Büyüler

Soğutma Büyüsü

Soğutma büyüsü, insanların arasındaki ilişkileri bozmak için güvenilir medyum rehberlik ve gözetmenliğinde yapılması gereken önemli büyü çalışmalarından bir tanesidir. Büyü, özellikle birini arkadaşından, eşinden, sevgilisinden veya nişanlısından ayırmak için yaptırılan büyülerden bir tanesidir ve insan hayatını negatif ekleyen diğer kara büyü çeşitleri gibi günah ve vebale neden olabilmektedir. Medyum Saddam Ali, gerek büyünün yapılması gerekse büyü bozma işlemi için tercih edebileceğiniz, yasal olarak çalışan uzman medyum olarak sizlere bu çalışma konusunda da yardımcı olabilir.

Kimi bazı deneyimli medyum ya da büyüler konusunda uzman olan hocalar tarafından kuvvetli ayırma büyüsü olarak da isimlendirilen büyü çalışması, bazı çift taraflı tılsım ve büyülerin negatif yönünü kullanarak yapılabildiği gibi, bu büyü için özel bir takım ritüeller de mevcuttur. Bir deneyimli medyum ile irtibata geçtiğinizde, sizlere aralarında kaşık büyüsü, tırnak büyüsü, ayırma büyüsü gibi seçenekler sunabilir veya bu büyü için özel bir büyü tarifi kullanabilir. Bu, tamamen profesyonel medyum ve hocanın talepte bulunan ve büyü ile etki altına alınacak kişi ile ilgilidir.

Soğutma büyüsü bozma işlemi de deneyimli medyum tarafından uygulanan ve insanlar tarafından talep gören uygulamalardan birisidir. Medyum, sizlere bu noktada yapılmış bir büyünün bozulması için çalışabilir veya bu tip bir büyü ya da tılsımın etkisinde kalmamanız için sizlere çeşitli korunma yöntemleri önerebilir. Kuvvetli ayırma büyüsü olarak da bilinen bu çalışma, sanılanın aksine sadece aralarında aşk bağı bulunan kadın ve erkek çiftlere yapılmaz. Örneğin bir anne, kız veya erkek evladının arkadaşlarından memnun değildir ve kendi evladı ile arkadaşlarının arasının açılmasını isteyebilir. Aynı şekilde, bir iş ortaklığını ortadan kaldırmak ve insanlar arasında huzursuzluk, hoşgörüsüzlük, öfke ve nifak meydana getirmek için de yapılan bu çalışma çoğu zaman bir dostluk veya ilişkiyi kıskanan üçüncü bir kişi tarafından yapılabilir. Bu üçüncü kişi, iki kişinin arasındaki ilişkiyi onaylamaz, doğru bulmaz ve bitmesini ister.

Büyünün şifa niyetli kullanımı bu açıdan mümkündür. Ancak Medyum Saddam Ali gibi uzman medyum ya da hocalara danışanlar genellikle kadın erkek ilişkilerini bozmak için yardım isterler. Burada her üç semavi dinde de büyü yaptırmanın büyük günah olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bir deneyimli medyum bulabilir ve çeşitli çalışmalarla birisinin hayatında negatif etkiler meydana getirebilirsiniz, bu mümkündür. Buna karşın İslam Dini için büyü yaptırmak günahtır ve özellikle Kuran’ın Bakara Sûresi içeriğinde sık sık büyü yaptırmanın günahlarından söz edilir. İslam tarihi içinde ayrıca peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) için de çeşitli büyü çalışmaları yapılmıştır. İnsanlar, büyü yapmayı İslami kaynaklarda da adı geçen Harût ve Marût adındaki iki melekten öğrenmişlerdir. Aslında büyü bilgisi, insanlara sadece bir sınama vesilesi olarak verilmiştir.

Soğutma Büyüsü Nedir?

Soğutma büyüsü, çift taraflı pek çok büyü kullanılarak ya da özel bazı çalışmalarla yapılır. Çift taraflı büyü tarifleri aslında büyü ritüellerinin tersine uygulanması ile yapılabilen büyülerdir. Mesela, tırnak büyüsü çoğu zaman birini kontrol etmek, aşık etmek, hedefteki kişinin kalbine girmek için uygulanır. Büyünün gerektirdiği adımlar, güvenilir medyum olarak seçtiğiniz kişi tarafından tersten uygulanırsa, büyü insanların birbirlerinden soğuması şeklinde kendisini gösterir. Kuvvetli ayırma büyüsü olarak da bilinen büyü örneğin tırnak büyüsü uygulamasının tersten uygulanması ile yapılabilir.

Buna karşın, özellikle insanlar arasındaki ilişkileri bozmayı hedefleyen pek çok kara büyü, direkt olarak sadece bu amaca odaklanırlar. Kaşık büyüsü, Anadolu Topraklarında uygulanan kadim büyülerden birisidir. Bu büyüde sembolizmin gücünden faydalanılır ve de kaşıkların bombeli kısımları birbirine gelecek şekilde birbirlerine bağlanarak bir vefk / tılsım hazırlanır. Hazırlanan vefk ile –ki bu işlem sadece deneyimli medyum tarafından yapılmalı- cin, ifrit ve benzeri enerji temelli varlıklardan yardım istenerek özellikle aşıkların ve karı kocaların birbirlerinden ayrılmaları hedeflenir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Delirtme Büyüsü

Soğutma büyüsü, kuvvetli ayırma veya aş ayırma büyüsü gibi çeşitli isimlerle anılırlar ve pek çok farklı şekilde yapılabilirler. Büyünün amacı temel olarak tamamen insanlar arasında geçimsizlik meydana getirmektir. Büyünün en ilginç taraflarından bir tanesi, özellikle çiftlerin büyü etkisi altında kalmaları sonucunda, birbirlerinden büyük oranda soğumalarına karşın, tam olarak birbirlerinden niçin soğuduklarını anlamamaktır. Bu tip bir durumla karşı karşıya gelirseniz, öncelikle iyi niyet ve aklın önderliğinde, psikolog ve danışman gibi kişilere başvurmalısınız. Konuşmayı, sorunları kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz. Tüm çareler işe yaramadığında, Medyum Saddam Ali Hoca’dan yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Büyüler, yüzyıllardır doğanın güçlerini belli bir amaç uğruna kullanmak için uygulanan yöntemlerden birisidir. Duygularımızın, hislerimizin, görüş ve düşüncelerimizin insan vücudunda meydana gelen elektrik ve enerji dalgaları olduğu bilinir. Kuvvetli ara açma büyüsü veya ayırma büyüsü, eşleri ayırma büyüsü gibi pek çok isimle anılan bu büyü de, bir insana karşı hissettiğiniz hislerin değişmesi için tercih edilir ve genellikle evli ve ilişki içinde olan çiftlerin ayrılması için uygulanır.

Soğutma Büyüsü Belirtileri

Soğutma büyüsü belirtileri ani ve hızlı şekilde görülüp gözlemlenen kötücül büyü çalışmalarından birisidir. Acemi medyumlar, şarlatan ve dolandırıcılar bu büyünün sadece aşk ilişkisi bulunan çiftlere uygulanan bir büyü gibi görürler ve büyü çalışmasını bu şekilde lanse ederler. Halbuki kuvvetli ara açma büyüsü örneğin iki yakın arkadaşa da uygulanan bir büyüdür. Büyü uygulandıktan kısa bir süre sonra etkisini göstermeye başlar. Genellikle 5 gün veya bir haftalık bir süreçte, büyü ile etki altına alınan kişi veya ilişkiyi sürdüren iki kişi, birbirlerine karşı negatif hisler beslemeye başlarlar. Süreç ise tam olarak şu şekildedir; profesyonel medyum sembolizm, dua, biyoenerji ile vefk hazırlar.

Bu vefk, kötücül manevi varlıklar için meydana getirilmiş bir tür talep formu gibidir. Deneyimli hoca ve medyumlar, Hüddamlık yani manevi varlıklara hükmetme konusunda bilgi ve beceri sahibi olduklarından bunu vefk ile kolaylıkla yaparlar. Daha sonra medyum tarafından yönlendirilen ifrit ve cinler, kişileri ve kişilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeye başlarlar. Aslına bakarsanız, son bilimsel gelişmeler sonucunda bir kişiye karşı beslediğimiz arkadaşlık, sevgi veya sempatinin de bir tür enerji – elektrik olduğunu söylemek mümkündür. Cinler ve ifritler de enerji temelli varlıklar olduklarından, duygu ve düşünceleri rahatlıkla etkilerler. Böylelikle negatif veya pozitif bir tür etki, deneyimli medyum tarafından meydana getirilmiş olur. Medyum Saddam Ali, profesyonel medyum olarak soğutma büyüsü uygulamasını meydana getirecek tüm bilgi ve beceriye sahiptir.

Soğutma büyüsü veya ara açma büyüsü, ciddi ayrılıklara ve kavgalara neden olabilir. Negatif düşünce veya duygu, büyü ile hedeflenen kişinin zihin ve kalbine bir kez girer ve hızla büyüyen bir tohum gibi kök salmaya başlar. Büyü için vefk hazırlanması şarttır. Deneyimli medyum ya da hocalarca hazırlanan rukyeler ise daha çok büyünün etkisini gidermek, büyüyü bozmak veya kişiyi büyüden korumak için tercih edilen çalışmalar arasında gelmektedir. Medyum Saddam Ali Hoca’dan büyü yaptırma yani vefk veya büyüden korunma / büyü bozma için gerekli olan rukyeler konusunda yardım alabilirsiniz.

Kulağa garip veya ilginç gelebilir ancak kuvvetli ara açma büyüsü ya da ayırma büyüsü olarak anılan büyünün siyasi ve politikada kullanıldığı dahi olmaktadır. Örneğin iş dünyasında deneyimli medyum ve hocalarca yapılan bu büyüler, büyük ortaklıkların bitmesine neden olabilmektedir. Diktatör Adolf Hitler ve Stalin’in bu tip bir büyü neticesinde aralarının bozulduğu, sık sık dillendirilen konulardan bir tanesidir. Büyünün, Joseph Stalin’in medyumu olarak görev yapan Polonyalı medyum ve parapsikoloji uzmanı Wolfgang Messing tarafından yapıldığı da sık sık dile getirilir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Sabun Büyüsü

Özetlemek gerekirse, bu büyü her ne şekilde yapılırsa yapılsın aynı adım ve prosedürler uygulanarak gerçekleştirilir ve büyü etkisi altına alınan bir veya iki kişinin birbirlerinden ayrılmaları, birbirleriyle anlaşamamaları şeklinde kendisini gösterir.

Soğutma Büyüsü Bozma

Soğutma büyüsü de çeşitli işlemlerle, telkin, dua, enerji çalışmaları ve de rukyelerle bozulabilirler. Bunun kuvvetli ara açma büyüsü veya ayrılık büyüsünün bozulması için, ilk olarak güvenilir medyum ya da hocaya ulaşmalısınız. Burada, sosyal medya ve çeşitli internet siteleri üzerinden yapılan reklamlara ve paylaşımlara kesinlikle kulak asmamanız gerekir. Büyü ile ilgili adımlar ve bilgiler –ki bunların arasında vefk hazırlama – rukye hazırlama önemli bir yer tutar- gizli ilimlerde ayrıntılarından söz edilen işlemlerdir ve herkesle paylaşılmaz. Günümüzde ise, kendisini deneyimli medyum olarak tanıtan pek çok kişi, canlı yayında ritüel yapmakta veya içine ifrit girdiği iddia edilen kişileri videoya çekmektedir.

Gizli ilimlerin neden “gizli” olduğunu düşündünüz mü? Ya da Hurufilik “gizemcilik” anlamına gelir ancak bu gizem neden gereklidir? Çünkü bu tip bilgilerin herkesçe bilinmesi doğru değildir. Bu nedenle şarlatan ve dolandırıcılar ara açma büyüsü ya da büyünün bozulması için yapılacak çalışmalarda sizlere Medyum Saddam Ali Hoca gibi yardımcı olamazlar. Kendi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz; eğer dua ve telkin büyü bozma işleminde etkili ise, medyum hangi noktada etki eder?

Hemen cevap vermeye çalışalım; profesyonel medyum kendisine büyü yapıldığı düşünülen birisi ile karşılaştığında hemen harekete geçmez. İlk olarak bu kişinin yıldız haritasını çıkarır, kendi ismi ve annesinin ismi üzerinden ebcet hesabı yapar ve karşısındaki kişinin bir tür enerji haritasını çıkarır. Bu tip bir işlem sonucunda, yıldızı güçlü olan biri ile karşı karşıya olunabilir. Kişinin yıldızı düşükse ki bu büyü ve negatif enerjilere karşı kişinin zayıf olması anlamına gelir, o zaman uzman medyum çeşitli şekillerde kişiye yardım edecek önerilerde bulunur, çareler sunar.

Soğutma Büyüsü için profesyonel yardım alabilir, deneyimli medyum ve hocalardan hizmet talebinde bulunabilirsiniz. Büyü etkisinde olduğunuza kesin olarak ikna olduysanız ve dua çalışmaları sizlere yardımcı olamıyorsa, Felâk ve Nas Sureleri ile zikir çalışmaları yapabilirsiniz. Bu surelerin ne kadar okunacağını isminiz ile ilgili ebcet hesabı yaparak saptamanız mümkündür. Burada bir kez daha üzerinde durmamız gereken bir nokta var; büyüyü yapmayı kendiniz asla denemeyin ve şarlatanların yaptıkları paylaşımlara kesinlikle kanmayın.

Büyü bozma çalışmaları için kendiniz de dualardan ve ayırma büyüsünün etkisini gidermek için Ya Vedud, Ya Cami gibi birleştirici Esmalardan, nazar ve uğur nesnelerinden, ay taşı, kuvars, garnet, akik gibi değerli taşlardan yardım alabilirsiniz. Altının kadınlar üzerinde, gümüşün erkekler üzerinde koruyucu ve kuvvetlendirici etkisi olduğu bilinir. Yeşim Taşı ise, Orta Asya’daki Türkler tarafından yağmur yağdırmak ve iklim koşullarını değiştirmek için kullanılan değerli taşlardan birisiydi. Büyülerden korunmak ve kendinizi güçlendirmek için bu tip taşların etki ve gücünü hafife almayın. Bakara Suresi, Kuran’da büyü ile ilgili pek çok ayetin bulunduğu bir suredir ve büyünün bozulması için tercih edilebilir. Tüm bu çalışmalar sonuç vermezse, rukye ve büyü bozma işlemi için hocamız Medyum Saddam Ali’ye ulaşabilirsiniz.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Tırnak Büyüsü

Soğutma Büyüsü Nasıl Anlaşılır?

Soğutma büyüsü, kendisini garip bir şekilde gösterir. Büyü beş gün veya bir haftalık bir sürede etki eder. Etki ettiğinde, bir ilişkiyi sürdüren erkek veya kadın ya da her iki kişi birden birbirlerine karşı negatif his ve düşüncelere kapılır. Garip olan, büyü tesiri altına alınmış olan kişi veya kişilerin bu hislerin kaynağını bilememesidir. Büyü hakkında sizlere bilgi vermeden önce, insan ilişkilerinde pek çok nedenden sorun çıkabileceğinden söz etmiştik. Bu sorunlar bastırılmış duygulardan, kıskançlık ve diğer bazı duygu ve düşüncelerden kaynaklanabilir.

Ancak bir psikolog, doktor, terapist size yardımcı olamıyorsa ve sorun devam ediyorsa, size büyü yapılıp yapılmadığını anlamak üzere Medyum Saddam Ali Hoca gibi yasal olarak faaliyet gösteren güvenilir medyum, danışman ya da hocalardan yardım alabilirsiniz. Uzman medyum, bir kişinin hal hareket ve tavırlarından ve özellikle yaydığı enerjiden kişide büyü olup olmadığını anlar ve buna göre hareket eder. Profesyonel medyum tarafından hazırlanan rukye, çoğu zaman işe yarar ve büyü bozulur. Eğer siz de ilişki içinde bulunduğunuz kişi veya kişilere karşı nedeni belli olmayan / nedensiz bazı negatif his ve duygularla karşı karşıya kalırsanız;

Medyum Saddam Ali Hoca’ya danışabilirsiniz.

Soğutma büyüsü yapıldığından emin olduysanız ve sevdiklerinize karşı veya ilişkide bulunduğunuz kadın veya erkeklere karşı nedenini bilmediğiniz, ani ve nedensiz negatif duygu ve düşünceler kalp ve zihninizde yoğunlaşmaya başladıysa, Medyum Saddam Ali Hoca’ya ulaşabilirsiniz. Sizler için sunduğumuz hizmetler tamamen yasaldır. Günümüzde, -şarlatan ve dolandırıcılardan farklı olarak- bu tip işlemler biyoenerji çalışmaları içinde değerlendirilir ve büyü uygulamaları ile ilgili işlemler yapanlar, vergilerini her işletme sahibi gibi vermektedirler. Elbette tüm bu saydıklarımız, işini doğru şekilde yapmaya çalışan ve kendilerine ulaşan insanlara hizmet etmeye çalışan deneyimli medyum ve hocalar için geçerlidir. Büyü, gizli ilimler, Hüddamlık ve Hurufilik gibi çeşitli gizli ilimlerde uzmanlaşmak ve insanlara yardımcı olmak ve “hoca” olarak tanımlanmak ise ancak belli başlı kişilere nasip olan bir durumdur.

Soğutma Büyüsü Bozulma Nasıl Anlaşılır?

Soğutma büyüsü bozulmuşsa bu nasıl anlaşılır? Bu sorunun cevabı temelde oldukça basittir. Tıpkı, fiziksel bir hastalığın tedavi edildiğinde günden güne vücudun iyileşmesinde olduğu gibi, büyü bozma işlemi başarılı olduğunda kalplerdeki negatif hisler ve zihindeki negatif düşünceler giderek yok olmaya başlarlar. Barışmalar, buluşmalar, özürler, sevgi ve muhabbet çiftler arasında kendisini göstermeye başlar. Kısaca, büyü bozma işleminin başarıya ulaşıp ulaşmadığını büyü olduğu saptanmış kişinin hareket ve tavırlarından anlamak mümkündür.

Soğutma Büyüsü Bozmak İçin Dua

Soğutma büyüsü için özel bir dua yoktur. İslam dininde büyü bir tür evrensel gerçek olarak tanımlanır ve büyü bozmak için Bakara Suresi, Felâk ve Nas Sureleri sık sık tercih edilir. Önemli olan, büyü bozma işlemi için duanın kaç defa zikredileceği, kaç defa okunacağıdır. Aynı şekilde Esma çalışması için yapılan büyünün niteliği ve meydana getirdiği etkiye göre çeşitli Esmalar okunur. Bu tip bilgiler, güvenilir medyum olarak seçilmiş Medyum Saddam Ali Hoca gibi kişilerce bilinir ve yardım amacı ile kendilerine danışan kişilerle paylaşılır. Sizler de internetten kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Ancak büyü bozma için deneyimli medyum desteği almak sizin için daha iyi olacaktır. Son olarak büyü yaptırmanın büyük sorumluluk ve günaha neden olduğunu ve evde kendi başınıza büyü yapmamanız gerektiğini asla unutmayın ve bu şekilde bir girişimde asla bulunmayın.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu