Büyüler

Delirtme Büyüsü

Delirtme büyüsü, büyü dünyasında kara büyü çeşitleri arasında yer alan, yapılışı sırasında şeytani ifrit ve cinlerden yardım alınan bir büyü çeşidi olmakla beraber, amacı tamamen büyü ile etki altına alınacak olan kişinin delirmesini sağlamak, psikolojisini çökertmek, rüyalarını etkilemek, kâbus görmesini sağlamak amacı ile yapılan bir büyüdür. Büyünün, özellikle de kara büyü çalışmalarının olduğu gibi, bu büyü çeşidinin de İslam Dini tarafından lanetlendiğini, yapılmasının büyük günah olduğunu belirtelim. Büyü, kesinlikle büyüler ve cinler hakkında kısıtlı bilgiye sahip olan sıradan insanlar tarafından yapılmamalıdır. Büyü uzmanları, hocalar ve uzman medyum vasfı ile bu tip çalışmalar yapan insanlar, pek çok aşamadan geçerek içinde bulundukları konuma gelirler. Pek çok İslami Gizli İlim ve diğer ilimler hakkında deneme – yanılma yolu ile büyü yeteneklerini geliştirirler ve sonrasında bu tip kara büyü çalışmalarını yapmak – uygulamak için bir tür ehliyet kazanırlar.

Tarihimizde, özellikle padişahlara uygulanan bu büyü aynı zamanda tarihe yön veren ünlü tarihi kişi ve kişiler üzerinde de denenmiş ve uygulanmaya çalışılmıştır. Sonuçları çok ciddi olan bu büyüyü yapmak veya bozmak için uzman medyum olarak çalışan ve insanlara yardım eden Medyum Saddam Ali gibi deneyimli ve yetenekli kişilerden yardım almayı sakın ama sakın ihmal etmeyin. Tüm bunlara ek olarak sizlere bu ve bunun gibi kara büyü – tılsım ve sihirlerin etki etmesini istemiyorsanız, Esma ve Ayetlerin, Surelerin bu konuda son derece etkili olduklarını da asla ama asla aklınızdan çıkarmayın. İslam Kültüründe bu tip büyülerden korunmanın yegâne yolu, Felak ve Nas Sureleridir. Şimdi büyünün kabaca nasıl uygulandığından, kimler tarafından uygulanabileceğinden, zarar ve etkilerinden söz ederken aynı zamanda büyüyü nasıl etkisiz hale getireceğinizden ve tarihi boyutunda da bahsetmeye çalışacağız.

Delirtme Büyüsü Nedir?

Delirtme büyüsü, kötü niyetli veya diğer bir adıyla kara büyü olarak isimlendirilebilecek büyü çeşitlerinden bir tanesidir. Büyü, yapılan kişiyi kısa zamanda etki altına alır ve onun psikolojisini ciddi oranda bozar. Kötücül büyü olarak da isimlendirilebilen bu büyü, amatör olarak denenmemesi gereken ciddi bir kara büyü uygulaması olarak karşımıza çıkar ve prensip olarak insanların temelde beden ve ruh olmak üzere iki unsurun birleşiminden meydana geldiği gerçekliği üzerine kuruludur. Büyü, yapılan kişinin intihar etmesine dahi neden olabilir. Bununla beraber çoğu zaman büyü etkisi altında olan kişinin çevresi ile arası kısa zamanda bozulur, kötü rüyalar ve kabuslar görmeye başlar, hırçın ve agresif tavırlar sergileyerek sevdiklerinden uzaklaşır. Büyü, özellikle çiftlerin arasını bozmak isteyen kişiler tarafından da sıklıkla başvurulan büyü çeşitlerinden birisidir ve oldukça etkilidir. Büyünün uygulanması için, Medyum Saddam Ali’den yardım alabilirsiniz.

Delirtme büyüsü, kötücül – kara büyü uygulamalarından birisidir. Bu büyü, pek çok farklı biçimde yapılabilir. Yani papaz büyüsü gibi benzeri büyü ritüelleri, etki altına alınmak istenen kişiyi delirtmek için kullanılabilir. Tüm bu büyüler, yapılan kişinin mantığının tamamen ortadan kalkmasına neden olabilir. Anadolu’nun bazı bölgelerinde büyü çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Büyü için çoğu zaman bir tür tılsım, muska veya büyü objesi gerekli olabilmektedir. Özellikle kara büyü uygulamalarının arasında önemli bir yeri bulunan büyünün, alanında uzman ve iyi yetişmiş uzman medyum veya hocalarca yapılması, büyünün başarı şansını ciddi oranda arttırır. Medyum Saddam Ali ile büyü uygulamasında başarı sağlayabilirsiniz. Bununla beraber, özellikle kara büyü yapmanın ciddi bir günaha neden olduğunu da unutmamalısınız. Büyünün başarılı olması için nelere dikkat etmeniz gerektiğinden ilerleyen kısımlarda söz edeceğiz.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Sevgi Büyüsü Nedir?

Delirtme büyüsü, sadece Anadolu Topraklarında değil aynı zamanda dünya tarihinde de uygulanışına sıklıkla rastlanan büyü tiplerinden birisidir. Zaman içinde devlet ve imparatorlukları yöneten imparator, kral ve liderlere sıklıkla uygulanan bu büyü, kişinin mantığını kelimenin tam anlamı ile sisler arasına gizler ve büyü tesiri altına alınmış kişinin mantığını kullanmasını engeller. Ancak burada bir konuya ciddi oranda değinmekte fayda var; geçmişte özellikle “bipolar bozukluk” veya “mani krizi” gibi pek çok psikiyatrik ve psikolojik bozukluk da büyü olarak algılanmıştır.

Çevrenizde psikolojik olarak rahatsız birileri varsa, ilk yapmanız gereken şey bu kişileri ruh doktorlarına göstermek ve onlardan yardım almaktır. Büyü, daha önceden mantıklı ve tutarlı davranan kişinin aniden ve belirgin bir biçimde mantığının devre dışı kalması şeklinde kendisini gösterir. Genellikle çevresi ile uyumlu ve bir sorunu olmayan, mantıklı insanlar büyü tesiri altına girdiklerinde bunun tam tersi bir şekilde hareket etmeye başlarlar ve bu çevreleri tarafından rahatlıkla fark edilebilir. Günümüzde, en modern toplumlarda dahi aslında psikolojik ve psikiyatrik hastalıkların temelde var olmadığı, bunların hepsinin büyü ve lanet kaynaklı olduğunu savunan bir görüş de mevcuttur.

Delirtme Büyüsü Etkileri Nelerdir?

Delirtme büyüsü için yapılan uygulamalar başarılı olduğunda, büyü tesirini güçlü ve ani bir şekilde göstermeye başlar. İlk olarak, kişi mantıklı davranış kalıplarını tamamen kaybeder. Karar verme mekanizması zarar görür ve çevresi ile uyumsuz, saldırgan ve çoğu zaman kendine ve çevresine zarar veren bir kimliğe bürünür. Sıkıntı, panik, huzursuzluk büyü tesiri altına alınan kişide gözlemlenmeye başlar. Büyü etkili olduğunda kişi, çevresindeki çoğu kişi tarafından adeta tanınamaz hale gelir ve bu onun tüm yaşamını ciddi oranda etkiler. Elbette bu etkilerin meydana gelmesi için belli başlı şartlar bulunur. İlk olarak büyünün işinin ehli ve uzman medyum kişilerince yapılması şarttır. Bu tip uzman medyum veya hocalar ise, bulunması zor olan kişilerdir ve pek çok farklı eğitimden geçmelerinin yanında daha çocukluktan itibaren büyü ve tılsımlar konusunda yetenek sahibi olmalıdırlar. Uzman medyum, kara büyü tiplerinin diğer örneklerinde olduğu gibi büyünün uygulanması veya delirtme büyüsü bozma gibi işlemlerde de mahirdir. Delirtme büyüsü bozmak için Medyum Saddam Ali gibi deneyimli medyum veya hocalardan yardım alabilirsiniz.

Delirtme büyüsü yapmak veya delirtme büyüsü bozmak için tercih edilen medyumlar, sosyal medyada veya diğer kanallarda büyülerin nasıl yapıldığına dair detaylı anlatımlarda bulunmazlar. Büyü ilmi, sırdır. Bununla beraber uzman medyum olarak seçilmiş kişinin, hangi amaç ile seçilmiş olursa olsun, Aramice, İbranice, Sembol Bilimi, Arapça, Süryanice bilmesi şarttır. Tüm bu diller, tılsımların, rukye veya muskaların yazılması için şart olan bilgiler arasında gelmektedir. Papaz büyüsü, kaşık büyüsü, domuz yağı büyüsü ve benzeri büyü uygulamalarında olduğu gibi, bu büyü için de genellikle yıldızı düşük olarak da isimlendirilen, genellikle evhamlı ve negatif hislere kapılmaya müsait kişiler tercih edilir. Yıldızı düşük olan kişiler bu büyü için ideal adaylardır ve aynı durum diğer kara büyü uygulamaları ve ayinleri için de geçerlidir.

Büyünün etkilerini kısaca, etki altına alınmış kişi mantığının devreden çıkması, psikolojisinin tamamen bozulması, sinirlilik ve huysuzluk, uyku bozuklukları, kötü rüyalar görme, sıkıntı, anksiyete, hayali kişilerle konuşma olarak özetlemek mümkündür. Pek çok profesyonel medyum, kadın ve erkeklere bu tip bir büyüyü yapabilirler. Ancak büyü, her kime yapılırsa yapılsın, aynı şekilde etki gösterecektir. Elbette bunun olması için Medyum Saddam Ali gibi uzmanlara mutlaka başvurmanız gerekir. Özellikle sosyal medyada kendisini uzman medyum olarak tanıtan kişi ve hocalardan uzak durun. Bu kişiler, gizli kalması gereken büyü ilminin tüm ayrıntılarını sosyal medyada ve çeşitli internet platformlarında paylaşarak sahte ve yapay bir güvenlik hissi meydana getirirler, bunlara kesinlikle kanmayın.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Ermeni Büyüsü

Farklı Büyüler, Birini Delirtmek İçin Kullanılabilir Mi?

Delirtme büyüsü, büyü yapılan kişinin psikolojisini ve ruhi dünyasını negatif yönde etkilemek adına yapılan büyü uygulamalarından bir tanesidir. Domuz yağı büyüsü, Süryani büyüsü, papaz büyüsü gibi büyüler için de genellikle bu tabir kullanılır. Kara büyü uygulaması yapılacak olan kişinin içinde bulunduğu duruma göre, farklı kara büyü yöntemleri denenebilir. Burada, tercih edeceğiniz uzman medyum kişisinin aynı zamanda Medyum Saddam Ali gibi, farklı büyü yöntemleri ve ritüelleri konusunda da bilgi sahibi olması şarttır. Aynı amaçla yapılan büyü için muska kullanılabildiği gibi, okunmuş su da tercih edilebilir ve genellikle cinlerden yardım alınır. Cinlerin, kara büyü ile tesir altına alınacak olan kişide çeşitli etkileri meydana getirebilmesi için Hüddamlık yani “cinlere hükmetme sanatı” konusunda da bilgi sahibi olması gerekir.

Özetle alanında uzman ve profesyonel medyum, yetişme süreci uzun ve zahmetli bir sürecin sonucunda insanlara çeşitli konularda yardım etmeye başlar. Medyum Saddam Ali de bu tip medyumlardan bir tanesidir ve sizlere kara büyü uygulamalarında veya kara büyü bozmak için yardımcı olabilir. Burada, zaman ve paranızın kötü niyetli sahtekâr medyumlar tarafından harcanmaması için, bir iki nokta üzerinde de duralım. Uzman medyum, çocukluktan büyü ve büyü bozma ilimlerine olan yatkınlık ve yeteneği sonrasında seçilir. Bu kişiler, uzun ve zahmetli bir eğitimden geçerler. Bununla beraber, bu işin bir okulu yoktur. Yani büyü yapma veya büyü bozma işlemleri konusunda yetenekli olduğu düşünülen kişi, bir diğer deneyimli medyum tarafından eğitilmeye başlar.

Bu eğitim sürecinde medyum adayı, büyüler – kara büyü ritüelleri, sembolizm, Havas İlmi, Rukye, Muska Yazma, Tılsım, Hüddamlık, Müneccimlik, Astroloji, Yıldız haritaları, numeroloji ve benzeri konularda bilgiler almaya başlar. Arapça, Farsça, Süryanice, İbranice ve farklı kültürlere has semboller konusunda bilgi sahibi olur ve diğer insanlara yardım etmek için hazır hale gelir. Elbette kara büyü yapmak, bu kişilerin yapabilecekleri arasındadır. Ancak dinimizde olduğu gibi diğer dinlerde de kara büyü ritüel ve uygulamalarının tüm sorumluluğu yaptırana aittir ve büyü yaptırmak son derece günahtır. Kara büyü bozma veya büyü yaptırmak için Medyum Saddam Ali’yi tercih edebilirsiniz.

Delirtme Büyüsü Nasıl Bozulur?

Delirtme büyüsü, bozulması zor kara büyü uygulamalarından bir tanesidir. Kara büyü bozmak için uzman medyum şarttır. Güvenilir ve işi konusunda uzman profesyonel medyum, bu büyünün yapılması veya benzeri kara büyü çeşitlerinin bozulmasında bilgi sahibidir. Büyünün bozulması için Medyum Saddam Ali başta olmak üzere çeşitli uzman medyum ve hocalardan yardım alabilirsiniz. Bu büyü, manevi dünyanın varlıklarından faydalanarak, hedefteki kişinin psikolojik dünyasını ciddi oranda etkileme gücüne sahiptir. Büyü, ani ve etkili bir biçimde yapıldıktan 3 gün, 1 hafta veya 2 hafta içerisinde etki altına alınacak kişi üzerindeki etkisini göstermeye başlar. Büyünün yapıldığı, etki altındaki kişinin hâl hareket ve tarzından kendisini belli eder.

Büyü bozmak için, amatör çalışmalar etkili olmayacağı gibi, büyü bozmak için çağrılan manevi varlıkların sizlere musallat olması ile sonuçlanabilir, aman dikkat. Tüm bunlara ek olarak büyü bozma işlemi için anlaştığınız medyumun kara büyü bunlara ek olarak büyü bozma işlemi için alanında uzman ve güvenilir olması gereklidir. Bu tip medyum ve hocalara ise genellikle sosyal medya kanalları üzerinden ulaşılmaz. Özellikle sosyal medya üzerinden büyü ritüelleri paylaşan sözde medyum ve hocalardan uzak durun ve bu insanlarla para veya zaman kaybetmeyin. Büyünün bozulmasında diğer kara büyülerde olduğu gibi telkin, manevi varlıklar, ritüeller, zikir çalışmaları son derece önemlidir. Ancak profesyonel medyum bunları her zaman yapamaz. Büyü çalışması için ayın konumundan yıldızların durumuna kadar pek çok farklı unsur büyük rol oynamaktadır.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Tırnak Büyüsü

Delirtme büyüsü bozma işlemi için uzman medyum veya hocalar, pek çok farklı şeye ihtiyaç duyabilirler. Çoğu zaman, kara büyü etkisi altında bulunan kişinin hoca veya medyum ile birebir görüşmesi gerekli olabilir. Bazı büyü bozma işlemleri için ise, büyü etkisi altındaki kişinin fotoğrafı gerekli olabilir. Medyum Saddam Ali ile büyü bozma işlemi için de medyumun kendisi ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Kara büyü bozma işlemleri için muska, rukye, tılsım gerekli olabilir. Ayrıca uzman medyum, büyünün bozulması için aynı zamanda çeşitli güçleri olan yarı değerli taşlardan veya metallerden de yardım alabilir. Bu tipteki taş ve metallerden özellikle garnet taşının, manevi varlıkların uzak durmasını sağladığı bilinir. Aynı şekilde ay taşı veya yeşim taşının iyileştirici etkisi bulunur. Altın ve kurşun gibi metallerin de, büyü işlemlerinde ve özellikle de kara büyü yapma ve bozma işlemlerinde etkili olan üç harfli varlıkların yönlendirilmesi ve emir altına alınmasında etkisi oldukça güçlüdür. Günümüzde, kara büyü ile etki altına alınacak insanlar ile ilgili büyü ritüellerinin çoğunda bu manevi varlıklar kullanılırlar.

Delirtme büyüsü bozmak için, etki altındaki kişinin hakkında elde edilen bilgiler son derece önemlidir. Büyü etkisi altındaki kişinin adı, soyadı, isim ve soyadının ebcet hesabına göre değerlendirilmesi, yıldız haritasının çıkarılması gerekli olabilir. Büyünün yapılma aşamasında olduğu gibi çoğu zaman büyü bozmak için de süresi 4 -5 günü alan dua çalışması uzman medyum tarafından gerçekleştirilir. Dualar ve adaklar da diğer kara büyü bozma işlemlerinde olduğu gibi bu büyü uygulaması için gerekli olabilir.

Delirtme Büyüsü Riskleri Nelerdir?

Delirtme büyüsü, güvenilir medyum ve hocalar tarafından yapılması gereken ve sonuçları ciddi olabilen büyü uygulamaları arasında gelir. Bu nedenle sık sık tekrar ettiğimiz üzere, bu büyünün mutlaka ama mutlaka, güvenilir medyum olarak seçilmiş kişiler tarafından yapılması veya bozulması gereklidir. Kara büyü uygulamalarının sonuçları çok ama çok ciddi olabilir. Psikolojisi bozulan kişi, hayalindeki kişilerle konuşma, unutkanlık, sinirlilik ve huysuzluk etkilerine ek olarak kısa zaman içerisinde intihar etmeyi de düşünebilir. Buna büyünün sapması adı verilir. Büyü saptığında, uygulandığı amacın dışına çıkar ve beklenilenden fazla oranda ciddi sorun ve problemlere neden olabilir.

Delirtme büyüsü ritüelinin başarıya ulaşması için, güvenilir medyum tarafından yapılması şarttır. Bazı medyumlar bu büyü çalışmasını erkek ve kadın olmak üzere ikiye ayırırlar. Büyü, genellikle kadınlar tarafından bir erkeği delirtmek ve psikolojisini ciddi anlamda bozmak için de uygulanabilir. Bu durumda kara büyü etkisini göstermeye başlayacak ve etki altındaki kişi, normal tavırlarından daha farklı bir şekilde hareket etmeye başlayacaktır. Buna büyünün sapması adı verilir. Elbette Medyum Saddam Ali gibi uzman kendi alanında profesyonel medyum ve hocalar, bu tip bir ihtimalin önüne geçerler ve büyünün tam olarak yapılış amacına uygun olarak işlev görmesini sağlarlar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu