Büyüler

Süryani Büyüsü

Süryani Büyüsü, büyü yaptırmak ve büyü yaptırarak tesir altına alma için uygulanan kadim büyü tiplerinden bir tanesidir. Diğer pek çok büyü çeşidinde olduğu gibi Papaz Büyüsü (büyü aynı zamanda Papaz Büyüsü veya Ermeni Büyüsü isimleri ile de anılır) yaptırmak da günah olmasının yanında aynı zamanda yapılan kişiye hem maddi hem manevi anlamda büyük zararlar verebilir. Papaz Büyüsü ve benzeri büyülerde tüm sorumluluk yaptırana aittir. Bununla beraber bu büyü tipi veya diğer büyü çeşitlerinin alanında uzman kişilerce yapılması şarttır. Medyum Saddam Ali Hoca, Süryani Büyüsü için tercih edebileceğiniz güvenilir medyum ve hocalardan bir tanesidir ve büyünün uygulanmasında olduğu gibi aynı zamanda büyünün bozulmasında da sizlere yardımcı olabilir. Sizler için vereceğimiz bilgiler, evde kendi başınıza büyüleri uygulamanız veya denemeniz için değil, sizlere bilgi vermek amaçlıdır.

Süryani Büyüsü Tanımı Ve Tarihçesi

Süryani Büyüsü, günümüzde hoca ya da uzman medyum sıfatı ile insanlara hizmet edenler tarafından yıllardır uygulanan negatif (kötücül) bir büyü cinsidir. Son derece etkili olmasının yanında etkileri kısa zamanda kendisini gösteren bu büyünün tarihçesi ile ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği üzere, büyü yaptırmak büyük günahlar arasında bulunur ve bununla beraber, büyünüz tesir altına alınmış kişide tesirini gösterse dahi, sizlerde de vicdan azabı veya benzeri duygu durumlar meydana getirebilir.

Süryani Büyüsü ve diğer büyülerin tarihçesi üzerine pek çok araştırma yapılmıştır. Bugün, büyüler bilimin karşı olduğu kavramlardan bir tanesi olmasına karşın bir kültür öğesi olarak büyülerin ciddi birer konu olduğu söylenebilir. Tarih, edebiyat, sosyoloji ve antropoloji gibi bilim dalları büyüler üzerine pek çok araştırma yapmışlardır.

Süryani Büyüsü gibi hasımlık (düşmanlık) beslenen kişinin etki altına alınması için yapılan kötücül (şeytani) büyü tiplerinin kökeni Harut ve Marut Melekleri’ne dayanır. Tarihçiler, ilk Süryani Büyüleri uygulamalarının Avrupa Hunları devrinde yapıldığını iddia etmektedirler. Verilere göre, o dönem Süryanilerin elinde bulunan Urfa Şehri, Avrupa Hunları tarafından kuşatılmış ve bunun neticesinde Süryaniler, bir büyü yaparak kumandanları ve de askerleri etki altına almak için çabalamışlardır. Araştırmacılar, büyünün yapılış şekli ile Afrika’da da hala ilkel kabileler tarafından uygulanmakta olan Voodoo (Vudu) Büyüleri arasında ritüel ve uygulanan yöntemler arasında bir bağlantı saptamışlardır. Buna karşın, bu büyü çeşidi, meydana getirdiği etkiler ve diğer unsurları açısından farklıdır ve aynı zamanda Süryani Papazlar tarafından uygulandıkları için “Papaz Büyüsü” ismi ile de anılırlar.

Süryani Büyüsü uygulamasının “Papaz Büyüsü” ismini almasındaki en önemli nedenlerden birisi de, bu büyü uygulamasının çoğunlukla özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Süryani Papazlar tarafından uygulanmasıdır. Bildiğiniz gibi Süryaniler, Hristiyan bir Sami Irkı olarak yüzyıllardır Anadolu’da yaşamaktadırlar. Büyünün yazılı kaynaklarda ilk kez geçtiği noktalara dikkat edersek, Papaz Büyüsü olarak da anılan bu büyünün Anadolu’nun kadim uygarlıkları tarafından zaman zaman tercih edildiğini kendiniz de görebilirsiniz. Büyü, ciddi bir iştir ve büyü gerçektir. Özellikle kötücül ve Şeytani büyü tipleri için Medyum Saddam Ali Hoca’nın bilgi ve tecrübesinden faydalanabilirsiniz.

Nasıl Yapılır? Evde Kendi Başınıza Papaz Büyüsü Yapabilir Misiniz?

Süryani Büyüsü, etkisini kısa zamanda gösteren tesirli büyü çeşitlerinden birisidir ve mutlaka büyüler konusunda uzman olan biri tarafından yapılmalıdır. Büyünün yapılabilmesi için, büyü yaptırılacak kişinin fotoğrafının bulunması gerekir. Bununla beraber, büyüyü yapacak hoca veya uzmanın aynı zamanda Süryanice bilmesi gereklidir. Kimi bazı farklı büyü tiplerinde ise medyum veya hocalardan aynı zamanda İbranice bilmeleri de beklenmektedir.

Süryani Büyüsü için uygun zaman geldiğinde ritüellere yani ayinlere başlanır. Ritüeller başta dua okunması, etki altına alınacak kişinin fotoğrafının arkasına isminin Süryanice ve Arapça yazılması şeklinde yapılırlar. Hoca veya medyumlar, büyü yaparken zihinlerini bu tip bir ayine veya ritüele hazırlamak için başka birtakım araçlardan faydalanabilirler. Mum ışığı, su, çeşitli materyaller veya ametist, kuvars – yeşim taşı gibi taşlar, çakraların açılması ve hocanın – medyumun gücünü arttırmak için sık sık tercih edilebilir. Büyü yapanlar veya büyü bozanlar sizden kimi zaman adet kanı veya benzeri materyaller de talep edebilirler. Ancak bu malzemelerin çeşitleri yapılacak büyünün çeşidine göre değişmektedir. Bununla beraber büyüler temelde iyicil (ak büyü) ve kötücül (kara büyü) şeklinde iki sınıfa ayrılırlar ve adet kanı, domuz yağı gibi benzeri malzemeler çoğu zaman kötücül büyülerde kullanılan malzemeler arasında gelebilir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Adet Kanı Büyüsü

Süryani büyüsü evde kendi başınıza yapabileceğiniz bir büyü cinsi değildir. Kara büyü çeşitlerinden birisi olduğu için, büyünün yapılması sırasındaki eksiklikler sizlere ciddi sorunlar olarak geri dönebilirler. Çünkü özellikle kötücül büyülerin yapılmasında ve uygulanmasında cin ve peri gibi ruhani varlıklardan faydalanılır. Bunun için Medyum Saddam Ali Hoca gibi alanında uzman bir medyum ile çalışmanızda fayda vardır. Papaz büyüsü olarak da anılan büyünün uygulanması sırasında, büyü ile tesir altına alınacak kişinin fotoğrafının arkasına ismi Süryanice yazılır. Yine Süryanice Dualar Arapça yazılarak, ruhani dünyanın varlıklarından kişinin tesir altına alınması için yardım istenir. Büyünün amacı çok farklı olabilir. Birine zarar vermek için veya birini kendinize tamamen bağlamak için de bu büyüyü sık sık tercih edebilirsiniz.

Büyüde Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?

Süryani Büyüsü, kara (Şeytani) büyü tiplerinden bir tanesidir ve evde bu büyü hakkında sahip olunan yarım bilgilerle kesinlikle uygulanmamalıdır. Büyünün niçin bu isimle anıldığından ve kısaca nasıl yapıldığından söz etmiştik. Yani ayin için Süryanice bilmeniz ve Arapça yazabilmeniz gerekiyor. Etki altına alınacak kişinin fotoğrafı ve diğer malzemeler ile birlikte de büyünün uygulanması aşamasına geçilir. Süryani Sihri veya diğer büyüler için dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi büyüler ve büyü bozma konusunda uzman bir hoca veya medyum ile irtibata geçmek yer almaktadır.

Medyum Saddam Ali Hoca gibi medyumlar, okullarda öğretilmeyen ve herkesle paylaşılmayan büyü bilgilerine sahiptirler ve büyüleri yapmak onlar için çok zor değildir. Ancak bunun gerçekleşmesi ve büyünün tutması için güvenilir medyum bulmanız şart. Bulduğunuz medyum veya hocanın aynı zamanda şarlatan veya sahtekâr olmamasına da dikkat etmeniz gerekir ve bu, her türden büyü için dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisidir. Süryani Büyüsü gibi büyüler, yüzyıllardır insanlar tarafından uygulanmaktadırlar.

Tarihte, özellikle Türklerin “Yada” yani “Jade” Taşı kullanarak diledikleri zaman yağmur yağdırdıklarından sıklıkla söz edilir. Aynı şekilde Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi gibi eserlerde de sık sık büyülerden söz edilir. Sihir olarak da tanımlanan bu tip çalışmalar, etkisi veya yapılma amacı ne olursa olsun tamamen gerçektirler. Ancak özellikle son yıllarda pek çok sahte medyum türemiş ve bu insanlar internet, sosyal medya ve benzeri araçları kullanarak insanları istismar etmişlerdir. Bu durum, sihir ve büyü bozma gibi işlemlerin hurafe veya yalan olduğu algısının yayılmasında etkili olmuştur.

Medyum Saddam Ali Hoca gibi medyum ve büyü uzmanları, pek çok aşamadan geçerek büyülerin yapılma şekilleri konusunda profesyonelleşirler ve gerektiğinde yapılan büyüleri de bozabilirler. Özetle, Süryani Büyüsü gibi ciddi ve etkileri şiddetli bir büyü uygulaması için ilk yapmanız gereken şeylerin başında güvenilir medyum seçmek vardır. Güvenilir medyum, uzman medyum gibi internet aramaları yapmak veya sosyal medya üzerinde dürüst medyum aramak bunun için yeterli olmayabilir. Aynı zamanda medyum veya hoca olarak tercih ettiğiniz kişinin alanında uzman olup olmadığını da analiz etmeniz gerekir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Ermeni Büyüsü

Süryani Büyüsü veya başka büyüler ya da sadece büyü bozmak için… Güvenilir medyum bulduktan sonra isteklerine özellikle dikkat etmeniz gerekir. Büyü tarihi boyunca, büyü uygulamaları yapanlar bu çalışma için para veya ücret talep etmişlerdir. Örneğin Türk Tarihi için önemli bir kaynak olan Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lugat’it-Türk adlı eserinde halkın pek çok farklı nedenle büyücü veya şamanlardan yardım istediği ve bu yardım karşılığında ücret ödendiğinden ve bu ücrete de “ürün” ismi verildiğinden söz edilir. Elbette günümüzde, kişiler yağmur yağdırmak veya kuraklık gibi nedenler için değil de daha çok zarar vermek, etki altına almak, büyü yapılan kişinin işlerini bozmak ve benzeri şeyler için güvenilir medyum yardımı almaktalar ve bu tip uzmanları da farklı kanallardan aramaktalar.

Süryani Veya Diğer Şeytani Büyüler Konusunda Uzman Medyum Veya Hoca Nasıl Bulabilirim?

Süryani Büyüsü için güvenilir medyum bulmak veya bunu diğer farklı büyü ya da büyü bozma işlemleri için yapmak, pek çok insanın üzerinde düşündüğü önemli konuların başında gelmektedir. Yani tarihte de çeşitli nedenlerle hükümdarlar, devletler şarlatan olmayan ve büyüler konusunda bilgi sahibi medyum, hoca gibi insanlardan yardım almışlardır. Garip gelebilir ancak, 2. Dünya Savaşı Sırasında Adolf Hitler, Stalin gibi diktatörler dahi, büyücü veya medyumlardan faydalanmışlardır. Komünist Devrim Öncesinde Rus Sarayında kendisini bir tür keşiş olarak tanıtan “Rasputin” önemli medyumlardan birisiydi. Naziler için Maria Blavatski önemli bir medyumdu. Yine Rus Diktatör Joseph Stalin’in, Wolf Messing adında bir medyumdan yardım aldığı da bilinir.

Süryani Büyüsü için güvenilir medyum bulmak için öncelikle bunun zorlu bir süreç olduğunu unutmamalısınız. Bu tip bir hoca veya medyum bulduğunuzda, site veya sayfalarından bu kişiler hakkında yazılmış yorumlara dikkat etmelisiniz. Çünkü günümüzde maddi çıkar elde etmek için pek çok kişi, kendisini medyum veya hoca gibi tanıtmaktadır. Ayrıca, bir medyum bulduğunuzda bulduğunuz kişinin istek, hâl, hareket ve tavırlarına da olabildiğince dikkat etmeniz gerekiyor.

Örneğin her medyum veya hoca, sizlere yardım etmesi karşılığında sizlerden ücret talep edebilir. Ancak bu ücret çok astronomik olmaz ve genellikle büyü – ritüeller için kullanılacak malzemeler için de harcanır. Yani güvenilir medyum olarak gördüğünüz kişi de sizden yine para talep edebilir. Tarih boyunca din adamları, şamanlar, büyücüler bunu sık sık yapmışlardır ve bunda yanlış bir şey yoktur. Elbette tüm bunlar, alanında uzman medyum ve hocalar için geçerlidir. Süryani Büyüsü veya bu büyünün bozulması için güvenilir medyum arıyorsanız vefk, muska, Yıldızname ve diğer büyü uygulamaları hakkında bilgi sahibi olan Medyum Saddam Ali Hoca gibi uzman medyum ve hocalardan yardım alabilirsiniz, bunu yapmaya karar vermeden önce hoca hakkındaki gerekli araştırmayı internet ve sosyal medya üzerinden yapabilirsiniz.

Sahtekâr hocalar sıklıkla, sosyal medya kanalları üzerinden büyü ayininin yapıldığı yeri fotoğraf olarak atarlar, büyülerin nasıl uygulanacağı konusunda bilgi vermeye çalışırlar. Alanında güvenilir oluşu ile isim yapmış olan uzman medyum ise bunu yapmaz, çünkü büyünün farklı kişiler tarafından evlerde tek başlarına uygulanacağını bilir. Bu yüzden bu tip paylaşım ve bilgilere kanmayın. Şarlatan medyum ve hocalar bu tip bilgileri bir tür kanca olarak kullanırlar ve sizleri etki altına almaya çalışırlar, aman dikkat.

Büyü Etkileri Nelerdir? Etkiler Büyüden Ne Kadar Zaman Sonra Ortaya Çıkar?

Süryani Büyüsü, kara büyü çeşitleri arasında yer alır. Bu büyü, birini iyileştirmek, büyüden korumak veya şifa bulması için yapılmaz. Tam tersine Papaz Büyüsü olarak da bilinen bu büyü daha çok birini tesir altına almak için uygulanır. Büyünün amacı, karşınızdakinin işlerinin ters gitmesi, psikolojisinin bozulması, ruh halinin bozulması, âşık etmek veya birinden soğutmak gibi negatif istekler şeklinde olabilir. Büyünün uygulanması günahtır ve tüm sorumluluk büyünün yapılmasını isteyen kişiye aittir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Ayırma Büyüsü

Büyü yapılan kişide şu belirtiler kısa zaman içinde kendisini göstermeye başlar; kabus ve kötü rüyalar görmek, büyü yapanı aklından çıkaramamak ve rüyasında görmek, yorgunluk, bunalım, iştahsızlık ve hayata karşı isteksizlik, huzursuzluk, işlerin ters gitmesi, öfke ve bunalım nöbetleri, ağlama krizleri, sinirlilik ve öfke krizleri şeklinde gösterir. Büyü dünyasında bu büyü, yine etkileri kuvvetli kötücül bir büyü çeşidi olan Sabun Büyüsü ile benzerlikler gösterir. Büyü yapıldıktan kısa bir süre sonra etkisini gösterir ve büyü etkisi genellikle oldukça şiddetli olur.

Süryani Sihri – Büyüsünün bozulması ve etkilerinin ortadan kalkması için de Medyum Saddam Ali gibi uzman medyum ve hocalardan yardım alabilirsiniz. Uzman medyum ve hocalar, büyü yapmak kadar büyünün bozulmasında da oldukça beceriklidirler ve büyünün bozulması için başvurabileceğiniz kişilerdir. Eğer nedensiz yorgunluk, sinirlilik hali, iştahsızlık, kabus görme, birini aklınızdan çıkaramama gibi şikayetleriniz varsa, önce modern tıbbın sizlere sunduğu imkânlardan faydalanabilir, bir sonuç alamazsanız Medyum Saddam Ali Hoca gibi kişilerden yardım alabilirsiniz. Günümüzde modern tıptan yardım alan ve çeşitli sorunlarını çözemeyen pek çok insan uzman medyum yardımı almaktadırlar.

Buna karşın büyünün ve büyü uygulamalarının bir tür hurafe olduğunu düşünenlerin sayısı hiç de az değildir. Bu noktada kimseyi suçlamanın bir faydası olmaz; çünkü kendisini uzman medyum olarak tanıtan pek çok şarlatan ve dolandırıcı bulunmaktadır. Bu insanlar, maddi çıkar amacı ile insanları boş işlerle meşgul eder ve onların paralarına ve kimi zaman da namuslarına göz dikerler. Bugün özellikle sosyal medya ve internette bu tipte pek çok kişi bulunur; bu tip insanlardan kendi iyiliğiniz için uzak durmanızda fayda vardır. Son olarak, Papaz Büyüsü / Ermeni Büyüsü olarak da bilinen bu büyünün yapıldıktan 1 veya 2 hafta içinde kendisini göstermeye başlar.

Kötücül Büyülerden Korunmak İçin Neler Yapabilirim?

Süryani Büyüsü, bozmanın en zor olduğu büyü çalışmalarından bir tanesidir. Bu nedenle de büyü ve büyü bozma konusunda uzman olan kişiler tarafından yapılması ve bozulması şarttır. Tıpkı büyünün uygulanmasında olduğu gibi, büyünün bozulması için de uzman medyum veya hoca ile irtibat kurmalı ve bu kişilerin bilgi ve tecrübesinden faydalanmanız gerekir. Elbette her şeytani büyü çalışmasında olduğu gibi, aynı zamanda büyüden korunmak için çeşitli işlemler yapılabilir. Bunlar hakkında da sizlere kısaca bilgi vereceğiz, ancak size büyü yapıldığından şüpheleniyorsanız, Medyum Saddam Ali Hoca’dan yardım almanız gerekir.

Süryani Sihri – Büyüsü ve türevlerinden korunmak için yapmanız gereken şeylerin başında, dua ve telkin çalışmaları geliyor. Duanın açamayacağı kapı yoktur ve tıpkı büyülerin yapılmasında olduğu gibi bozulması veya büyüden korunmak için de dua ve esmalardan faydalanılır. Kuran-ı Kerim’deki Felak ve Nas Surelerini günde sıklıkla okuyarak, büyülerden korunmanız mümkündür. Buna ek olarak uğurlu nesneler taşımak, modern tıbbın ve psikolojinin sizlere sunduğu çözümlerden faydalanmak, uğurlu eşyalar, garnet veya kuvars gibi değerli taşlar, gümüş gibi metaller, muska ve yazılar da sizleri büyülerden koruyabilir.

Ancak tesiri yüksek ve de şiddetli olan kara büyüler için bu tip korunma şekilleri kimi zaman işe yaramayabilir, bu nedenle alanında uzman medyumlarla işbirliği yapmaktan asla çekinmeyin. Sık sık tekrar ettiğimiz gibi, özellikle kara büyü çeşitleri için Medyum Saddam Ali Hoca gibi uzmanlardan yardım alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu