uzak durmalısınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu