Büyüler

Yıldızname

Yıldızname, günümüzde profesyonel medyum, falcı, astrolog veya büyü konusunda uzman kişiler tarafından da kullanılmakta olan bir tür mistik analiz yöntemidir. Kendine has bir metodu ve yöntemi olan bu analiz şekli, yüzyıllardır özellikle falcı ve kâhinler tarafından kullanılmaktadır. Tarihi kayıtlar, Arapça “necm” yani “yıldız” kökünden türemiş olan “müneccim” olarak pek çok kişinin Osmanlı Sarayında görev aldıklarını göstermektedir. İnsanların tabiat ve karakterlerini, kimi zaman geleceklerini, başlarına nelerin geleceğini analiz etmek için kullanılan bu analiz metodu aynı zamanda kadim uygarlıkların beşiği olan Mezopotamya Uygarlıklarında da kullanılmıştır.

Pek çok uzmana göre bugünkü modern astrolojinin temelinde bu sayısal hesaplama şeklinin büyük payı bulunmaktadır. Metot, falcılar ve astrologlar tarafından kullanıldığı gibi aynı zamanda profesyonel medyum, hocalar tarafından da sıklıkla kullanılırlar. Kabala Büyüsü, Papaz Büyüsü veya benzeri ak ve kara büyü uygulamalarına karşın hafif bir çalışmadır, büyüden ve etki altına almaktan ziyade bir kişiyi analiz etme ve tabiri caizse tartmak için kullanılır. Yani sizler de belli bilgilerin ışığında bu çalışmayı birilerini şifalandırmak için kullanabilirsiniz. Ancak, bu konuda deneyimli ve bilgi sahibi birisini arıyorsanız Medyum Saddam Ali ile iletişime geçebilirsiniz.

Yıldızname ve bu analiz yöntemi ile ilgili detaylara geçmeden önce, tarih boyunca yazının ve özellikle sayıların, tarihin ilk devirlerinde kutsal kabul edildiklerini unutmayın. Söz, yazı, sayı gibi kâinatın önemli bir parçası olan her unsur, kutsaldır. Örneğin Ledûn İlmi için “ism-i azam”ı zikretmek, çeşitli mucizelerin gerçekleşmesine neden olur. Bu ismi bilenler, çeşitli özel yeteneklere sahip olurlar. Aynı şekilde özellikle kara büyü uygulamalarında kullanılan bazı ifrit ve cinlerin adını sık sık söylemek, onların sizlere musallat olmasına neden olabilir. Söz aynı zamanda, bir dilek veya isteğin gerçekleşmesi sonrasında dilek dileyenin yapması gereken belli başlı şeyleri de tanımlayabilir. Genellikle ciddi ve güçlü büyü çalışmaları da Medyum Saddam Ali gibi hoca ve uzmanların da aralarında bulunduğu profesyonel medyum tarafından bu şekilde yapılır. Yani büyü ile etki altına alınması istenen kişi büyülendiğinde, medyumun veya büyü yaptıranın da bazı şartları yerine getirmesi beklenir. Söz, yazı, dilek, vaat ne kadar önemliyse, insanların doğdukları tarih, isimleri de bir o kadar önemlidir.

Yıldızname analizi için genellikle üç ana bilgiye ihtiyaç duyulur. Bunlar; kişinin adı, annesinin adı ve doğum tarihidir. Bu üç bilgi Ebcet Hesabına göre analiz edilir ve ortaya bu kişinin halet-i ruhiyesi, tabiatı, kişiliği ve hatta geleceği de rahatlıkla okunabilir. Buradaki esas husus, analiz için sözler ve harfler kadar aynı zamanda sayıların da ciddi oranda etkili olduğudur. Batınilik ve Hurufilik gibi İslam Ezoterizminde her harf ve sayının bir enerjisi vardır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) falcılığın günah olduğunu belirtir ve büyünün şeytan işi olduğunu insanlara ileterek, büyü ve büyücülüğü lanetlemişti. Ancak Peygamber Efendimiz (S.A.V.) için bahsi geçen bazı hadislerde, O’nun çeşitli uğur nesneleri taşıdığı, isimlerin Arapça köklerinden çeşitli anlamlar çıkarıp “uğurlandığı” ve özellikle tek sayıların daha uğurlu olduğunu belirttiği görülebilir.

Günümüzde harf ve sayıların kendilerine has enerjilerini olduğunu hemen her yerde görebilirsiniz. Örneğin modern dünyada anne ve babalar çocuklarında liderlik vasfı bulunmasını istedikleri için “A” harfi ile bağlayan isimler koyarlar. Kültürümüzde “ağır isimler” vardır; “Muhammed” bu isimlerden birisidir, çünkü bu isme sahip kişinin ismini taşıması beklenir. Yine kültürümüzde sık sık kullanılan “Mehmet” isminin, “Muhammed” isminin farklı bir versiyonu olduğunu hatırlatmakta fayda var. Gizli ilimler üzerine çalışma yapanlar, “19” sayısının mucizevi olduğundan söz ederler; Kuran’da göğün 7 kat semadan meydana geldiği belirtilir. Hristiyanlıkta ise, 13 sayısı, 13. Havari nedeniyle uğursuz olarak görülür. Özetle, kelimeler, sözler, harfler ve sayılar kendilerine has bir tür enerji ve tılsıma sahiptirler. Medyum Saddam Ali ile iletişime geçerek, sizi analiz etmesini isteyebilir, geleceğinize dair bazı şeyleri size aktarmasını isteyebilirsiniz.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Soğutma Büyüsü

Yıldızname Nedir?

Yıldızname en basit açıklaması ile bir kişinin adı, anne adı ve doğum yılı üzerinden gerçekleştirilen bir tür analiz yöntemidir. Kimilerine göre, bu analiz şekli yoğun olarak falcılık için kullanılır. Büyü pratiklerinde de kullanılır ve analiz sayesinde kişinin karakteri, kişiliği, geleceği, başına gelecekler ve daha önce başına gelmiş olan şeyler rahatlıkla görülebilir. Genellikle günümüzde pek çok kişi amatör olarak, internetteki kaynaklardan da faydalanarak harflerin Ebcet karşılıklarını öğrenerek, bu çalışmayı gerçekleştirmeye çalışırlar. Ancak, Ebcet hesabı ile birinin karakteri veya geleceği hakkında yorumda bulunmak için, bu konu hakkında da bilgi sahibi olmak gerekir. Batı astrolojisinin Türk ve İslam Kültürü içindeki karşılığı olan bir ilimdir ve Osmanlı’da, “ilmü’t-tencim” yani “Yıldızları İnceleyenlerin İlmi” olarak bilinir. Eğer siz de kendiniz için bu tip bir açıklama isterseniz profesyonel medyum olarak Medyum Saddam Ali ile iletişime geçebilirsiniz.

Yıldızname, büyü çalışmalarında kendisine yer bulmasına karşın büyük oranda fal ve falcılık için kullanılan ilimlerden bir tanesidir. Tıpkı kara büyü veya büyü bozma çalışmalarında olduğu gibi, bu iş için de profesyonel medyum tercih edilmelidir. Çünkü bu konunun uzmanı olan ve Hurufilik, Batınilik, Ledun, Remil konularında uzman olan kişiler, bu tip bir analizi çok daha isabetli bir şekilde yapabilirler. İster fal baktırmak ve geçmişinizle ilgili olayları aydınlatmak, dilerseniz geleceğiniz hakkında bazı bilgiler edinmek için, müneccimlik konusunda uzman olan Medyum Saddam Ali veya diğer uzmanlar tercih edilebilirler.

Yıldızname, nispeten hesaplanması son derece kolay bir işlemdir. Sayıların Ebcet Hesabındaki sayısal değerleri toplanır ve bu değerler tek haneli bir sayı haline gelinceye kadar bu işlem yapılır. Konusunda uzman profesyonel medyum, kişinin yaş bilgisinden ve Ebcet Hesabı ile yakın zamanda başına gelmiş bir olayı görebilir, aynı durum kişinin geleceği için de geçerlidir. Buradaki en hassas ve genellikle amatör olarak bu işle ilgilenenlerin atladıkları ayrıntılardan birisi de, tekrar eden harflerin veya Arapça bir ismin Arapça Vezin Kökünün ya da bir harfin başta – ortada – sonda bulunması gibi ayrıntıların hesaplamayı ciddi oranda değiştirmesidir. Özetle, bu iş uzman medyum tarafından bilgisine sahip olunan uygulamalardan bir tanesidir; ancak büyü yapma veya büyü bozma işlemleri kadar riskli – tehlikeli olmadığından insanların amatör olarak bu tip hesaplamalar yapmasında bir sakınca yoktur. Ancak profesyonel bir çalışma için Medyum Saddam Ali gibi uzmanları tercih edebilirsiniz.

Yıldızname gibi astroloji veya bu disipline yakın sistemlerin kökeni, Babil’e ve hatta Mezopotamya’ya dayanmaktadır. Yapılan kazılarda Ziggurat adı verilen tapınaklarda bu tip çalışmaların yapıldığına ve yıldızların ilgi ile gözlendiğine dair çeşitli eşyalar bulunmuştur. Babil be Sümerler, yıldızlara bakarak ülkeleri veya yakın geleceklerini ve hatta insan karakterlerini analiz edebiliyorlardı. Daha sonra bu bilgiler çeşitli şekillerde başka medeniyetlere ulaşmış ve bugünkü modern astrolojinin temelleri atılmıştır.

Astroloji, günümüzde yakın geleceğe dair tutarlı kehanetlerde bulunan kendi içinde tutarlı bir sistem ve metot olmasına karşın, modern bilim tarafından hurafe olarak kabul edilmektedir. Kökeni, eski medeniyetlere dayanan bu gelenek ve hesaplama şekli; yıllar sonra Yahudilere, Hristiyan ve Müslümanlara ulaşmıştır. Bu bilgiler, ulaştıkları kültür daireleri içinde dini bir kimlik kazanarak varlıklarını devam ettirmişlerdir. Yahudilikte Kabala, Hristiyanlıkta “Maji” (Sihir) ve Müslümanlıkta Tasavvuf Görüşü ile harmanlanmış Hurufilik ve Batınilik gibi akımların hepsinde, dini kitap ve metinlerden çeşitli anlamlar çıkarma, yıldız haritası, burçlar, sihir, kara büyü, büyü bozma, tılsım, muska, vefk ve benzeri konulara dair bilgiler bulunmaktadır. Tüm bunlar, modern toplum tarafından “Ezoterizm” yani “derin bilgiler” veya “Okült” yani “gizemcilik” olarak adlandırılmaktadır.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Sabun Büyüsü

Yıldızname ilminin kökeni olan isimler ve karakterler arasındaki ilişkinin bir benzerine İslamiyet Öncesi Türk Toplumlarında da rastlanır. Bebekler, 15 yaşına kadar belli bir isim almazlar ve 15 yaşında gösterdikleri kahramanlık neticesinde farklı isimler alırlardı. İsim verilmesi işlemi Dede Korkut gibi, o civarın büyüğü tarafından yapılırdı. Özetle, kişilerin ismi sanıldığından çok daha oranda hayatlarımızı etkilerler ve bunun farklı tezahürleri, farklı kültürlerde bulunur.

Yıldızname Günah Mı?

Yıldızname, büyüler için olduğu gibi aynı zamanda fal ve falcılık için de kullanılabilir. Fal ve falcılığın dinimizce haram olduğu bilinmektedir. Bazı büyü uygulamalarında olduğu gibi eğer bu analiz metodu da insanlara yardım etmek, uğurlanmak, hayat amacını bulmak gibi pozitif amaçlarla kullanılırsa günah değildir. Ancak fal ve falcılık dinimizce günah olarak kabul edilen uygulamaların başında geldiği için bu amaçla kullanıldığında uygulamanın günah olduğu söylenebilir. Büyü ve büyü bozma işlemi ya da ak büyü – kara büyü konusunda olduğu gibi, Ebcet Hesabı ve diğer çalışmalar niyet ve amaca göre yargılanmalıdır. Bu yüzden Ebcet ve diğer hesaplamaları hangi maçla kullandığınıza göre bu sorunun cevabı değişmektedir.

Yıldızname, büyü ve büyü bozma gibi çalışmalarda sıklıkla başvurulan unsurlardan birisidir. Yine de gerek günah boyutu gerekse riski değerlendirildiğinde bu çalışmanın amatör olarak gerçekleştirilmesinde bir sakınca yoktur. Günümüzde falcılar, bu analiz yöntemini sıklıkla kullansalar da, hesaplamanın nasıl yapılacağına dair ayrıntılar ancak Medyum Saddam Ali gibi ilme sahip profesyonel medyum ve hocalar tarafından bilinirler. Bu çalışmalarda ruhani ve öte âlemin varlıklarından faydalanılmaz. Bu nedenle risk yoktur; tek risk genellikle hesaplamanın yanlış olacağı şeklindedir. Yani yanlış hesaplamalarla bir kişinin geleceği veya yakın zamanda başına gelmiş olan olaylar yanlış bir şekilde görünür.

Yıldızname Hesaplama

Yıldıznâme hesaplama nispeten kolay bir işlemdir ve amatör olarak yapmak isteyenler tarafından kolaylıkla yapılabilir. Bunun için bilinmesi gerekenlerin başında isminizin Arap Alfabesine göre sağdan sola yazılışını bilmeniz gerekir daha sonra, her harf için geçerli Ebcet Değeri toplanır. Bu toplama işlemini isminiz, anne isminiz ve kendiliğinden bir sayı değeri olarak görülen doğum yılınız ile yapmanız gerekir. Hepsini topladığınızda iki haneli bir rakam elde edersiniz. Sayı değeri tek haneye düşene kadar toplama işlemini sürdürmeniz gerekir. Medyum Saddam Ali ve daha pek çok profesyonel medyum bu işlem yaptıktan sonra, örneğin mevcut yaşlarını toplama sonucu çıkan iki haneli sayı değerinden çıkararak, hayatınıza yön veren önemli bir olayın gerçekleştiği veya ileride gerçekleşeceği tarihi de bulabilirler.

Yıldızname bakmak, özellikle uzman medyum tarafından gerçekleştirilirse çok daha isabetli sonuç verebilir. Günümüzde, maddi çıkar elde etmek için falcılar tarafından bu tip fallara bakılıyor. Ancak bunlar son derece amatör çalışmalar olmalarının yanında çoğu zaman doğru sonuçlar da vermezler. Ebcet hesabı ve diğer sayı sistemlerinde, sayıların da kendilerine has özellikleri ve karakterleri bulunur. Örneğin Ebcet Hesabı sonucu 8 çıkan birinin zenginlik ile daha yakın bir bağlantısı olduğu söylenebilir. 8 rakamı yan çevrildiğinde sonsuzluk işaretini verir. Ebcet Hesabı ile 8 rakamına ulaşılan insanlar, genellikle hayatlarının bir bölümünde büyük oranda bolluk ve nimetlerle karşı karşıya kalırlar. Yine Ebcet ile gerçekleştirilen Yıldızname bakma eyleminin sonucunda eğer çift rakam çıkarsa, kişinin dişil bir ruha ve tek çıkarsa eril bir ruha sahip olduğu söylenebilir.

ÇÖZÜM BU YAZIDA OLABİLİR:  Kaşık Büyüsü

Yıldızname bakmak, falcıların ve kâhinlerin yıllardır gerçekleştirdiği çalışmaların başında gelmektedir. Bu tip bilgiler genellikle gizlidir ve herkesle paylaşılmazlar. Osmanlı Dönemi içerisinde zaten okuma yazma oranı oldukça düşüktü. Bununla beraber harflerin değerleri de sadece bazı bilginler, okuma – yazma bilen bilgili ve kültürlü şairlerce biliniyordu. Ebcet Hesabı bu nedenle örneğin kimi bazı şiirlerde belli bir savaş veya fethin Hicri takvime göre zamanını da verebilir. Burada şiir dizelerinin Arapça harf karşılıklarına denk düşen rakamlar toplanarak işlem yapılır. Yine aralarında Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi yazarlar ve kültür insanları, meydana getirdikleri eserlerde Ebcet Hesabı, fal, astroloji, rüya tabirleri gibi pek çok konuya yer vermişlerdir. Bu tip bilgilerin önemli kaynaklarından bir tanesi olarak Marifetname gösterilebilir ve yazarı Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleridir.

Yıldıznameye Nasıl Bakılır?

Yıldızname bakmak, bugün pek çok kişi tarafından gerçekleştirilen bir eylem olmasına karşın, bu kişilerden çok azı gerçek anlamda bu analiz yöntemini tüm doğruları ile kullanabilmektedir. Falcılık ve gelecekten haber verme gibi amaçlarla kullanılan yöntem, sizlere evlendiğiniz tarihi veya evleneceğiniz zamanı gösterebilir veya çıkan sayı neticesinde hayatta nasıl bir hâl, hareket ve tavır sergilemeniz gerektiği konusunda sizleri yönlendirebilir. Bu yöntem ve metot, pek çok açıdan Ledun, Havas, Hurufilik gibi Gizli İslam İlimlerine oldukça benzer. Örneğin Hurufilik, kelime kökeni olarak “harf” yani “hrf” kökünden gelir ve insanların yüzlerinde Arapça Harflerin göründüğü inanışına dayanır. Örneğin Hurufilikte, insanların yüzleri veya tabiattaki diğer canlılar – ağaçlar, kuşlar Arapça Harflerle resmedilir ve bu canlılarda harflerin temsil ettikleri güçlerin vücut bulduğuna inanılırdı.

Yıldızname nasıl bakılır, bugün Medyum Saddam Ali ve daha pek çok deneyimli medyumdan yardım isteyen insanların sık sık sordukları soruların başında gelmektedir. Eğer ciddi bir şekilde bu ilim ile ilgileniyorsanız, profesyonel medyum ve hocalardan yardım alabilirsiniz. İnternetten kendi araştırmanızı yaparak da Ebcet Hesabı gibi konularda kendinizi geliştirmeniz mümkün. Ancak Ebcet Hesabı, Remil, Siyer, İlm-i Ledun hakkında çoğu zaman bu tip bir çaba sonucu sadece herkesin zaten bildiği bilgilere ulaşabilirsiniz. Tüm bu Gizli İslamî İlimler, ancak “el alma” ve benzeri sözlü iletişim yolları ile çeşitli medreselerde öğretilir ve bu tip ilimlerde uzmanlaşmak yıllarınızı alabilir. Tüm bunlara ek olarak bu tip ilimler, herkesin kullanımına sunulmaz. Medyum Saddam Ali gibi uzmanların da aralarında bulunduğu profesyonel medyum ve uzmanlar, çocuklukta diğerlerinden ayrılırlar, uzun bir yetiştirilme döneminden sonra bu konulara hazır hale gelirler. Uzmanlık kazanmak yıllarını alır ve çoğu zaman soylarında, akrabaları arasında gizli ilimlere vakıf birinin olması beklenir.

Yıldızname bakmak ve baktırmak, bu analizden kendiniz için doğru sonuçlar elde etmek için, profesyonel medyum desteğinden şaşmayın ve gerçek medyum olarak hizmet veren insanlarla irtibata geçmeye özen gösterin. Özellikle sosyal medyada, okuyucu yorumlarını okumadan kendisini profesyonel medyum, işinin ehli medyum olarak gösteren herkese itibar etmeyin ve sorgulayın. Bu insanlar, kendilerine başvuranlara yardım edeceklerini söyleyerek onların zaman, para ve namuslarına çok defa göz dikmektedirler, bu nedenle dikkatli olmalı ve sadece profesyonel büyü ve gizli ilim üstatları ya da hocalar gibi uzmanlarla çalışmaya özen gösterin.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu