Büyüler

Ermeni Büyüsü

Ermeni Büyüsü, büyü yapanlar ve büyü bozma işlemleri ile ilgilenen profesyonel medyum ve hocaların en zorlandıkları büyü tiplerinden bir tanesidir ve kara büyü çeşitlerinden bir tanesi olduğu için de son derece tehlikeli bir büyüdür. Kara büyü ritüelleri arasında yer alan bu büyü ile çiftler ayrılabilir, aileler dağılabilir, kişi bunalıma girip şizofreni benzeri belirtiler gösterebilir hatta ve hatta bu büyü yapılırsa canından dahi olabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı kara büyü çalışmalarının büyük günahlar arasında olduğunu ve tüm sorumluluk ve mesuliyetin büyüyü yaptırana ait olduğunu tekrar ederek işe başlayalım. Kara büyü çalışmaları veya büyünün bozulması için profesyonel medyum olarak insanlara büyüler konusunda yardımcı olan Medyum Saddam Ali Hoca’yı tercih edebilirsiniz.

Ermeni Büyüsü, adından da anlaşılabileceği üzere kadim Anadolu halklarından birisi olan Ermeniler tarafından sık sık yapılan ve uygulanmakta olan bir büyü çeşididir. Bu büyünün yapılmasında veya büyü etkilerinin azaltılmasında ve tümden ortadan kaldırılmasında manevi varlıklardan yardım alınır. Ancak bunun deneyimli medyum tarafından yapılması şarttır. Çünkü kara büyü çeşitleri arasında bulunan ve tesiri çok yüksek olan bu büyünün acemi kişilerce uygulanmaya çalışması çok ciddi problemleri beraberinde getirebilir. Bununla beraber, sizlere bu ciddi kara büyü türünden nasıl korunabileceğinizi de sizlere anlatırken, ayrıntılarına girmeden büyü ritüelinin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiğinden de söz edeceğiz.

Böylece büyü bozmak veya yaptırmak için sık sık internet ve sosyal medya kanallarında karşınıza çıkan sahte medyumlardan ve şarlatanlardan uzak durabilirsiniz. Elbette bu tip bir kara büyü uygulamasının nasıl yapıldığına dair tüm ayrıntılardan söz etmeyeceğiz. Alanında uzman, deneyimli medyum ve hocalar, büyülerin nasıl yapıldığı konusunda insanlara detaylı bilgiler vermezler. Sosyal medyada veya internette bu tip paylaşımlar yapan ve ritüellerden size söz eden kişilerden uzak durmanızı da sizlere tavsiye ederiz.

Ermeni Büyüsü Nedir?

Ermeni Büyüsü, ağır büyü çalışmalarından bir tanesidir ve bir tür kara büyü çeşididir. Bu büyü, sevmediği kişiye zarar vermek hatta onu öldürmek – ciddi zararlar vermek isteyen kişilerce yaptırılırlar. Bu büyü kara büyü çeşitleri içinde en ağır büyü ritüellerini içerir ve aynı oranda bozulması da son derece zordur. Büyü konusunun zihninizde daha iyi canlanması ve konuyu daha iyi analiz edebilmeniz için, büyü ve büyücülük olgusuna biraz daha yakından bakmakla işe başlayacağız.

Ermeni Büyüsü, papaz büyüsü, Süryani Büyüsü gibi kara büyü çalışmaları, insanlık tarihi ile yaşıt uygulamalardır. Özellikle tarihsel belgelerde ve İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik Dinlerinde de büyünün yeri vardır ve büyüler, bu konuda uzman olan kişiler tarafından sıklıkla uygulanırlar. Aynı şekilde, büyünün bozulması işlemi de üç semavi dinde de kendisine yer edinmiştir. Ancak pagan yani putperest inanışlarda da büyünün yeri olduğu söylenebilir. Günümüzde özellikle kara büyü çalışmaları için kullanılan yeşim taşı, hayvan kemikleri – hayvan parçaları – organları sık sık büyü yapılması için kullanılmaktadır. Hristiyanlığın yaygınlaştığı coğrafyalarda da, tıpkı İslam Dininde olduğu gibi büyü ve büyücülüğe – özellikle de kara büyüye karşı bir önleyici ve yasaklayıcı bir tutum sergilenmiştir. Farklı kültürlerde “Malleus Maleficarum” gibi büyü kitaplarının benzerlerinden söz edilebilir. Zaten profesyonel medyum olarak büyü ile ilgilenen kişiler çoğu zaman bu tip kitaplardaki bilgileri bilirler ve uygun şekilde hareket ederler.

Ermeni Büyüsü için genellikle İncil kullanılır. Aynı şekilde bu tip kara büyü uygulamaları için aynı zamanda Tevrat ve Zebur’un da sıklıkla kullanıldığı olmuştur. Yani büyüyü yapacak veya büyünün bozulması için çaba harcayacak medyumun bu tip konularda bilgi sahibi olması beklenir. Özellikle bu tip güçlü kara büyülerin bozulması için profesyonel medyum olarak Medyum Saddam Ali Hoca’yı tercih edebilirsiniz.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Adet Kanı Büyüsü

Kara Büyüler Konusunda Neden Dikkatli Olmalısınız?

Ermeni Büyüsü, tıpkı Papaz Büyüsü veya Sabun Büyüsü gibi ciddi sonuçları olabilecek bir kara büyü çeşididir. Bu büyü kesinlikle ve kesinlikle, bir profesyonel medyum desteği alınmadan yapılmamalı, aynı şekilde büyünün bozulması için de cahilce hareket edilmemelidir. Çünkü diğer kara büyü tiplerinde olduğu gibi bu büyü de birinin ölümüne, ciddi psikolojik ve maddi zararlar görmesine, sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Kara büyü ve sihirlerin diğer cinslerinde olduğu gibi bu büyünün yapılması için da manevi – enerjisel varlıklardan yardım alınır.

Eğer gerekenler yapılmazsa, büyü yapma veya büyü bozma işlemi ters tepip yapmaya çalışana zarar verebilir. Tüm bunlara ek olarak kara büyü çeşitlerinin yapılması (ki bu hiç ama hiç önerilmez, zira kara büyü üç Semavi Dinde de son derece günahtır) ve bozulması için sıradan bir insanın bilmediği çeşitli ritüel ve unsurlara dikkat edilmelidir. Bu nedenle kara büyü çeşitlerinin bozulması veya uygulanması için Medyum Saddam Ali gibi uzman medyum ve hocalardan yardım almanız gerekir.

Ermeni Büyüsü ile hedeflenen şey, manevi varlıklar ile bir kişiyi etki altına almaktır. Kimi zaman etki altına alınacak şey, hedefteki kişinin bir organı da olabilir. Örneğin kara büyülerin çoğunlukla mideyi hedef almasına sıkça rastlanır. Zaten kelime anlamı olarak büyü, doğa ve doğaüstü güçleri kullanarak kimi zaman hava koşullarını kimi zaman da insanları etki altına almak demektir. Ancak bu güçlerin bilinmesi ve kontrol edilmesi için, çeşitli bilgilere sahip olunması gerekir ki bu bilgiler de zaten genellikle sadece profesyonel medyum olarak da bilinen Medyum Saddam Ali gibi uzmanlarca bilinirler.

Ermeni Büyüsü gibi kara büyü çeşitlerinin uygulanması için çeşitli şartların oluşması gerekir. Bununla beraber, diğer kara büyü uygulamalarında olduğu gibi çeşitli madde ve materyallerden de güç alınır. Örneğin uzman medyumların Havas İlmi, Vefk, Yıldızname konusunda bilgi sahibi olmaları gerekir. Ayrıca büyü her zaman yapılmaz ve her şart altında yapılmaz. Günümüzde, büyü ve büyücülük temalı “The Ninth Gate” – 9. Kapı veya Harry Potter Serisi gibi popüler kültürdeki film ve kitaplarda da sık sık dikkatinizi çekmiştir; özellikle kara büyüler güneşin battığı belli bir zamanda yapılırlar. Büyülerin yapılacağı zaman aynı zamanda yıldız ve burçların konumu önemlidir ve profesyonel medyum, büyü ritüeli ve uygulaması için önceden çalışmalıdır.

Ermeni Büyüsü veya diğer etkisi ciddi ve ölümcül olabilecek büyüleri uygulayacak uzman medyum veya hocanın astroloji, büyü bilgisi, vefk, Yıldızname, Hristiyanlık, İslam, Yahudilik konularında bilgi sahibi olması beklenir. Bununla beraber, medyumun aynı zamanda da Süryanice, Ermenice, İbranice bilmesi de beklenir. Özetle, büyülerin iyi bir şekilde uygulanması veya bozulması herkesin harcı değildir ve bu nedenle de dikkatli olunmalıdır.

Ermeni Büyüsü Etkileri Nelerdir? Büyü Nasıl Uygulanır Ve Ne Kadar Zamanda Etki Eder?

Ermeni Büyüsü, günümüzde modern bilimin “enerji” olarak tanımladığı ruhani varlıklardan yani melek ve cinlerden yardım alınarak yapılır. Ancak, bu tip varlıkların belli bir işlemi yerine getirmeleri için Hüddam yardımı alınmalı veya profesyonel medyum olarak çalışan kişinin bu varlıkları ikna edebilmesi için büyü üzerinde çalışması gerekir. Bu da herkesin harcı değildir. Özellikle Hristiyanlık İnanışında “demon” olarak da bilinen Şeytani varlıklardan bu tip uygulamalar için sık sık yardım alınır. Bu varlıklarla temasa geçmek için genellikle karanlık – ışıktan arınmış ortamlar, çeşitli yazılar, levhalar kullanılır.

Özellikle büyüler için hayvan parçalarının kullanılmasına sıkça rastlanılır. Tarih içinde, aralarında Türklerin de bulunduğu pek çok toplumda üzerlik tohumu, çeşitli taşlar, kürek kemiği, kumaş ve iplikler büyü ritüellerinde kullanılmaktadır. Hatta “kürek kemiği karışırsa, dünya karışır” adında bir söz dahi vardır. Kara büyü ritüellerinden birisi olan domuz yağı büyüsünde olduğu gibi, pek çok ölü hayvan dokusu veya organı büyülerde kullanılır ve bu özellikle kara büyüler için sık karşılaşılan bir durumdur. Bu maddeler kullanılarak, hedefteki kişinin etki altına alınması sağlanır.

Peki Bu Etkiler Nelerdir?

Ermeni Büyüsü etkileri arasında en ciddisi ölümdür. Büyünün acemi ve bilgi sahibi olmayan kişilerce uygulanması, ölümle sonuçlanabilir. Ölüm, delirme, şizofreni benzeri etkiler meydana getirme, ayırma, huzursuzluk, psikolojik rahatsızlıklar, iştahsızlık ve daha pek çok etki bu kara büyü çeşidinin meydana getirdiği negatif etkiler arasında görülebilir. Büyünün özgün olarak en belirgin etkilerinin başında ise sihre uğrayan kişinin insanlardan uzak durması, sudan ve yıkanmaktan uzak durması ve benzeri pek çok davranış gösterilebilir. Şunu tekrar etmekte fayda var; zarar verme amaçlı kara büyü çalışmalarının yapılma sürecine pek çok medyum karışmak istemez. Çünkü bazı kara büyü çeşitlerinin etkisi gerçekten çok kötü olabilir. Medyum Saddam Ali gibi profesyonel medyum ve hocalar ise, özellikle kara büyülerin bozulmasında sizlere yardımcı olabilirler. Burada sık sık uzman medyum vurgusu yapıyoruz, çünkü bazı kara büyülerin bozulması da yapılması da ciddi oranda uzmanlık gerektirebilir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Delirtme Büyüsü

Ermeni Büyüsü, Anadolu Halkı tarafından farklı isimlerle anılır. Papaz Büyüsü, Süryani Büyüsü ve benzeri büyüler, genellikle bu büyü ile sık sık karıştırılır. Peki büyü yapıldıktan ne kadar zaman sonra kendisini gösterir? Öncelikle bu büyü hakkında bir konuyu daha netleştirmekte fayda var; büyünün yapılması için belli bir hazırlık süreci gerekir ve yıldızların belli bir konuma gelmesi beklenir. Özetle, büyünün hazırlık aşamaları, büyünün uygulanması ve etki etmesinde daha uzun bir süreyi gerektirebilir. Tüm bunlarla ustalaşmak sizler için yılları alabilir veya uygulanması durumundaki yanlışlıklar, ciddi sorunları beraberinde getirebilir. Bunlardan uzak durmak için, profesyonel medyum desteği alabilir, Medyum Saddam Ali ile iletişime geçebilirsiniz. Sizlerin iyiliği için, alanında uzman medyumlar gibi, büyü ritüelini tam ayrıntıları ile paylaşmıyoruz. Çünkü başarısız olunması durumunda çarpılmanız işten bile değil.

Korunma Yolları Nelerdir?

Ermeni Büyüsü gibi ciddi kara büyüler, ağır büyüler sınıfındandır. Dua ve esma her kara büyünün şifasıdır. İlginç bir şekilde, semavi dinlerin öncesinde de yazı, kutsal sayılmıştır. Eski Türklerde “bitig” yani yazının kutsallığına inanılıyordu. Bu durum aynı şekilde çeşitli semboller için de geçerlidir. Yine tarih boyunca, ağır büyü cinslerinin kötücül enerjilerinden korunmak için pek çok yöntem geliştirilmiş ve tarih içinde uygulanmıştır. Eski Türklerde atlara çeşitli muska veya eşyalar takılırdı ve tüm bu nesneler “monçuk” olarak da bilinirdi. Buradan hareketle, büyülerden korunmak için tercih edeceğiniz ilk korunma yollarından birinin uğurlu nesneler ve muskalar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, bu tılsımlar, muskalar veya nesneler aynı şekilde kara büyü yapımında da kullanılabilir. Örneğin kaşık büyüsü uygulama ve ritüelinde tahta kaşıkların kullanıldığı sık sık tekrar edilir.

Ermeni Büyüsü, ağır büyü çeşitlerindendir ve büyü genellikle cadılar yani “büyücü kadınlar” tarafından yapılmaktadır. Kulağa gülünç gelebilir, ancak büyü ve cadılık tarih boyunca ve hatta yakın tarihte karşılığı bulunan kavramlardandır. Örneğin 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Subaylar, “Wicca” olarak da bilinen ve bir kovana (cadılar topluluğu “kovan” olarak da anılır) bağlı cadılardan yardım alarak, Alman Pilotları yanıltmaya çalışmışlardır.

Aynı şekilde, Napolyon’un işgali sırasında da, büyü ve büyü bozma işlemleri gerek cadılar gerekse hoca, keşiş, şaman, papaz, din adamı ve benzeri kişilerce kullanılmıştır. Yakın tarihte büyü ve büyü bozma işlemi daha çok tüm dünyada profesyonel medyum ve büyücülerce yapılmaktadır ve kimi zaman bu kişiler, dini bir kimliğe de sahip olabilmektedirler. Kara büyü koruması, bozulması için profesyonel medyum desteği almaktan çekinmeyin. Bu, tüm dünyada yapılan bir şeydir. Büyü ve büyü bozma için profesyonel medyum olarak bilinen Medyum Saddam Ali ile iletişime geçin ve yardım alın. Kısaca, korunmanın veya büyü bozmanın ikinci en önemli maddesi, doğru kişiyi seçmektir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Kaşık Büyüsü

Ermeni Büyüsü için çoğu zaman İncil kullanılır ve buradaki bazı ayetlerden faydalanılır. Hristiyanlık için geçerli olan bu durumun aynısı, İslam için de geçerlidir. Özellikle büyü bozma veya korunma amaçlı muskaların yazılması için Arapça bilen hoca ve uzman medyum yardımı alınır. Kara büyülerin çoğunda ise İbranice kullanılabilmektedir. Kara büyü ve türevlerinden korunmak için, muska yazdırabilir, dua yazıları asılabilir, esmalardan, sure ve dualardan yardım alınabilir. Tesbih, zikr ve dualar sizleri sadece büyüden korumakla kalmaz aynı zamanda büyünün bozulmasında da işe yarayabilirler.

Duanın açamayacağı kapı yoktur ve bir büyü – cinsi veya türü ne olursa olsun- yüce Allah’ın izni olmadan hiçbir işe yaramaz. Ancak büyünün etkilerini üzerinizde hissediyorsanız ve kurtulmak niyetinde iseniz, profesyonel medyum önderliğinden ve tecrübesinden faydalanabilirsiniz. Medyum Saddam Ali, kara büyü bozma işlemlerinde de uygun ve alanında uzman medyum olarak sizlere hizmet vermektedir. Uzman medyum sizlere dua, esma, telkin ve diğer yöntemlerle büyü etkisinden nasıl kurtulabileceğiniz konusunda sizlere rehberlik edecektir.

Kara Büyü Bozma İçin Medyum Seçerken Dikkat!

Ermeni büyüsü veya diğer ağır büyü çeşitleri için uzman medyum desteği alınmasında bir sakınca yoktur. Özellikle günümüzde sahte hoca ve medyumlar nedeniyle her ne kadar büyü ve büyücülük bir tür şarlatanlık olarak görülse de büyü ve büyücülük olgusu gerçektir ve aralarında Japonların da bulunduğu pek çok modern toplumda karşılığı vardır. Bugün uzman medyum desteği sadece sıradan kişiler tarafından alınmaz. Aralarında Mosad, MI6, KGB, CIA, Masonlar daha pek çok gizli servis ve kuruluş, profesyonel medyum desteği almaktadır. Hatta ABD’de mahkemelerde kimi zaman medyumlar, aydınlatılmamış cinayet ve suçlarda suçluyu belirlemek için dahi kullanılırlar. Kısaca, size kara büyü uygulandığından şüphe ediyorsanız profesyonel medyum desteği alabilir ve bunun için Medyum Saddam Ali’ yi tercih edebilirsiniz.

Ermeni Büyüsü etkisinden kurtulmak için profesyonel medyum desteği almadan önce büyünün uygulanma ve ritüelinden, gerekli malzemelerden, ne kadar zamanda etki edeceğinden ve hangi şartlarda işe yarayacağından haberdar olun. Böylece, sahte medyumları gerçeklerinden ayırabilirsiniz. Bununla beraber, internet sitelerindeki yorumları okumayı tercih etmeyin. Okuyucu yorumları, özellikle sizinle aynı medyumdan destek almış kişilerin deneyimlerini içerdikleri için son derece önemlidir. Sosyal medya kanallarından çok uzman medyum desteği almak için genellikle interneti seçin.

Sosyal medyanın özellikle kadınlar tarafından kullanıldığını bilen şarlatanlar, sosyal medyada bir büyünün uygulanışını açık açık herkese anlatırlar ki bu son derece yanlıştır. Bizler, size bu tip bilgileri tüm ayrıntılarına girmeden ve sadece üstünkörü anlattık ki, şarlatan veya sahte hocalar tarafından aldatılmayın. Ancak sahte hoca ve medyumlar bu tip bilgileri birer kanca – ikna malzemesi haline getirmişlerdir. Bu nedenle dikkatli olun ve ağır büyü çeşitlerini evde kendiniz yapmaya asla kalkmayın. Ağır büyülerin kötücül etkilerinden korunmak için Havas, Vefk, Muska Yazımı konusunda bilgi sahibi olan profesyonel medyum desteğinden şaşmayın. Bu tip bir rehberlik ve yardım için Medyum Saddam Ali veya diğer uzman medyum – hocaları tercih edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu