Büyüler

Sevgi Büyüsü Nedir?

Sevgi büyüsü, profesyonel medyum ve uzman hocalar tarafından sıklıkla uygulanan büyü çeşitlerinden bir tanesidir ve genellikle ayrılmış veya ilişki içinde olan çiftler için sıklıkla başvurulan bir ritüeldir. Büyü genellikle kadınlar tarafından terk eden sevgilileri, kocaları için yapılmaktadır. Büyü pek çok açıdan insan hayatında yapıcı bir büyü ritüeli olduğu için, profesyonel medyum ve hocalar tarafından “muhabbet büyüsü” adı altında da uygulanabilir. Büyü, bağlama veya aşık etme büyüsüne büyük oranda benzer; amaç aynıdır. Büyü ile etki altına alınacak olan kişinin, büyü yaptırana karşı sevgi ve muhabbet hisleri ile dolması hedeflenerek büyü yapılır.

Günümüzde büyü uygulaması sevgi büyüsü, bağlama büyüsü konusunda uzman profesyonel medyum ve uzmanlar tarafından yapıldığı gibi aynı zamanda yardımsever hocalar tarafından da zaman zaman yapılan bir büyü ritüeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyünün yapılması için ilk olarak bu büyünün de profesyonel ve güvenilir medyum olarak bilinen kişiler tarafından yapılmasına özen göstermeniz yerinde olacaktır. Şarlatan medyum ve sahte hocalar yerine Medyum Saddam Ali gibi alanında uzman kişilerden yardım alırsanız, başarıya ulaşma şansınız büyük oranda artacaktır. Sizlere büyü hakkında bilgi verirken aynı zamanda bu büyünün de amatörce uygulanmaması gerektiğini ve büyü yapmanın, hangi amaç veya niyetle yapılıyor olursa olsun büyük günah ve vebale neden olabileceği konusunda sizleri uyaralım. Ancak muhabbet büyüsü olarak da isimlendirilen büyünün, kara büyü ritüelleri gibi zarar verme amacına sahip olup olmayacağı tamamen büyünün yapılış amacına bağlıdır.

Sevgi büyüsü, kara büyü veya diğer büyü çeşitlerinde olduğu gibi, kültürümüzde bulunan büyülerden birisidir. Çiftlerin arasını yapmak, evli çiftler arasındaki muhabbet ve sevgiyi arttırmak için sık sık esma ve dua çalışmaları yapılır ki bunlar şifa niyetli olup bir günahtan çok sevap kazandıran işlemler olarak görülebilirler. Muhabbet büyüsü gibi büyü çalışmalarına başvurmadan önce, ilk olarak evlilik terapisti ve benzeri uzmanların kötü giden ilişkileri düzeltmek konusunda sizlere yardımcı olabileceğini unutmayın ve büyü gibi metafizik çarelere yönelmeden önce bu seçenekleri mutlaka ama mutlaka değerlendirin. Medyum Saddam Ali, kendisine başvuranları bu şekilde uyarmaktadır.

Çünkü günümüzde pek çok insan, şarlatan medyum ve hocalar tarafından dolandırılmakta ve paralarına, namus ve zamanlarına göz dikmektedirler. Özellikle sosyal medyada sizlere büyülerin nasıl uygulandığına dair geniş ve de kapsamlı tavsiye ve öğüt veren kişilerden sakının. Profesyonel medyum, gizli ilimler konusunda uzmandır ve üzerinde çalıştığı büyü ritüeli / uygulaması her ne olursa olsun, büyünün yapılış şekli ve diğer konularda sizlere bilgi vermezler, bu gibi bilgilerin gizli kalmasını isterler ki gerçekten de büyü ile ilgili bilgiler kısıtlı kalmalıdır.

Sevgi Büyüsü Duası

Sevgi büyüsü yaptırmayı istiyorum diyen pek çok kişi, sevdiklerini geri getirmek veya mevcut ilişkisi içinde memnun olmayan, sevgi görmediğini düşünen kişilerdir. Genellikle kadınlar, erkeklerinin kendilerine yeterince ilgi ve sevgi göstermediklerini düşünürler ve bu şekilde büyülere ihtiyaç duyarlar. Büyü, temeli ebcet hesabına dayanan bir dua ve esma ve de enerji çalışmasıdır. Bu büyü, hiç tanınmamış, ilişki içinde olmamış kişiler üzerinde etki etmez. Bununla beraber, bir zamanlar ilişki içinde olduğunuz ve şu anda ayrı kaldığınız birisi varsa, Muhammet büyüsü kısa zamanda etkisini gösterecektir.

Sizlere, profesyonel medyum veya hocaların pek çok farklı disiplin üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olması gerektiğinden söz etmiştik. Medyum Saddam Ali gibi hocalar, esma ve özellikle de ebcet hesabı yapmak konusunda mahirdirler. Bununla beraber, ebcet hesabı gibi hassas hesaplamalar, derin bir Arapça bilgisi gerektirir. Muhabbet büyüsü yapacak olan kişi ilk olarak etki altına alınacak olan kişinin anne adı ile ismini zikreder, daha sonra ebcet hesabı ile kişinin ve annesinin ismine denk gelen ebcet sayısını bulur. Daha sonra Enfâl Suresinin 8. Ayetini ve Allah’ın 99 ismi arasında yer alan Ya Cami ve Ya Vedud Esmalarını ortaya çıkan sayı kadar okur. Eğer ebcet hesabı yapmak konusunda sizler de uzmansanız, sizler de bu tip bir esma ve dua çalışması yapabilirsiniz. Ancak bu tip işlemlerin her ne kadar bir büyü veya kara büyü olarak görülmese dahi, profesyonel medyum veya hoca tarafından yapılması sizlerin hayrına olacaktır.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Ermeni Büyüsü

Sevgi büyüsü yapmak, uzmanlık ister. Ebcet hesabı konusunda bilgi sahibi olmanın yanında Allah’ın 99 ismi ve bu isimlerin meydana getirdikleri etkiler ve harekete geçirdikleri güçler hakkında da bilgi sahibi olmanız gerekir. Peki, neden 99 isimden muhabbet büyüsü için özellikle Ya Cami ve Ya Vedud isimleri kullanılır? Arapça, “Cami” kelimesi ibadethane için olduğu kadar aynı zamanda “birleştiren, bir araya getiren” anlamında da kullanılır. Cami, temelde kişileri, inananları ya da nesneleri birleştiren, bir araya getiren kişi veya nesnelere verilen isimdir. Yine dilimizdeki “cem” ve “mecmua” kelimelerinin de kökeni Arapça olmasının yanında aynı zamanda toplanma, bir araya gelme veya birleştirilmiş şey anlamında sıklıkla kullanılır.

Allah’ın 99 ismi arasında geçen bu kelime de, çiftleri birleştirmek ve bir araya getirmek için profesyonel medyum veya da dua çalışması yapanlarca tercih edilir. Şimdi gelelim, “Ya Vedud” Esmasına… Vedud, kalplere sevgi veren anlamınadır. Arapçada, esmalar da dâhil olmak üzere pek çok isim, “fâil” vezninde meydana getirilir. Yani “vedd” kelimesinden “vedud” kelimesi meydana getirilir. Bu esma, kelime anlamı olarak, kalplere çokça sevgi veren anlamına da kullanılır. Ya Cami esmasında olduğu gibi, bu esma da Allah’ın kalplerin kilitlerini açma gücünden faydalanmak için gerek profesyonel medyumlar, gerek esma çalışması yapan hocalar tarafından diğer esmalar gibi sıklıkla kullanılırlar. Medyum Saddam Ali gibi, deneyimli medyum ve hocalar, meydana getirmek istedikleri etkiye paralel olarak esma ve duaları kullanırlar.

Kuran’da, Enfâl Suresi değerlendirildiğinde, bu surede yine inananların kalplerinden ve sevgiden de söz edildiğini kendiniz görebilirsiniz. Her ne kadar esma çalışmaları büyü ve kara büyüden farklı olarak şifa niyetli olarak yapılsa da, muhabbet büyüsü ve benzeri işlemler için profesyonel medyum veya deneyimli hoca bulmanız gerektiğini burada bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Tüm bunlara ek olarak ebcet ve diğer büyü ilmi ile ilgili konularda hâkim olan güvenilir medyum ve hocalardan büyünün bozulması veya da büyüden korunmak için de yardım alabilirsiniz. Medyum Saddam Ali, bu tip uygulamalar için yardım alabileceğiniz uzman medyum ve hocalar arasında gelmektedir.

Sevgi Büyüsü Nasıl Bozulur?

Sevgi büyüsü bozmak, başta kara büyü uygulamalarında olduğu gibi uzmanlık isteyen konuların başında gelir. Uzman medyum ise, pek çok merhale ve aşamadan geçtikten sonra ancak insanlara yardımcı olabilecek duruma gelir. Tıpkı muhabbet büyüsü yapılma işleminde olduğu gibi büyünün bozulması için de benzer şekilde, deneyimli medyum veya uzman hoca yardımı alınmalıdır. Büyü bozma için, medyum sizden çeşitli şeyler isteyebilir.

Genellikle bu istekler, büyü tesiri altında bulunduğu düşünülen kişinin ismi, annesinin ismi, doğum tarihi şeklinde olur. Daha sonra bu veriler Medyum Saddam Ali gibi güvenilir medyum tarafından işlenir; yani ebcet hesabı ile zikredilecek esma ve duaların tekrar sayısı belirlenir ve büyü bozma işleminin yapılacağı kişinin yıldız haritası çıkarılır. Büyü bozma için de esma ve dualardan faydalanılır; bununla beraber muhabbet büyüsü bozmak için de yapılacak işlemlerin belli bir sırasının olmasına ek olarak aynı zamanda bu işlemin büyü ilmi ve benzeri konularda uzman kişilerce yapılması gerekir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Tırnak Büyüsü

Sevgi büyüsü yaptırmak ve muhabbet büyüsü olarak da anılan büyünün bozulması için diğer kara büyü ve kara büyü bozma işlemlerinde olduğu gibi Medyum Saddam Ali’yi tercih edebilirsiniz. Muhabbet büyüsü yapma ve bozma, genellikle kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilen ritüel ve uygulamalar arasında gelir. Yani genellikle kadınlar, ilişki içinde oldukları erkeklerin kendilerine sevgi duymaları için veya büyü yapıldığı şüphesi ile güvenilir medyum olarak isimlendirdikleri kişilerle irtibata geçer ve onlardan yardım isterler. Tüm bunlara ek olarak, muhabbet büyüsü olarak da isimlendirilen bu büyü uygulaması için bazen farklı büyü uygulamaları da tercih edilebilir.

Örneğin yapılması genellikle 4 günü bulan tırnak büyüsü de, birini kendinize aşık etmek için uygulanan büyü çalışmalarından birisi olmakla beraber, daha şiddetli etki gösterir. Günümüzde profesyonel medyum ve hocalar tarafından aynı zamanda aşık etme büyüsü veya geri getirme büyüsü olarak da isimlendirilen büyü çalışmaları sık sık uygulanmaktadır. Aralarında Medyum Saddam Ali’nin de dahil olduğu medyumlar, aşık etme ve geri getirme veya tam tersi olarak çiftlerin arasını bozmak için aynı zamanda çeşitli vefkler hazırlama, tılsımlar meydana getirme, muska yazma becerisine de sahiptirler.

Sevgi büyüsü bozma bilgisi, medyumlara aittir. Genellikle şifa niyeti ile yapılan bu büyü ve çalışmaların bozulması ile ilgili detaylar ve diğer unsurlar, genellikle gizli kalmalıdır. Çünkü büyü ilmi gizlidir; büyülerle ilgili bilgiler Medyum Saddam Ali gibi profesyonel medyumlar tarafından herkese açık açık gösterilmez. Bunun nedeni oldukça basittir; büyü haktır yani gerçektir ve büyü tarihin her döneminde doğanın güçlerini hareket ettirmek, harekete geçirmek için kullanılır. Belki de bu güzden özellikle sosyal medyada sizlere bir büyünün nasıl yapıldığını veya bozulduğunu açık açık anlatan şarlatan medyumlardan ve kötü niyetli hocalardan uzak durmanız gerekir. İlerleyen kısımlarda, bu profile uyan şarlatan medyum ve sahtekârların sizleri aldatmaması için, profesyonel medyum veya hocanın hangi bilgilere sahip olması gerektiğinden de kısaca söz etmeye çalışacağız.

Sevgi büyüsü bozmak için dua ve esma çalışmalarına ek olarak aynı zamanda muska veya vefkin bulunması gerekli olabilir. Deneyimli medyum, bu tip bir durumla karşı karşıya kaldığından manevi varlıklardan ve cinlerden yardım alarak, muska veya vefkin yerini sizlere tarif edebilirler. Muhabbet büyüsü için profesyonel medyum şarttır. Ancak dilerseniz, büyü tesirinden korunmak veya bu şekilde bir büyü yapıldığından şüphe duyuyorsanız, başta Felâk ve Nas Surelerinin gücünden faydalanabilirsiniz. Unutmayın ki, büyü çalışmaları yoğun enerji aktarımı, dua ve de telkine ihtiyaç duyar. Ancak bunların ne kadar, hangi zamanda, nasıl ve ne şekilde kullanılacağının bilgisi, deneyimli medyum tarafından bilinir. Yine de muhabbet büyüsü yapıldığından kendiniz şüpheleniyorsanız veya size yapılıp yapılmadığını öğrenmek isterseniz, Medyum Saddam Ali’den yardım alabilir veya kendiniz şifa niyetli çalışmalar yapabilirsiniz.

Sevgi Büyüsü Belirtileri Nelerdir?

Sevgi büyüsü, tamamen etki altına alınmış olan kişinin kalbini etkileyen bir büyüdür. Bu büyü, kara büyü ritüel ve uygulamalarından farklı olarak, genellikle şifa için uygulanır. Büyü yapıldıktan kısa bir süre sonra tesir altındaki kişi, hedeflenen kişiye veya o anda ilişki içinde bulunduğu kocasına, karısına, nişanlısına veya sevdiğine aşık olur. Büyünün çeşitli vefk, rukye, esma ve dua çalışmalarından sonra tutma garantisini profesyonel medyum olarak görev yapan kimse veremez. Buna karşın muhabbet büyüsü olarak da isimlendirebileceğimiz büyü, en geç bir hafta içinde etkisini göstermeye başlar. Burada tercih edeceğiniz uzman medyum ya da hocanın belirli bazı vasıflara sahip olması gerekir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Kaşık Büyüsü

İlk olarak, büyüyü yapan uzman medyum veya hocanın doğuştan metafizik ve büyü ilmi konusunda yetenekli olması gerekir. Daha sonra bu kişi, “ağızdan kulağa” veya “el verme” adı verilen bir şekilde, eğitime alınır. Aralarında Süryanice, İbranice, Arapça, ebcet hesabı, yıldız nâme, astroloji, Havas İlmi, Büyü İlmi, Hüddamlık ve pek çok konuya ek olarak sembolizm ve dinler – din tarihleri konusunda bilgi sahibi olması beklenir. Muhabbet büyüsü için deneyimli medyum seçmeden önce sizler de bu unsurlara dikkat ederseniz, büyü ritüelleri hedeflenen şekilde isteğinizi yerine getirebilir. Büyü bozma veya büyüler için Medyum Saddam Ali’den yardım alabilirsiniz.

Sevgi büyüsü tesiri altında olan kişi, hedeflenen kişiyi sık sık düşünmeye başlar. Aklından ve zihninden muhabbet duyması gereken kişiyi atamaz. Büyü etkili olduğunda, sık sık hedeflenen kişiyi düşünmeye, onu rüyasında görmeye, onunla ilgili hayaller kurmaya başlar ve büyü ile etki altına alınmış olan kişinin kalbi, hedeflenen kişinin sevgi ve muhabbeti ile dolar. Büyü, aşık etme büyüsü ve benzeri etkiler meydana getirmek için uygulanan ritüel ve uygulamalardan daha hafif bir etkiye sahip olmasının yanında, farklı büyüler aşık etmek veya muhabbet amacı ile yaptırılabilir. Medyum Saddam Ali’ye danışabilir ve büyünün uygulanması veya bozulması konusunda kendisinden yardım alabilirsiniz.

Sevgi büyüsü yapılıp yapılmadığını anlamak için, kendi hareket ve tavırlarınıza veya büyü yapıldığından şüphe duyulan kişinin hareketlerine dikkat edebilirsiniz. Büyü etkilerini çok bariz ve güçlü bir şekilde göstermiyor olsa da, kısa zaman içerisinde büyü yapıldıktan kısa bir süre sonra kendisini göstermeye başlayacaktır. Medyum Saddam Ali gibi uzman medyum olarak danıştığınız kişiler, sizlere büyünün yüzde yüz tutacağını ve bunun çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleşeceğini söylerlerse, bilin ki bu şarlatan medyum yalan söylüyordur. Birtakım kara büyü ritüelleri dışında, büyüler kısa zaman içinde yapılmazlar, bununla beraber etkileri nadiren çok keskin ve güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Üstelik, aralarında Medyum Saddam Ali’nin de bulunduğu profesyonel medyum veya hoca, size büyünün tam olarak ne zaman etki edeceğini ancak üstünkörü olarak söyleyebilir. Buna dikkat etmeniz gerekir.

Sevgi Büyüsü Nasıl Yapılır?

Sevgi büyüsü veya muhabbet büyüsü olarak bilinen büyünün yapılması için papaz büyüsü, aşık etme büyüsü, geri getirme büyüsü ve benzeri büyü uygulama ve ritüelleri uygulanabilir. Bunlara ek olarak, uzun yıllar boyunca deneyimli medyum veya hocadan el almış olarak yetişen medyum, büyünün nasıl yapılacağını sosyal medyadan veya video paylaşım kanallarından yapmaz. Uzman medyum ya da hoca, büyü ilmine ait bilgilerin gizli kalması gerektiğini bilirken aynı zamanda bu bilgilerin kötü niyetli kişilerce kullanılabileceğini de bilir ve genellikle büyünün yapılması veya bozulması ile ilgili ayrıntıları paylaşmaz. Medyum Saddam Ali ve diğer uzman medyum olarak faaliyet gösteren medyumlar, sosyal medya kanallarından veya diğer kanallarından sık sık paylaşım yapmazlar. Bu tip şarlatan medyum ve kişilere kesinlikle uymayın. Bunu sevgi büyüsü veya kara büyü uygulamaları için denemeyin.

Sevgi büyüsü için Medyum Saddam Ali gibi uzmanlardan destek alın. Büyülerin yapılması veya bozulması için, uzman medyum seçmenin yanında ayrıca kesinlikle büyü ve büyü uygulamaları ile ilgili deneme veya işlemleri kendi kendinize yapmayı denemeyin.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu