Büyüler

Yahudi Büyüsü

Yahudi Büyüsü adından da anlaşılabileceği üzere, özellikle Yahudi olan tecrübeli medyum ve kişiler tarafından genellikle aşık etme veya tam tersi olarak, çiftlerin arasını bozma ve onları birbirlerinden ayırma için tercih edilen büyülerden bir tanesidir. Yahudiler veya Yahudi Ezoterizmi konusunda bilgi sahibi olan kişiler, bu büyüyü başarılı bir şekilde uygulamakta mahirdirler. Buna karşın büyünün yapılması için ille de Yahudi olmayan gerek yoktur. Büyü, bizim kültürümüzde daha çok Papaz Büyüsü olarak da bilinen büyü pratiği ile hemen hemen aynıdır. Çift taraflı bir büyüdür ve çiftleri birbirlerine bağlamak, birini kendinize aşık etmek veya tam tersi olarak bir çifti birbirinden ayırmak ve soğutmak için de tercih edilebilirler.

Elbette ki, mevcut bir beraberliği korumak adına yapılacak büyü çalışmaları şifa maksadı taşır. Buna karşın, birisinin yuvasını yıkmak veya onu sevdiğinden soğutmak için büyüyü kullanmak tehlikeli, zahmetli ve günahtır. İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik büyüyü yasaklamış ve büyücüleri lanetlemiştir. Ancak büyüler, kimi zaman şifa amacı ile kullanılabilir veya büyü bilgisine sahip olan tecrübeli medyum, şifa ve iyileştirme amacı ile büyü bilgisini kullanabilir. Bu büyü ile ilgili en önemli unsurlardan birisi, büyüyü evde kendi başınıza denememenizdir. Tecrübeli medyum ve hocalardan yardım alarak, onların rehberliğinde büyüleri kullanabilir ve büyü bozma işlemleri yaptırabilirsiniz.

Medyum Saddam Ali de büyü veya büyü bozma için tercih edilecek tecrübeli medyum ve hocalardan bir tanesidir. Sizlere bu büyü pratiğinden söz ederken elbette büyü çalışmasının tam olarak nasıl ve ne şekilde yapılacağından tüm çıplaklığı ile söz etmeyeceğiz. Bunun yerine, sahtekâr medyum veya hocaları gerçeklerinden haberdar etmeniz için çok detaya girmeden, büyü uygulamalarından söz edeceğiz.

Yahudi Büyüsü Nedir?

Yahudi Büyüsü, her dinden tecrübeli medyum tarafından her dinden insana yapılabilen – uygulanabilen büyü çalışmalarından bir tanesidir. Büyü dünyasındaki ismi Papaz Büyüsü olan bu çalışma, çok amaçlıdır ve genellikle bağlama, terk eden sevgiliyi geri getirme, sevgi ve aşk için sık sık uygulanan büyü çalışmalarından bir tanesidir. Büyünün, bu isimle anılmasındaki temel nedenlerden birisi de, Yahudilerin gerçekten de büyü ve büyücülük konusunda uzman bir kavim olmalarıdır. Bununla birlikte, büyüler için çoğunlukla İbranice ve Süryanice’den yardım alınır, Tevrat veya Zebur’dan veya Kabala Öğretisi’nin temeli niteliğindeki Zohar Kitabı’ndan yardım alınır. Yine büyü için Yahudi Sembolizminden de büyük ölçüde istifade edilip yararlanılır. Tüm bu sebepler, Papaz Büyüsü olarak da bilinen büyü çalışması ile ilgili ritüel, sembol ve unsurların şekil değiştirerek bu büyü türünü meydana getirmesini sağlamıştır.

Yahudi Büyüsü, tüm dünyanın farklı ülkelerinde hala bazı insanlar tarafından uygulanmakta olan büyü ritüellerinden bir tanesidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu büyü pratiğinin uygulanması için büyü uzmanının – uzman medyum veya hocanın Yahudi olmasına gerek yoktur. Kökenleri çoktanrılı dinlere mensup ilkel kabilelere uzanan ve farklı kültürlere ait olan büyü çalışmaları günümüzde farklı kültür ve milletlerden medyum ve uzmanlar tarafından uygulanmaktadır. Ancak elbette, büyü yaptırmanın üç semavi din için de lanetli bir iş olduğunu ve büyük günahlar arasında bulunduğunu unutmamak gerekir.

Yahudi Büyüsü temelde Papaz Büyüsü ile aynı büyüdür. Büyü, çiftleri birbirlerine daha da bağlamak için veya çiftleri birbirlerinden soğutmak – onları ayırmak için de kullanılabilir. Kültürümüzde bu büyü özellikle Papaz gibi gayrimüslim din adamları tarafından uygulandığı için tarih içinde bu isimle anılır olmuştur. Bu büyü de diğer pek çok büyü çalışması gibi ancak tecrübeli medyum ve hocalar tarafından kullanılmalıdır. Medyum Saddam Ali, büyünün yapılması veya bozulması noktasında sizlere yardımcı olabilirler.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Evlilik Büyüsü

Yahudi Büyüsü İle Kabala Büyüsü Aynı Şey Midir?

Yahudi Büyüsü ve Kabala Büyüsü, kültürel olarak birbirlerine benzeyen büyü çalışmaları olarak görülebilir. Ancak gerçekte, bu iki büyü tipi arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Öncelikle Kabala Büyüsü, tecrübeli medyum ve hocalar tarafından farklı amaçlarla kullanılabilir. Bu büyü, örneğin geleceği görmek için tercih edilebilir. Bu açıdan Kabala Büyüsü, Yıldızname’ye benzeyen bir yapı sergiler. Yine bu büyü Papaz Büyüsü olarak bilinir ve yapılma amacı yine Kabala Büyüsü ile benzerlik göstermektedir. Ancak iki büyünün uygulanış biçimi birbirlerinden farklıdır.

Yahudi Büyüsü ve Kabala Büyüsü arasındaki önemli bir diğer fark da, Kabala Büyüsü çalışmaları için daha çok Kabala Sembolizminin öne çıkmasıdır. Kabala Büyüsü daha çok çiftleri birbirlerine bağlamak veya tam tersi olarak ayırmak için kullanılan çift taraflı bir büyü uygulamasıdır. Buna karşın, Papaz Büyüsü, büyüyü yaptıran kişinin hasmına – düşmanına zarar vermek için sıklıkla kullanılan uygulamalardan bir tanesidir ve meydana gelen etkiler arasında psikolojik ve davranışsal etkiler daha baskındır. Benzer etkileri kendinizde görüyorsanız, büyü bozma işlemi için de Medyum Saddam Ali gibi profesyonel medyum veya hocalarla iletişime geçebilirsiniz.

Yahudi Büyüsü başta olmak üzere, günümüzde pek çok farklı büyü uygulaması, bilimsel olarak kabul edilip ele alınan bir konu olmamasına karşın dünya üzerinde pek çok millet ve grup tarafından ciddiye alınır. Örneğin, Meksika’da uyuşturucu kartelleri ile savaşan polis güçleri kendilerini korumak için tavuk kurban etmişler ve kanlarını üstlerine sürerek, bir tür koruma sağlamaya çalışmışlardır. Kulağa garip bir büyü uygulaması olarak gelse de bu olaylar 2010 Yılında Tijuana’da uygulandı. Aynı şekilde, 2002 Yılında İngiliz İstihbaratı, terörist olarak gördüğü Usame Bin Laden’i yakalamak için büyüyü kullanmıştır. ABD’nin soğuk savaş sırasındaki büyü projesi ise “Yıldız Geçidi” yani “Stargate” ismini alıyordu.

Büyünün Etkileri Nelerdir?

Yahudi Büyüsü gibi pek çok kadim büyü çalışmasının temeli, Harut ve Marut adındaki iki meleğe dayanmaktadır. Kuranda da söz edilen olayda Allah, büyüler hakkında bilgi sahibi olan melekleri, insanları sınamak için dünyaya göndermiştir. Bu melekler, büyü çalışmaları ile ilgili bilgileri insanlarla paylaşırlar ve bu paylaşımları sırasında sürekli bunun bir tür sınama olduğunu belirtirlerdi. Günümüzde, işinin ehli medyum ve hocalar tarafından uygulanan büyüler her ne kadar yaşadığımız evrenin ilginç gerçeklerinden birisi olmasına karşın, üç semavi din tarafından lanetlenmiştir ve şifa – iyileştirme veya büyü bozma dışında uygulanırlarsa, büyük günahlar arasında yer alırlar. Bu büyü uygulamasının en dikkat çeken taraflarından bir diğeri de, büyünün yaşadığı dönemde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) için de denenmiş bir büyü çalışması olmasıdır.

Yahudi Büyüsü, özellikle çiftler arasında sevgi ve muhabbeti veya tam tersi olarak onları ayırmak – onların arasını açmak için tercih edilen büyü uygulamalarından bir tanesidir. Büyünün temel etkileri arasında, kişinin kendisini huzursuz ve yorgun hissetmesi de vardır. İlişki içinde, büyü tesiri altındaki kişi eski kavgaları tekrar gündeme getirebilir ve kavga çıkarabilir. Bu da özellikle çiftler için en istenmeyen durumların başında gelmektedir. Bugün, Medyum Saddam Ali gibi deneyimli medyumlardan yardım isteyen insanların en çok başvurdukları büyü çalışmalarından birisi olan Papaz Büyüsü, çift taraflı bir büyüdür ve büyü yaptıracak kişinin niyetini kesin ve net olarak belirlemesi gerekir.

Yahudi Büyüsü, etkili bir büyüdür ve büyü uygulaması 4 -5 günü bulabilir. Büyü yapıldıktan sonra, etkisini 1 -2 hafta içerisinde göstermeye başlar. Burada büyü ile ilgili bir diğer noktaya da dikkat çekmek gerekir. Bizim kültürümüzde de ciddi bir yeri olan büyüler, Orta Asya’daki Türk Kavimleri tarafından dahi uygulanan ritüel ve çalışmalar olarak kendisini göstermekteydi. Bu dönemde, büyü işi ile uğraşan şamanlar, “Ak Şamanlar” ve “Kara Şamanlar” olarak ikiye ayrılmaktaydı. Günümüze kadar olan büyü pratikleri için de benzer bir durumdan söz edilebilir. Günümüzde de, insanların üzerindeki büyü etkilerini kırmak için büyü bozma işlemleri işinin ehli medyum ya da hocalar tarafından gerçekleştirilirler.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Canbar Aşk Büyüsü

Papaz Büyüsü olarak da tanımlayabileceğimiz bu büyü de çift taraflı bir büyüdür. Yani çiftlerin arasını düzeltmek, onların birbirlerine olan sevgi ve bağlılıklarını arttırmak için uygulanabildiği gibi, tersi bir amaç için de yapılabilirler. Burada büyüler ve özellikle kötü niyetli – şeytani büyü pratikleri ile ilgili bir noktaya daha dikkat çekmekte fayda vardır; özellikle kara büyü veya kara büyü bozma gibi işlemler, işinin ehli medyum tarafından yapılmalıdır.

Kendi kendinize, kısıtlın bilgi ve tecrübeniz ile bir büyüyü bozmaya yeltenmeyin. Özellikle sosyal medyada, kendisini işinin ehli medyum olarak tanıtan sahtekâr hoca veya medyumlar, büyü tarifleri gibi içerikler yayınlayarak insanları etkilemeye çalışmaktadırlar. Gerçekte ise, büyü tarifleri ve büyü ayinleri ile ilgili detaylar herkesle paylaşılmaz. Bundan da öte, herkes profesyonel medyum olmak için uygun kişi değildir. Medyum Saddam Ali, sizlerle irtibata geçtiğinde ilk olarak sizde büyü olup olmadığını anlamaya çalışır, daha sonra yapılan büyünün çeşidine göre büyü bozma işlemi için gerekenleri yapar.

Yahudi Büyüsü gibi etkileri ciddi büyü tipleri için işinin ehli medyum veya hocalardan yardım almanız gerekiyor. İşinin ehli medyum ise, kolay yetişen ve kolay bulunan bir kişi değildir. Günümüzde özellikle sosyal medyanın kadınlar tarafından sıkça kullanılması, kendisini deneyimli medyum olarak lanse eden pek çok kişinin bu mecralar üzerinden insanları kandırmasına vesile olmaktadır. Tecrübeli medyum denilen kişi, çocukluktan metafizik ve ruhani dünya ile ilgili yeteneği nedeniyle tercih edilir. Bu çocuk, küçük yaştan itibaren Havas, Ledün, Remil, Havas, Yıldızname gibi ilimlere ek olarak aynı zamanda İbranice, Süryanice, Arapça gibi dillerde eğitilir. Büyü pratiklerinin bir okulu yoktur ve bilgiler kulaktan ağıza aktarılır.

Uzun yıllar sonrasında profesyonel medyum veya hoca, büyü ritüelleri konusunda deneyimi hale gelir ve insanlara yardım etmeye başlar. Bazı işinin ehli medyum veya hocalar ise, medrese eğitimi alarak büyü ritüelleri konusunda yetiştirilebilirler. Tüm bunlara ek olarak profesyonel medyum olarak hizmet eden kişinin soyunda da, medyumluk yapan birisinin bulunması şarttır. Medyum Saddam Ali, sizlere büyü bozma konusunda yardım edebilecek medyum ve hocalardan birisidir.

Yahudi Büyüsü İsmi Nereden Gelmektedir?

Yahudi Büyüsü, temelde Papaz Büyüsü olarak da bilinen ve işinin ehli medyum ve hocalar tarafından sıkça uygulanan veya bozulması için çaba sarf edilen büyü pratiklerinden birisidir. Peki, bu büyü niçin bu isimle anılmaktadır? Anadolu, tarihi boyunca pek çok farklı medeniyete ve pek çok farklı millete ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Anadolu’da bulunan milletler arasında elbette Yahudiler de bulunmaktadır. Yahudiler, özellikle Ortaçağ’ da Avrupalı Milletler tarafından “büyücü halkı” olarak bilinirlerdi. Buradan hareketle, Yahudilerin tarih içinde büyü ve sihir uygulamaları konusunda becerikli olduğunu söyleyebiliriz. Papaz Büyüsü, ilk kez Yahudiler tarafından uygulandığı için bu ismi almıştır.

Yani bahsi geçen büyü ile Papaz Büyüsü pek az farklılık gösteren büyü uygulamalarıdır ve birbirlerine oldukça benzerler. Elbette büyünün bu isim ile anılmasında, Yahudi Ezoterizmi ve Sembolizmi büyük önem taşır. Çünkü hemen her büyü uygulamasında genellikle Yahudiliğe ait sembollerden ve ritüellerden faydalanılır. Semavi dinler ve büyü uygulamaları arasında bu tipten bir bağlantı vardır. Büyücülük ve medyumluk –bağlı bulunan falcılık vs.- lanetlenmiş olmasına karşın, İncil veya Kuran da kimi zaman büyü uygulamalarında kullanılır. Buna karşın Kuran Ayet ve Surelerinin genellikle büyüleri bozmak için kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Medyum Saddam Ali, pek çok insanın hayatını ciddi oranda etkileyen kara büyü uygulamalarının bozulmasında işinin ehli medyum olarak bilinen isimlerden birisidir. Size büyü olduğundan şüpheleniyorsanız, kendisi ile iletişime geçebilirsiniz.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Bağlama Duası

Yahudi Büyüsü Ne Kadar Zamanda Etki Eder? Nasıl Yapılır? Korunma Yolları Nelerdir?

Yahudi Büyüsü için hazırlık yapılmadan ve büyü uygulanmadan önce bu büyüyü yaptıracak olan kişinin büyüyü hangi niyetle ve kime yapacağını ciddi bir şekilde belirlemesi gerekir. Daha sonra, Medyum Saddam Ali gibi işinin ehli medyum ya da hocalarla iletişime geçilir. Profesyonel medyum, büyü ile tesir altına alınacak kişi veya sihir tesiri altındaki kişi hakkında bilgi alır. Kimi büyü pratiklerinde profesyonel medyum, hayvansal gıdalardan belli bir süre uzak durmak gibi hazırlıklar yapabilir. Profesyonel medyum, büyü çalışması için ayın konumunun uygun hale gelmesini bekler. Büyüler günün her saatinde yapılmazlar ve büyünün yapılış saati de büyünün kendisi kadar önemli unsurların başında gelir.

Yahudi Büyüsü, çift taraflı bir büyü uygulaması olduğu için niyetin büyüyü yaptıran tarafından iyi bri şekilde belirlenmesi ilk koşuldur. Bu büyü, Papaz Büyüsü olarak da bilinen büyü ritüeline benzer özellikler taşımasına ek olarak aynı zamanda çiftleri birbirlerinden ayırmak veya birbirlerine olan sevgi ve muhabbetlerini arttırmak için de uygulanabilir. Bu durumda profesyonel medyum, büyü ile tesir altına alınacak kişi hakkında çeşitli bilgiler isteyebilir. Anne adı, burç ve diğer bilgiler, büyünün tesir etme gücünü attırıp tutma olasılığını ciddi oranda arttırabilir. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra, işinin ehli medyum, kişiyi etki altına almak için ruhani dünyanın varlıklarından yardım ister.

Hüddamlık burada devreye girer ve cinler vasıtasıyla, sihir ile etki altına alınacak olan kişi üzerinde çeşitli çalışmalar yapılır. Diğer pek çok büyü ayininde olduğu gibi bu büyü çalışmasında da cinler kullanıldığı için, büyü yapma ve bozma işleminin ancak ve ancak işinin ehli medyum tarafından gerçekleştirilmesi şarttır. Profesyonel medyum bulmak için sosyal medya kanallarından ziyade interneti kullanabilir, okuyucu yorumlarını inceleyerek profesyonel medyum tercihi yapabilirsiniz. Medyum Saddam Ali, ülkemizde çalışmaya başladığından bu yana pek çok insana büyüler konusunda yardımcı olmuştur.

Yahudi Büyüsü veya benzeri büyü uygulamalarında sizden fahiş ücretler isteyen insanlara kanmayın. Bununla beraber büyülerin üç semavi din ve özellikle de İslam tarafından lanetlendiğini de kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Unutmayın ki, şayet büyü tesiri altında olduğunuzu düşünüyorsanız özellikle bazı Esmalar, ayet ve dualar büyülerden korunmak veya büyü bozmak için çok etkilidir. Felâk ve Nas Sureleri ve bazı Esmalar, büyülerin bozulmasında etkilidir. Bu tip çalışmalar işe yaramadıysa ve çaresiz kaldıysanız, Medyum Saddam Ali gibi profesyonel medyum olarak çalışan insanlarla iletişime geçebilirsiniz.

Kara büyü bozmak veya Papaz Büyüsü bozmak gibi işlemlerde işinin ehli medyum ve hocalar arasında görülen uzmanlar, sizlere kısa zaman içerisinde şifa olacaklardır. Son olarak, büyü bozma veya vefk, muska gibi işlemler için profesyonel medyum seçmeden önce, sosyal medyada sizlere büyü tarifi veren ve bunu açık seçik – tüm ayrıntıları ile yapan şarlatan ve yalancı medyumlardan uzak durun. Sahtekâr medyum olarak bilinen bu dolandırıcılar hem insanların iyi niyetlerini suiistimal etmekte hem de medyum ve büyü gibi kavramların içini boşaltmaktadırlar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu